WHEN WILL GOD GO DOWN TO THE GLOBE?

BAO GIỜ THƯỢNG ĐẾ SẼ XUỐNG TRẦN? 

Tôi chỉ là một Cá Nhân bé nhỏ!

Giã từ Cha từ lúc hãy còn thơ!

Vào lúc ấy Mắt tôi không nhỏ lệ!

Tuổi Thơ Ngây cuộc sống vẫn nhởn nhơ..

Tôi theo Mẹ gửi tôi, nhờ Chú Bác..

Nhưng Tình Thương, tôi mất Tự Bao Giờ?

Đành chấp-nhận Lang Thang vào Cuộc Sống..

Trẻ Bụi Đời bên Hè Phố.. lớn lên..

Tôi biết cách Gợi Lòng Thương Người Lớn!

Đó chính là Phần Thưởng Sống Bên Lề!

Nhưng tôi lại Được Xem nhiều Màn Kịch…

Vẫn diễn ra trong Cuộc Sống ê chề!

Các Đế Quốc đã Xâm Lăng Tiểu Quốc..

Dân Việt tôi, như Chiếc Lá theo Chiều….

Gió lớn nhỏ, đều mang trong Nhịp Thở..

Và Nuốt đi bao Căm Hận Con Người?

Không biết nữa, song đọc trong Lịch Sử..

Tộc Dân tôi đã Quật Khởi nhiều lần…

Tôi yêu thích Anh Hùng Trần Hưng Đạo!

Một Vinh Danh cho Lịch Sử Chống Nguyên!

Tôi thán phục một Quang Trung Bình Định..

Chống Quân Thanh, tạo Đất Nước Thanh Bình!

Giòng Sử Việt vẫn theo tôi qua Ngày Tháng..

Tiếp Nối theo bao Cuộc Chiến tang thương?

Tôi nhớ hết, có 2 Cuộc Di Cư đó!

Kể từ khi Tôi hiểu biết Con Người!

Cuộc Cách Mạng Mùa Thu vào Tháng Tám!

Tuy Huy Hoàng, nhưng tạo Cuộc Di Cư?

Thiếu Hòa Giải của Tình Người khác biệt?

Hay Nước Tôi vẫn khan hiếm Tình Người?

Các Lãnh Tụ ngày càng thêm Phân Hóa?

Và Tình-Yêu Nhân-Loại vẫn tan tác, u hoài!

Nền Văn-Hóa Mạnh vẫn mang theo Chất Lượng?

Chế-Ngự Tha Nhân không nhân nhượng Tình Người?

Hay những Phản-Đề của Sóng Đời Xã Hội..

Vẫn theo nhau để Tạo Những Hợp Đề?

Như Tình Vợ-Chồng sau Cãi Nhau, rồi Hòa-Giải?

Trước khi Đời tan tác, Hận Thù nhau?

Chỉ vì Dị Biệt Lập Trường và Ý Kiến!

Đã Gây Nên, nhiều Trường Hợp Giết Nhau!

Cũng vậy, sau Thế Chiến II, rồi CT Lạnh!

Dân Tộc Tôi phân hóa, đến Ngày Nay!

Lần Di Dân 2, phải biệt ly <Tình Non Nước>!

Kèm theo Tôi, bao Kỷ Niệm Tình Người!

Kiếp Lưu Vong, vẫn mong-chờ Hòa Bình đến?

Và phải chăng, đây cũng vẫn Tình Người?

Có những lúc, Tôi chắp tay Cầu Nguyện…

Thượng Đế Trên Trời, xin hãy Xuống Trần…

Ngài Quyền Phép, có Khả Năng Hòa Giải…

Dựng lại <Tình Con Người> với Chất Lượng Thăng Hoa!

Không còn ISIS, hay Vong Thân Trong Ý Hệ!

Không còn Siêu Cường Đế Quốc, tàn hại nhau?

Để Địa-Cầu, sẽ là một <Giải Thanh Bình> vĩnh viễn…

Những Cánh Đồng Hoa, nhẩy múa Tình Người!

 Trọng Thùy Sơn – Mùa Thu 2015

 WHEN WILL GOD GO DOWN TO THE GLOBE?

 I’m just a tiny Personality.  Farewell to my Dad from my innocent age! At that time, my eyes did not have tears! Just in the period of my roaming childhood. I followed my mom who sent me to live on the support of my Aunts and Uncles in the Family Tree. But the real love, I lost myself probably forever? So, I had to be granted by accepting the lounging status in life. The children of the Dust Street Side also have to grow up .. I know how to evoke the kindness of adults! Those are the rewards of my Life Edge! Yet,  I could view a lot of Theatre’s Shows which, in the Real Life still taking place in the spectacular! The World Empires invaded many Small Nations including my Vietnam & my People.  They are like small leaves flowing along with the Winds for ever.. according to their strong or light winds on & on …. They had to get along with the situation breath & swallowing the Human Hatreds and Greediness or High Ambitions? Well, I do not know much more, but I read in History.. My People have exposed several times…

 My People have exposed to be independent many times & I love Hero Tran Hung Dao! An Honored Character for My Country History,  being anti the Chinese Mongols!  I also admire Hero Quang Trung,  from Binh Dinh, a faremost Region, emerging to fight against the Qin Dynasty Army and regain the Peace of my Country! And, my Vietnamese History Streamline has been still flowing along with Hard Times that followed how may miserable Wars?

 I  remember, with the 2 exodus or Immigrant periods, in my time life, since I grew up, realizing what is a Man Destiny in Life.  Since the Fall Revolution in August 1945, brought even a Glory Time with A Tragedy of the first Exodus inland, in which we did miss the Compromise of People Differences. Or does My Nation still lack of Humanity Love? 

Our Leaders are increasingly divided with Mankind Love Which has been consistently scattered, destructively forever! The Strong Cultures still carry the Unqualified Characters which always direct to the Domination of others? It’s A Form Of Uncompromising Human Love? Or our Mankind’s Anti Social Thesis always carries over more Complicated Synthesis in Human Life?  Similarly, the Love of a Family, a Husband and his Wife, after Quarrel, trying making Peace, but their Life was scattered, hate each other before, just because of their Differences. Those are also the Forms of Differences in Interests or Ideologies of Mankind Cases in War Time, Killing Each Other, since WWII, Cold War as of Today, including my People!

 Then, in my 2nd Immigration, I had to accept my Fatherland Separation.   Enclosed I am, how many Anniversary Love of this Land! In this Exile, I still hope The Human Love will come, even I knew that my Souvenirs of my Culture had to be faded in my mind. Is this Situation still embraced my Human Love? There are times, I folded my hands to pay Almighty God in the heaven, “Please my Honor, Come Down to This Earth”  He may create with his Power, A Possibility of Reconciliation for Humanity on Earth. So that We Will Rebuild <Our Human Love> with Better Characters! There should be No ISIS, Nor Alienation in the Human Beings’ Ideology! There Will Be No more Superpowers of Rough Empires, but They Would Become Good Empires, devouring to Help Each Other. So that, the Globe today will be the Peaceful One, with Immense Fields of Flowers, of Love and Humanity Love Dancings!

 Vanson Tran – Fall 2015

!

 

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: