THREATS TO THE PEACE OF MANKIND ARE STILL IN SOME IDEOLOGICAL FORM OR IN INTELLECTUAL ALIENATION?

MỐI ĐE DỌA NỀN HÒA BÌNH NHÂN LOẠI VẪN LÀ Ý THỨC HỆ
HAY LÀ VONG THÂN TRONG TRÍ TUỆ?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Mới đây, Chân Trời mở sáng, Tình Nhân Loại?
Đức Giáo Hoàng Francis trong những Chuyến Công Du..
Hay Đức Đại Lạ Ma, trong những Bài Thuyết Giảng Nhân Từ..
Song chúng tôi LO SỢ, Thế Giới vẫn cón 2-3 Lực Ma Quái?
Dạng số 1, là Phong Trào Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS)..
Dạng số 2, là Tân Đế Quốc của tt Putin, LB Nga..
Dạng số 3, là TQCS vẫn Biến Chuyển Ý Hệ CS Mác Hôm Qua..
Trong những Chiến Lược Tính Toán như có nhiều Kế Hoạch?
Còn một số nữa, Lực Ma Quái trong CĐ Thế Giới..
Phân Hóa Lòng Người và Gây Bất Ổn Nhân Sinh..
Chẳng hạn như BHCS, ta đâu biết Tham Vọng Họ từ đâu?
Hay Iran nữa, một Xứ Sở của Đạo Hồi đông đúc?
Một Số Nước, Dạng Độc Tài trong Phần Chính Trị..
Đều muốn Trở Thành những Chúa Tể Sơn Lâm?
Nền Kinh Tế Hội Nhập Toàn Cầu sẽ Xóa Đói Giảm Nghèo..
Vâng, nhưng Dạng Bớt Nghèo Đói, có thể trở thành No Cơm Hửng Mỡ?
Sẵn Cá Tính Hoang Đàng, một Thói Quên Anh Chị..
Bạn chắc không những Tên Du Đãng sẽ Hoàn Lương?
Hay Chúng sẽ trở thành những Đoàn Mông Cổ Năm Xưa?
Hay sẽ là Nhóm Vikings ghé nhiều Bến Bờ Chế Ngự?
Ví dụ như Dạng Hồi Giáo Thánh Chiến, đang trở nên Kiêu Ngạo?
Ví dụ như Dạng tđq LB Nga đang xâm chiếm nhiều Xứ Sở hơn?
Hay Dạng THCS, với Tham Vọng Con Đường Tơ Lựa & Biển Đông,
Sẽ trở thành một Tần Thủy Hoàng tương lai, đang Tham Vọng?
Rồi những Chúa Sơn Lâm Nhỏ, cũng Dương Oai Diễu Võ?
Tôi giả thiết một Phản Đề Nhân Bản sẽ đến với Xã Hội Người?.
Một Phản Đề Ý Hệ Xã Hội của Đức Giáo Hoàng Francis & Đại Đức Lạt Ma, mà
chính Nền Kinh Tế Trù Phú cũng chóng tác tạo ra..
Một Dạng Vong Thân Trong Vật Chất mà Con Người khó Cưỡng Lại..
Các Quốc Gia Nhỏ rất có Cơ Nguy bị các Siêu Cường Ác này Chế Ngự?
Thế Giới Người sẽ Trở Thành những Khối Kinh Tế Chính Trị đối nghịch ở Tương Lai?
Phản Đề của Phương Trình Xã Hội Người Thế Giới Hôm Nay,
Sẽ Biến Chứng Hình Thành những Cuộc Chiến Tranh Quyền Lực?
Giữa các Siêu Cường phải Chế Ngự nhau.. lâu hay mau.. tùy Hoàn Cảnh?
Bi Kịch Loài Người thêm một lần nữa sẽ lại Diễn Ra?
Đó là Cuộc Tranh Dành Ảnh Hưởng, sẽ Tạo Thế Chiến III?
Chiều Hướng đó, sẽ không phải là Một Kỷ Nguyên Hy Vọng?
Mà chính là một Trật Tự Mới, một Kỷ Nguyên Mới đầy Ma Quỷ!

Trọng Thùy Sơn – 2015

THREATS TO THE PEACE OF MANKIND ARE STILL
IN SOME IDEOLOGICAL FORM OR IN INTELLECTUAL ALIENATION?
(Palavering Social Poem)

Recently, Mankind Horizon opens a very Bright Dawn, a Mankind Love, initiated by Pope Francis, during his Trips to the Globe; or by Sir Daila Lama’s Speeches with its compassionate Characters. But we fear, the world still remain 2-3 Forces of Ghost? Form No. 1, the Islamic State Movement of (ISIS). Form No. 2, as the New Empire of Pres. V. Putin, Russia. Form No. 3, is Communist China, still variably mutivates its Marxist Ideologic System of Yesterday, with its Computing Strategies in many Plans? And some more, Other Forces of Ghost in our World, seem very much Separating our Humanity and destabilizing Human Love.. North Korea for example, do we know its ambitions? What does It want? Or another One, Iran, a Silent & Crowded Muslim Country? Some Other Countries, under The Politic Form of Dictatorship are still confusing our Globe. They all wanted to become the Lord of the Jungle when Global Economic Integration will change their Poverty. Yes, but this Prosperity will not only powder their Poverty, but they can become arrogant and aggressive?

Whith their Prodigal Characters, are you sure that these Street Gangs will not bully others? Or They will become the Mongolian Groups in the Past Year? Or they will become the Vikings attacking many Coats to dominate Honest People? For example, the type of The Islamic Jihad State Group, are become arrogant? For example, the type of A New Russia Empire which has invaded many more lands of other Countries? Or Today Communist China Empire, with its ambitions of the World Silk Road & the South Sea, probably will become a future Qin Shihuang, with more ambitions? Then the Other Small Jungle Kings, when being strong, will show their Strength to Others, etc..? I assumed An Antithese of Our Humanity Society initiated by Pope Francis and Venerable Daila Lama, could be coming near to us? Partly when Their Economy become rich quickly. Or in another word, A ring-shaped body in which the situation of Human Beings when being materialistically Alienated, become Irresistible ..The Small Countries, could be at risk for these Evil Superpowers in their conquered status? The World will become the Opposed Politial Economy Blocs in Future? The Antithesis of this Social Equation of our World Today, will face more Complications or the Formation of the Wars For Powers, between each other, depending how long the Circumstances? Mankind Tragedy, once again will be happened? That kind of Competition for their Influence, will create World War III?And, that Trend will not be an Era of Hope as we expect. But, That will be A New Order, or New Era of Full Of The Devils!

Vanson Tran – 2015

My Inspired Source for my Post:
https://www.youtube.com/watch?v=TYzQ26wdYeM

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: