SOCIALIST VN PRIMER NGUYEN TAN DUNG’S SPEECH AT SHANGRI-LA

HƯỞNG ỨNG HAY E NGẠI LỜI PHÁT BIỂU CỦA TT NGUYỄN TẦN DŨNG TRONG HỘI NGHỊ SHANGRI-LA VỀ TÌNH HÌNH CĂNG THẲNG LỢI QUYỀN KINH TẾ & CHÍNH TRỊ TRONG KHU VỰC BIỂN ĐÔNG & HOA ĐÔNG CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG? – (Tùy Bút Phiếm Luận)

Quanh Chủ Đề Căng Thẳng Biển Đông & Hoa Đông:
Độc giả BBC người khen, người chê phần trả lời ba câu hỏi tại Đối thoại Shangri-La của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo tôi, tôi hợp ý nhất câu tuyên bố của TT Dũng sau đây:
“Chúng tôi tin tưởng và hy vọng Trung Quốc và Hoa Kỳ với tư cách là hai Cường Quốc của thế giới, của khu vực nhận rõ vai trò, trách nhiệm và lợi ích của mình mà có những chiến lược, những việc làm thiết thực, phù hợp để đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, thịnh vượng ở khu vực.” (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng)
Dù muốn dù không, chúng ta không thể không khen TT Dũng đã biết né tránh mọi Mũi Tên nhắm bắn vào Vị Trí & Lập Trường của Việt Nam lúc này. Trách Nhiệm là của mấy Thằng Anh có quyền lực và quyền lợi, còn mấy Thằng Em thì phải theo thôi? Nhưng nếu 2 Thằng Anh với Đường Lối Chánh Đạo thì tụi Đàn Em trong Khu Vực nhờ. Bằng không thì sẽ Xáo Trộn mà không phải do Lỗi của chúng tôi. Âu cũng là cái Thế của một Nước Nhỏ trong Vũng Lầy Sức Mạnh?

Việt Nam XHCN Tự Nó Đã Có Những Khúc Mắc Khó Gỡ Rồi?
Sau Thế Chiến II và CT Lạnh, thì LBSV bị sụp đổ phần Ý Thức Hệ, xoay về Hướng TTKT để Sống Còn, song không hẳn theo và copy Mỹ 100%, nhất là những Nhà Lãnh Đạo như ông Vladimir Putin và Tập Đoàn Lợi Ích của Ông và các Đồng Sự. Như vậy, Nga vẫn đang tạo những Ảnh Hưởng của các Liên Minh Kết Nối Cũ, cũng nhắm vào ông bạn nhỏ Việt Nam xưa? Cung cấp Tầu Ngầm, Máy Bay và Vũ Khí cho VN-XHCN đều lồng một Ý Muốn Liên Kết vào Khối Liên Minh của mình? Ngược lại, chúng ta cũng không quên TQ-XHCN, dù rằng Y-Thức-Hệ đã xếp vào Ngăn Kéo từ 1986, khi TT Mỹ Richard Nixon sang móc nối Hồ Sơ Kinh Tế & Phát Triển thì TQ-XHCN gần nhất chỉ có VN-XHCN là Anh Em thôi. Cho nên 16 Chữ Vàng & 4 Tốt tung ra ngọt dẻo, khiến người Em nhỏ bé VN bị vào tròng Liên Kết mà khó thoát ra, dù rằng TQ-XHCN đã cậy mạnh Bắt Nạt VN-XHCN chiếm thêm miền Lãnh Hải và ít nhiều Lãnh Thổ Biên Giới?

Sự E Sợ và Bấy Mãn của VN-XHCN với TQ-XHCN, trên thực tế không còn Mối Tương Quan Phát Triển Ý Hệ Xã Hội nữa mà chỉ duy Quyền Lợi Kinh Tế mà thôi, cho nên, vô hình trung đã tạo ra những Hiện Trạng Khúc Mắc lưỡng nan về sự Liên Kết về Chính Trị & Chế Độ. Lý do, nền tảng Hạ Tầng Cơ Sở đã làm rung động Thượng Tầng Kiến Trúc đang bị đóng băng, giống như Ngành Địa Ốc đã đầu tư và đang bị đóng băng trầm trọng? Trong khi Quốc Nội và Hải Ngoại, Giai Tầng Quần Chúng đã trưởng thành hơn nhiều, Họ đều nhận ra Cái Sai Quấy của các Nhà Lãnh Đạo và cả nền Văn Hóa Đất Nước cũng như một Hướng Đi Tới cần sáng tươi và thái hòa hơn.
Nếu TT Nguyễn Tấn Dũng đủ kiến năng thuyết phục các Đồng Chí Lãnh Đạo Đất Nước của minh để Thích Nghi Hóa Đường Lối Chế Độ Chính Trị & Kinh Tế để Toàn Dân được Thình Vượng, cùng hưởng một Không Khí Tụ Do, Dân Chủ, Nhân Quyền thoải mái, thì rất lý tưởng. Song Ông cần phải giải đáp những Yếu Số Xã Hội hiện tại, một khi Nó đã có Hệ Thống và tưởng là vững chắc, những lại rất mong manh, vì nhiều Phản Ứng Xã Hội của Quấn Chúng Thế Hệ Trẻ Nguyên Kha, Uyên Phương, ls Hà Vũ, gs TK Thanh Thủy, và ngay cả các cựu Đồng Chí Lê Hiếu Đàng, Búi Tín, vv.. và vv..

Tạm Kết Luận:
Tương Lại Một Việt Nam Mới Tươi Sáng Của Ngày Mai?
Tôi có thăm dò mấy Triệu & Tỷ Phú Mỹ ờ Hoa Kỳ thì khi mà Họ trở nên giầu có, một mặt Họ hưởng thụ nhưng rất có ý thức, một mặt Họ phát huy chất lượng Nhân Bản, Vị Tha hơn là lúc Họ chưa giầu.
Hiên tại, thì các giai cấp Lãnh Đạo VN-XHCN cũng đã nhận thức ra điều này, song chưa biết Cách Nào mà Điều Chỉnh hay Thích Ứng mà thôi? Do đó, không bao lâu, Hướng Đi của Họ chắc chắn phải điều chỉnh và thích ứng khôn ngoan cho Mình & cho Người. Chữ Người ở đây là tôi muốn nói Quần Chúng VN, nền VHVN và Đất Nước. Nếu như vậy, chúng ta phải chờ xem Thái Độ, cách Tri Hành của các Nhà Lãnh Đạo XHCN khi cái Ý Hệ này đã quá bão hòa vào Hướng TTKT rồi, thì chúng tôi nghĩ, chính Giao Điểm này là Điểm Hi Vọng cho một Non Sông Việt Nam tươi sáng vậy./.

Tran, Vanson – 9/2013

BEING RESPONSE OR DOUBT THE SPEECH OF MINISTER NGUYEN TAN DUNG IN SHANGRI-LA CONFERENCE ON THE STRESS STATUS OF ECONOMIC BENEFITS & POLITICS IN THE SOUTH CHINA SEA REGION EAST ASIA & THE WHOLE PACIFIC REGION? – (Palavering Social Free Lance Essay)

Around The Stress Topics Of The South & the East China Seas:
Readers BBC, some praised and some criticized the three questions answer, at the Shangri-La Dialogue of Prime Minister Nguyen Tan Dung. In my opinion, I’m satisfied the most, the following declaration of Minister Dung, in the following statement:

“We believe and hope that China and the United States as the two Powers of the world & the region, recognize their roles & responsibilities as well as their interests & their appropriate strategy, their practical suitable work to contribute to peace, stability, cooperation, development and prosperity in the region. ” (Prime Minister Nguyen Tan Dung).

Whether we like it or not, we can not but complement Minister Dung knows how to avoid all arrows aiming at the Position & Development of Vietnam at this moment. The Liability of the Big Brothers with Big Power and Benefits at this situation, when some guys have to solve It? But, if the Two Big Brothers if following their Righteous Direction, all Small Brothers or Nations would be safe in the Region. However, it they don’t follow the Best Direction, the Situation will be disturbed not by Our Errors. That is The forced Position of Small Countries in the Powers Quagmire?

Socialist Vietnam Itself has Impasses with Difficult Debugging?
After World War II and the Cold War, the USSR was collapsed completely its Ideology Section, turning back to the Western Economy Market for being survival, but not necessarily followed and copied USA 100%, especially leaders like Vladimir Putin and his Benefits Groups as well as His helpful Colleagues.

Thus, Russia is still producing the Impact of the old Union Connection, also focuses on small Vietnam as an old friend? Providing submarines, Aircraft and Weapons for Socialist VN has implied a purpose of Linked Strategy in his Alliance? However, we must not forget the Socialist China, although Its Ideologic System was put into drawers from 1986, when US President Richard Nixon connected to hook his Profile of Economic Development, the nearest Socialist China, was only Socialist VN as Its brother. So the sweet Propaganda <16 Gold Words & 4 Good Things> did tie the plasticizers, causing tiny Socialist VN, to be linked with Socialist China. Socialist VN was hard to get out, though that was dependable Strong Red China, Bullying Socialist Vietam in Territorial Sea Sovereing and occupying more or less Socialis VN’s Territory Borders?

The Fear and Distifaction of Socialist-VN with Socialist-China, in reality, with no correlation to Socialism Ideology but its economic interests alone; therefore, the invisible medium created currently scabrous update of the Linked Dilemma of Politics & Mode. The reason is the infrastructure platform has rocked the superstructure which is being frozen, like the real estate investment has been severely frozen? While the Domestic and even Overseas, majority classes of People have been matured; they could recognize the Wrong of the Leadership and even the Cultural Background of their Country, as being needed to direct forward to a direction that should be more progressive and better.

It would be ideal if Primer Nguyen Tan Dung is knowlegeable enough to convince his Country Leader Comrades to adapt appropriately & Intelligently into A Mode of Politics & Economy for All People and their Country will be prosperous, enjoying an atmosphere of Freedom, Democracy, and Comfortable Human Rights. But he needs to answer the Social Key Factors, once they seem to be in a Solid Systems but very fragile in reality, because many Social Reactions of Young Generation Masses like Kha Nguyen, Uyen Phuong , lawyer Ha Vu, professor Thanh Thuy, and even the former Comrades like Le Hieu Dang, Bui Tin, etc .. etc ..

Interim Conclusions:
A Bright & New Vietnam for Tomorrow?
I have explored some Millionaires in the United States, when they become rich, they enjoy their successful benefits one hand, but they are very conscious of, on the other hand how to promote & contribute into their National Quality of Human Rights, more than the Time when they were not rich.
Currently, the Leadership Class of Socialist-VN has realized this, but does not know how or to realize their Adaptive Control Ways? Therefore, in sometime, their course of action would be sure to adjust and adapt into the better direction & wisdom for Themselves and Others. The word <Others> here is, as want to mention is The Vietnamese Mass in Vietnam, or the whole Cultural Background of Vietnam. If so, we must wait and see the attitude, the way of the current Administrative Leaders at their Socialist Ideology would be saturated in adapting with the Market Economy, we think, is the point of this intersection where would be also the Hope Intersection for our Bright Fatherland indeed./.

Tran, Vanson – 9/2013

RESOURCES FOR PAPERS: Nguồn Tham Khảo Cho Bài Viết:
http://chnm.gmu.edu/courses/122/vietnam/lecture.html
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet…hu_tuong.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: