THE WORLD WAR IS BEING FORMED (Part 2/2)?

THẾ CHIẾN QUỐC ĐANG HÌNH THÀNH (Phần 2/2)

(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

 Bàn Cờ Thế-Giới (Diện Địa Dư) có 2 nước đi?

Một Biển Đông và một nữa Trung Đông?

Các Đối Thủ vẫn là 3 SC <Mỹ+NATO, Nga,  THCS>?

Còn các Nước Nhỏ đang dần dần Kết-Hợp?

Trong Tư Thế  của cả các Siêu Cường?

  1. Bình luận về SC Nga của ông Putin…

Dạng khoa-trương Sức Mạnh chỉ là Vũ Khí?

Tiềm Năng Nga, gần như không có < Nhiều Hậu Thuẫn>?

Chiến Lược Nga? là Ảnh Hưởng vào <Các Miền Nói Tiếng Nga>..

Địa Chính-Trị cũ của Cựu Sô-Viết Liên Bang?

Chưa có chất lượng độ Trung-Thành Liên-Kết?

Liên-Kết Kinh Tế,  Bán Dầu cho Trung-Hoa Cộng-Sản..

Và Sự Thành-Lập Khối Kinh-Tế BRICS gần đây..

 (Brazil, Russia, India, China, South Africa)

Tiêu-Điểm chính đang nhằm vào Khối < Mỹ+Âu-Châu>?

  1. TQCS, vẽ Vùng Biển Á-Châu, dần gậm nhấm?

Vẫn còn đang lấn lướt với.. <Tầm Ăn Dâu> Chiến-Lược?

TQCS còn đang đò Phản Ứng của  <Khối Mỹ & Tây Phương>?

Đang đối diện <Dạng Chuyển Trục> của Mỹ tại Á-Châu?

TQCS cứ tưởng, sau khi Mỹ bỏ <VNCH là đã Thắng>?

Dạng tạm <Liên Hợp Kinh Tế> với TT R. Nixon, Mỹ..

TQCS coi như một Chiến-Lược trong Chính-Lược thôi?

Trong khi các Nhà Chiến-Lược Mỹ tưởng <TQCS  sẽ Tha Hóa trong Kinh Tế Văn Hóa Giao Lưu>?

Song <Sự Tha Hóa> này vẫn chưa Đánh Tan được <Thành Phần Lãnh Đạo>?

Nhất là <Xã Hội Chủ Nghĩa ĐH Theo TTKT>,  vẫn bám theo Chủ Đích?

Vì độ-trình Tiến-Bộ Văn-Hóa &  Sự Phân-Phối Lợi-Quyền?

Theo tôi, bao lâu chưa đạt đến < Mức Quân Bình>..

Một số <Yếu Tố Hội Nhập> vẫn cần Nhu-Cầu bổ túc?

Như Chính-Sách Ngoại-Giao, phải chân-thành & minh bạch..

Ví dụ như <Ý Thức Hệ Toàn Cầu> & <Trật Tự Mới> các Siêu Cường…

Ví dụ  như <Định Kiến Chính Trị> vẫn còn ngăn-cách nhau?

Chưa Cảm-Thông nhau vì Tham-Vọng khác-biệt mỗi Khối?

Dạng <Kinh Tế Toàn Cầu>, do đó, Hội-Nhập chỉ là Bề Mặt?

Tham-Vọng riêng, mỗi Khối cứ vẫn Tiến Hành?

TQCS vẫn ngoan cố và cố Tiến Chiếm Biển Đông?

Vẫn Tỉnh Bơ Chủ-Quyền của Đàn Em VNCS?

Vẫn thách thức Mỹ Đường Lưu Thông Hàng-Hải?

Khiến Mỹ vừa <Ra Lệnh Các Chiến Hạm> vào sát <Các Đảo Tân Tạo của TQCS> gần đây?

Trong khi SC tđq NGA cố bám lấy Mảnh Đất Syria?

<Mượn Cái Cớ > là giúp Syria Chống Nhà Nước Hồi Giáo?

Thật sự, Tham Vọng của Putin như đã nói..

Chỉ muốn Mở Rộng cho mình, <Lãnh Vực Địa Chính Trị> thôi?

Song Chiến-Lược của TT V. Putin như đã <Thiếu Sót Tầm Nhìn>?

Chưa chắc <Quân Lực NGA> có thể tồn-tại lâu <Miền Trung Đông đầy Sóng Gió>?

NGA không thể <chỉ Bênh Vực TT Assad, Syria> và Tiêu Diệt hết?

Các Nhóm Hồi Giáo Dị Biệt, như <Shia, Sunny, Nhà Nước Hồi Giáo, vv..>,

Nhất là <Dạng Phức Tạp> của Chính-Trị, Tôn-Giáo, Miền Trung-Đông..

<Nơi mà SC Mỹ>, cũng đã đang Rút Lui trong Danh-Dự?

Xem ra, <Sự Hòa Giải Quốc Tế> đang cần thêm nhiều Học-Giả?

Cố-Vấn cho Toàn-Cầu, nhất là Liên-Hiệp-Quốc Hôm Nay?

Vì Dạng Tham-Vọng đang thúc đẩy Dạng Chiến-Tranh…

Viễn-Ảnh <Đời Sống Nhân Loại> đang tiến dần vào Vực Thẳm!

 Trọng Thùy Sơn – 10/2015

 THE WORLD WAR IS BEING FORMED (Part 2/2)?

(Palavering, Current Events, Social Poem)

 

The World War would be formed clearly in the 2 Areas.  One is at the South Sea and another is in the Middle East? Who are the Competitors, they would remain 3 Superpowers:  USA+NATO, Russia and Red China.

But small countries, in their different Posture, are gradually gathering to their Profitable Relationships depending on their related Superpowers? 1. Commenting Russia of Pres. Putin, we realize his power is related to the well known Weapon Strength.   Russia’s Potentiality is almost zero and lacking of multiple backing? What is the Russia Strategy indeed?  It is impacted on <The Russian Speaking Regions>, such as the Old Lands of Former Soviet Union, where show No Quality of Ideology Loyalty to Russia as before at all. In the Economic Viewpoint, Russia’s Big Contract of Selling Oil to Red China and  Its Newly Established Block called BRICS, (Brazil, Russia, India, China, South Africa), mainly pointing at competing with the < USA & European Union> Bloc?

 TQCS, drawing its U Shape Region in the Asia Pacific Waters, and little by little invading other Small Nations’ Islands with Serious Conflicts such as Philippines and Vietnam, etc..; Red China still dominates the built small islands with its <Slowly Occupying> Strategy? Red China still tests the reactivity of <America & Western> Block that, recently, has applied new Strategy called <The Transfer US Axis back in the Asian Region>. Red China thought, after the US dropped <RVN>, It has won the War in this Region?

Red China’s Temporary Type with <US Economy> of President R. Nixon, Its Leaders’ Policy is merely a Battlefield in its whole Strategy to face the conditions that must be changed and adapted to be progressive. While the great American Political Leaders thought Red China could be alienated with the New Changes of its Improved Economy and Social Culture.  Especially, even <Its Term of Socialism Is Changed into the new term, <The Socialism Directed into the Western Market Economy>. For a deeper understanding, Red China Leaders took this Opportunity to improve their Economy & Technology to catch up its missing Progressiveness Status, in compare with The West in this period. Their Sub-Coordination did aim at its own Rights and Improvement only.  According to me, how long have you reached <Level Equalization>.

Some <Factors in Integration> are still required as Additional Conditions to be integrated together. Such as the Foreign Policies must be sincere and transparent. For example, <Our Global Ideology> & <The New Order of Superpowers>, etc..  For example, <Their Politics Prejudice> is still greatly spaced? They have never understood each other just because of their different ambitions; therefore, their form of compromise is still far away, just on the diplomatic form, while their ambitions are still underway with their own ways.. The term of Economic and Social Globalization is just a theoretical form on the surface. Red China was still stubborn and tried to invade the South China Sea? Still regardless the Owner-Rights of others, even Brother Nation of Communist Vietnam? Furthermore, Red China is still challenging US Warnings about the International Route of the South Sea Region. By this reaction, US makes both <ordered warship> to be closer to the Newly Built Islands of Red China.

 While Russia Superpower, basing on its wide propaganda to help Syria to fight ISIS, but in order to hold on more lands for Its Ambition? Indeed, Putin’s ambitions as said, just aimed at gaining more lands and influencing its Military Presence in the Middle East Region? However, Pres. V. Putin’s vision has been limited?

It is not sure that <Russian Army> may exist for long in this <Middle East turbulent Region>? Russia could be unable <only to Advocate the Assad Regime in Syria> and going gradually to its extermination? The Islamic group differences, as <Shia, Sunny, Islamic State, etc ..>. Especially,  <The Complex Type> of Many Problems, such as Different Religions, Different Politics Standpoints, Different Ethnic Groups, etc. Where American Superpower has just left or given up in Its Honorable Way? Watch out, our <International Mediation> seems very critical for  seeking more Scholars for our World, particularly our United Nations Organization. Because, the Superpowers’ Ambitions have been causing more Dangerous Elements to build into the New World War sooner or later.   Our World Picture <or Life of Mankind> is moving into the Darken Abyss!

 Vanson Tran – 10/2015

 Nguồn Xúc Tác Tham Khảo Cho Bài Viết/References:

http://www.bbc.com/vietnamese/world/2015/10/151008_us_china_warships

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151008-syria-nga-%20ngoai-giao-quan-su

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151001-nga-danh-vao-ai-tai-syria

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: