WHY DON’T WE ESTABLISH A FEDERAL COMMUNITY FOR EVERY CONTINENT, & A FEDERAL FORM FOR OUR GLOBAL UNITED NATIONS?

TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG THÀNH LẬP
MỘT LIÊN BANG CỘNG ĐỒNG MỖI CHÂU LỤC .
& MỘT LIÊN BANG CHO CĐ LIÊN HIỆP QUỐC TOÀN CẦU?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Tôi suy nghĩ và giả tưởng một Phim Võ Hiệp..
Là một Bé Mồ Côi lưu lạc khắp 5 Châu..
Thoạt tiên, tôi rời Việt Nam, vùng Á Châu..
Vì Chiến Trạnh Lạnh, Cộng Sản tràn vào Châu Á..
Trong Chuyến Di Dân, là Người Tỵ Nạn CS..
Tôi được Định Mệnh cứu mình, lại đến Hoa Kỳ..
Đây là phần Bắc Mỹ, một Lục Địa của Mỹ Châu..
Là Châu Lục thứ 2, tức là Châu Mỹ?
Người Bạn rất thân của tôi, lại được Con Tầu vớt..
Vợ Chồng Anh Ta, được Pháp cứu, nay ở Paris..
Người Họ Hàng Xa, duyên nợ, một Anh Nam Phi..
Nay ở Thủ Đô Petroria, Mở 1 Hàng Phở,
Còn nữa, trong Chuyến Di Tản, trên Chiếc Tầu Mỹ..
Anh Chị Chương ở Đà Lạt, cũng nằm cạnh tôi..
Như không hiểu vì sao, AC ấy thích Úc Châu?
Được một Gia Đình Bảo Trợ đem cả Gia Đình sang ÚC!
Xem ra trong khắp 5 Châu Lục, tôi đều có Bạn?
Nên tôi rất mừng và phấn khởi gửi Email..
Ngày nay, Internet đưa thư khắp Địa Cầu?
Cho cả đến Ảnh Hình Địa Dự và Bằng Hữu…
Vài Trang Xã Hội Internet như Twister & Face Book..
Có nhiều khi gặp gỡ các Bằng Hữu thật bất ngờ!
Chưa kể Bạn có phương tiện, bay và lái, khắp 4 phương?
Thì Địa Cầu, gom lại, giống như một Cộng Đồng vậy?
Cho nên Tôi nẩy sinh ra một Đề Nghị…
Tại sao Nhân Loại không Tổ Chức thành Liên Bang?
Trong Quá Khứ Nhân Loại cũng có các Liên Bang?
Liên Bang Thánh Thiện, và Liên Bang Ma Quỷ?
Sở dĩ tôi đề cập đến loại Liên Bang Ma Quỷ..
Ví dụ như Liên Bang Sô Viết Cộng Sản xưa?
Ngọn Sóng Thần Văn Hóa Cộng Sản đã lướt qua?
Giết hàng Trâm Triệu Nhân Sinh trong Thế Kỷ trước!
Tàn Dư của Dạng Văn Hóa này, giống Siêu Trùng Ung Thư lắm!
Mang Chất Di Truyền, Vô Phúc đến Dân Tộc nào?
Bởi vì, Dân Tộc đó sẽ bị Độc Chất Phá tan hoang!
Và dây dưa mãi nhiều Đời Người tang tóc!
Còn Dạng Liên Bang mà tôi gọi là Thánh Thiện?
Nó mang Chất Lượng hiền, lành mạnh, tâm óc nhân từ!
Ví dụ như Liên Bang Mỹ, Hợp Chủng Quốc hiện nay!
Chất Lượng Văn Hóa Tốt tỏa sáng cho nhiều Dân Tộc khác?
Chúng Ta cần nhớ là Hoa Kỳ, dạng Đa Chủng Tộc?
Mà Họ còn có thể Phổ Biến Bản Tuyên Bố Nhân Quyền?
Nền Văn Hóa của Họ, theo tôi, là Lõi Cốt của Dạng Văn Minh..
Mà Nhân Loại Hôm Nay, cần Chung Sức Dựng Xây vào Tiến Bộ?
Từ Dạng Liên Bang Chủng Tộc, là Hợp Chủng Quốc…
Sau Thế Chiến II, HCQ đóng góp Bản Tuyên Bố Nhân Quyền?
Tòa Nhà Liên Hiệp Quốc hiện hữu hôm nay?
Nhân Loại cần phải Vinh Danh Nước Cờ Hoa HIỆP CHỦNG QUỐC!
Trong bất cứ Nền Văn Minh, xưa nay đều Xụp Đổ…
Cũng đều mang Dạng Lão Hóa của <ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI>,
Cho nên, tôi ước mơ, Đề Nghị một Dạng Chình Phủ Liên Bang..
Cho mỗi Châu Lục, mỗi Vùng Giáo Tôn, và mỗi Môi Trường Sống Chung hiện hữu?
Đạo Đức Con Người, Nền Dân Chủ Tự Do, và Minh Triết..
Phải được Duy Trì và Xây Dựng bền vững Mỗi Cộng Đồng,
( Vi Ai Ai cũng có Những Khuyết Điểm ít nhiều)
Cao Nhất của Dạng Này, chính là Một Tổ Chức Toàn Cầu…
Hay Chúng Ta đang gọi là Tòa Nhà LIÊN HIỆP QUỐC?
Chất Lượng Đạo Đức Con Người & Minh Triết…
Phải được Phát Huy và Hội Tụ tại Cộng Đồng Này!
Các Giáo Tôn & các Lý Thuyết Xã Hội Thăng Hoa…
Phải được Tòa Nhà LIÊN HIỆP QUỐC chúng ta Soạn Thảo?
Từ đó, tôi nghĩ rằng, Chất Lượng Nhân Bản và Đạo Đức..
Sẽ Hoành Dương cho Nhân Loại Khắp Địa Cầu…..
Và Niềm Hạnh Phúc sẽ Vĩnh Cửu trong Loài Người…
Chúng Ta sẽ có một Nền Thái Hòa Thánh Thiện!

Trọng Thùy Sơn – 10/2015

WHY DON’T WE ESTABLISH
A FEDERAL COMMUNITY FOR EVERY CONTINENT,
& A FEDERAL FORM FOR OUR GLOBAL UNITED NATIONS?
(Palavering Social Poem)

In my ficticious imagination, I think of a martial arts film…As an orphan, I’ve been wandering around the 5 World Continents…At first, I left Vietnam, Asia…Since the Cold War, the communists invaded Asia ..In an Immigrant Flight, as a Communist Refugee, at my Fate, I was brought to the United States…This is a part of North America, one of the American Continents…It was also the 2nd Continent I lived. My very close friend was saved by a ship, He & His Wife were brought to France. And now in Paris…Another far distant relative, by her destiny, was brought to South Africa, married with a South African and now opening a Vietnamese Noodle Soup Store, right at the capital, Petroria. Another couple I knew in Dalat, Mr. Chuong and his wife, were situated next to me in the evacuation ship, I did not know the reason why, but they loved Australia; his whole family, his wife and two children were sponsored by an Australian Family, and are now living in Sydney, Australia. Looking across the 5 continents, I have familar friends! So, I’m very happy and excited to send emails once in a while to them. Today, the Internet is available around the Earth. In some Social Websites, such as Twitter and Facebook, sometimes, I see Old Friends surprisingly!.

Not to mention, if you can afford the transportation means of flying or driving, you can travel in all four directions of the sky. Then our Earth, if gathered as such, is like one community? Therefore, I imagined over a Motion for Mankind; Why don’t we form Our Socities into Several Federal Organizations? In the Past, Mankind did have this Federal Form. They was a Honorable Federal Form and a Corrupt One as well. The reason I mention this type of Corrup Federation…For example, the Communist Soviet Union used to be A Corrupt One? The Communist Culture Tsunami did glance in our World last century, and killed hundreds of millions of Human Beings! This type of cultural remnants were much like the Super Virus of Cancer, which carried over consistently! Would it be damage for any People who get its Genetics? If so, the Nation will be toxic, insolvent, desolate! And, also It stagnates many following Generations forever from progressing!

Another Face of Life, the Form of Federation, I called the Honorable One which is characterized with Excellent Qualities, good health, loving heart, smartest minds, reflecting Good Quality Culture , such as the United States of America. Because Its Good Quality of Culture has shined for many Other Peoples in the World as of today. We need to remember that the United States is, multiracial, multicultural, and multi religious. But could they still produce The Bill of Rights for the Globe? Its Culture, I personally think, is the Core or the Essence of Our Civilization indeed. This Civilization should be shared and cooperated by All Peoples, and All Nations for A Better & Better Level of Evolution and Promotion! Just because Everyone Has A Shortcoming?

That Humanity, even today, is critically in need to build our Common Progress. After World War II, the United States has contributed Its Declaration of Human Rights and The United Nations Organization, with its UN Buildings still existing today. Mankind needs to Honor the United States Flag for Our Civilization, while Other Ancient Ones collapsed … In Any Form of Human Civiliations, they carried a Status of Demorality In Human Life. Therefore, in my Dream, I sincerely recommend a Type of Federal Gvernment Form, for each Continent, each Region, Each Religious Form, and each existing Human Common Habitat?

The Ethics of Human Freedom and Democracy, as well as Wisdom must be maintained and built up along with Sustainable Communities. Each One, the Highest of this Type, which is a Global Organization. Or, It is being called the Building of THE UNITED NATIONS maintaining the Quality & Ethics Human Wisdom for All…All Religions, All Social Theories or Ideologies Must Be Drafted, Promoted and Converged by this Highest Level: The United Nations Organization Institution. Since then, I think, our Quality and Ethics Human Rights will be elevated wonderfully for Mankind and will influence the Whole Planet, with Happiness which would be Eternal. Since then, we will have an Honorable Foundation and Interdependence for our Whole Globe!

Vanson Tran – 10/2015

Nguồn Tham Khảo & Xúc Tác cho Bài Viết: My Post Ref. Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/The_World_(archipelago)
https://en.wikipedia.org/wiki/World_map
https://en.wikipedia.org/wiki/Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/Americas
https://en.wikipedia.org/wiki/Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Africa https://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_(continent)
http://www.worldatlas.com/aatlas/infopage/oceans.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Ocean
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_rivers_by_length

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: