THE IMPLICATIONS OF IMMIGRATION OF OUR EARTH

  NHỮNG HỆ LỤY NHẬP CƯ CỦA ĐỊA CẦU

(Thơ Phiếm luận, Xã hội) 

Thế Chiến II xong, hàng triệu Người Di Cư, viễn xứ….

Đa phần là do những Cuộc Chiến diện Địa Dư?

Và các Chính Quyền Phân Hóa, thiếu Lương Tâm..

Khiến Tộc Dân Mình, lang thang Tìm Kiếp Sống…

Số Ở Lại phải là những Thành Phần, Cùng Phe Phái..

Hay buộc Sống Âm Thầm, Gió Mạnh, phải Theo Chiều?

Nền Văn Hóa Mẹ lưu lạc, dần sẽ Phai Mầu?

Và phần đông, Thế Hệ Sau, dần Mất Gốc?

Dù rằng Họ vẫn Định Cư, tập trung vào Một Nhóm,

Dị Biệt Văn Hóa này, khó Thích Ứng thành công?

Trừ những Tuổi Trẻ cố gắng Học Hỏi tại Học Đường…

Họ ở lại, chưa chắc Hồi Hương hầu Dựng Nước?

Chúng Ta chưa kể những Cuộc Hôn Nhân Dị Chủng?

Ngôn Ngữ Đất Mẹ, vì vậy sẽ phải Phai Mờ?

Những Tập Tục cũng rơi vào Khoảng Trống bơ vơ..

Không Chăm Sóc, Không Vun Trồng..Hoàn Thiện?

Ngồi mà nghĩ Tương Lai, tôi vô cùng nhức óc!

Quả nhiên Người Xưa có nhiều Tục Ngữ khá sâu xa?

Đó là Dạng Vong Thân Văn Hóa sẽ Trộn Pha…

Nó mang những Chất Lượng gần như Tích Cực?

Không hẳn Nền Văn Hóa vẹn toàn trong Quốc Nội…

Không Vong Thân khi 2/3 Nền Văn Hóa giao lưu?

Nền Giáo Dục Nhân Bản thật mong manh?

Trong những Dạng Vong Thân theo Chiều Văn Hóa?

Dân Sở Tại như Hoa Kỳ.. Hợp Chủng Quốc..

Một thời gian, Tụ Hợp, mọi Giống Dân…

Khi Hội Nhập, nẩy mầm Dạng Văn Hóa Riêng,

Và có thể dần dân, Họ quên Văn Hóa Cũ?

Vấn Đề Hội Nhập cùng khá nhiều phức tạp?

Kẻ Có Lòng, mới Hy Vọng, biết Tương Thân,

Bằng không, Sự Kỳ Thị vẫn biến chứng Nhiều Năm?

Như Nạn Dị Biệt Mầu Da, Cà Phê, Vàng, Đen, Trắng?

Cũng may, Kiến Thức Nhân Bản, trong Tầm Nhìn thăng hóa..

Đã tạo nên Sự Chấp Nhận Dị Biệt, để Sống Chung..

Một Thời Gian, thì sự Dị Biệt, cũng lặng im..

Chưa kể, cũng có những Mối Tình, dù Dị Chủng?

Thiển Ý của tôi, dù Tộc Dân nào trong Hoàn Cảnh..

Nên sẵn sàng Chấp Nhận Dị Biệt của Tha Nhân!

Còn Tách Ra, Kỳ Thị, Phân Biệt, Thiệt Hơn?

Chóng hay chầy, Bi Kịch Vong Thân, rồi sẽ đến!

Có lẽ theo tôi, các Chủ Chiên, các Nhà Tôn Giáo..

Phải đào sâu, Tình Nhân Bản, Tôn Giáo mình…

Mở Vòng Tay, đón nhận Kẻ Bất Hạnh Địa Cầu!

Trong mọi Trường Hợp, hãy quên đi Thành Kiến!

Như một hình ảnh mới đây, Hai Em Bé!

Đã Chết chìm, trong Biển Cả, của Nhóm Di Dân Syria!

Mới Thức Tỉnh cả Âu Châu, một Lòng Nhân?

Rồi Tiếp Nhận thêm Người Nhập Cư bất hạnh!

Lẽ dĩ nhiên, các cuộc Chiến Tranh sẽ tạo nhiều Hệ Lụy?

Suy từ Gia Đình Minh, sang đến Gia Đình Người..

Cha Mẹ hục hặc, phân hóa, mất Tinh Yêu…

Thì Con Cái sẽ bơ vơ, trong Cuộc Đời Nhập Cư Riêng của Chúng?

Cho nên không phải Tiền Tài làm nên được Hạnh Phúc?

Mà là Tình Yêu, Tình Nhân Bản, của Con Người?

Các Lãnh Tụ một Gia Đình, hay một Quốc Gia..

Thiếu Ý Hệ Nhân Bản chân thành, sẽ Đi vào Hủy Diệt?

Họ sẽ Hủy Diệt đi chính Lòng Tin Yêu của Họ..

Còn tạo ra Ngàn Hệ Lụy cho cả Tha Nhân?

Và biết đâu, chính Con Cái của Họ, hoặc Thân Nhân?

Trong Khắc Khoải của những Tháng Ngày Lưu Vong Kiếp?

Tầm Kiến Thức về Tình Yêu & Tình Nhân Bản…

Theo tôi thì, vẫn phải là một Bài Học Đầu ?

Trong Cuộc Đời của một Tâm Óc rất Ngây Thơ…

Hay trong nếp Tri Hành của các Nhà Lãnh Đạo?

Và Phương Ngôn Đông Phương Ta thường nói..

<Dụng Nhân như Dụng Mộc> Ta nên biết Dùng Người?

Để Nền Kinh Tế Toàn Quốc & cả Gia Đình..

Dần dà sẽ có một Tương Lai Quân Bình Nhu Cầu trong Đời Sống?

 Trọng Thùy Sơn – 9/2015

 NGUỒN THAM KHẢO XÚC TÁC CHO BÀI VIẾT:

https://daikynguyenvn.com/the-gioi/duc-dat-lai-lat-ma-phuong-an-cho-cuoc-khung-hoang-di-dan-nam-o-trung-dong.html

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150912-bieu-tinh-ung-ho-nguoi-ti-nan-tai-chau-au

http://www.theguardian.com/world/series/europe-immigrants-under-pressure

 

 THE IMPLICATIONS OF IMMIGRATION OF OUR EARTH PLANET

(Palavering Social Poem)

 The World War II is done, millions of Migrants are seen in their exiled groups. We experienced the Majority are happened due to the present Geographic Wars? And the divided Governments, lack of their Conscience, causing their People wandering to find source of living. Staying in safety are the people of the same factions or the same party in society without various social discriminations. They experienced a lot of hard time and know how to get along with strong winds, according to their situation.  Their original Culture, being in their wandered status, gradually will be faded? And mostly, after few generations, they become rootless? Though they still obtain their settlement, focusing on a group, their cultural differences would be difficult to adapt successfully? Except for Youth who try Learning in School. They stay after graduation, it is not sure if they return their left country for sharing their successful education. Not to mention the intermarriage? Their mother language, al so will have to be faded and their norm practices also fall into the helpless Gap, just because of nobody care, maintain or improve?

 

Sit and think of future, I am deeply-piercing! Our Past Generation had enough profound proverbs explaining this situation <the Cultural Alienation with its mixed phases>? Particularly, 2/3 of the status quo culture, people are also alienated when they have cultural exchanges. It brought nearly Positive Quality, not exactly the domestic cultural integrity in their previous country.  Human Rights Education Foundation is also fragile? In accordance to the stronger Type Culture Alienation? As in the United States, different people with different cultural backgrounds gathering here, created a new form of culture, when Integration, germination type of Cultural Characteristics. And, maybe gradually they forget their Old Culture? So the Problem of Integration, with many complex be realized? In brief, with an open heart, we still hope Immigrants will be generously accepted by local residents and their mutual help. Otherwise, the existent discrimination still cause complications for a long time? Such as the Victims of different Colors:   Coffee, Yellow, Black, White, etc.. Fortunately, the Knowledge of Human Rights, in their Vision Elevation, people created their habit of accepting the differences, to Live Together. Then for A Time, the difference will be calm and peaceful. Not to mention, also romances, even over? My humble opinion, though Ethnic Minorities in Circumstances. Be willing to accept differences of others! As detached, Discrimination, Discrimination, Damage Over? 

Not to mention, there are also romances, even they are different in cultural background, loving & forming their families, creating several next generations, etc.. My humble opinion is, though Ethnic Minorities in any Circumstances, Be willing to accept differences of others! Otherwise, as Detached or Discrimination, they will receive Damages & Social Tragedies! Perhaps my opinion is also, the Shepherds of Religions and the State Leaders must educate more deeply the Humanity, in their Religion & in their Influences with .Open Arms, received the unfortunate class of people in our planet! In any case, we must forget prejudices!  As a recent picture, Two Babies drowned in the sea, the Group of Syrian Immigrants has awakened the whole of Europe with a Heart of Mercy? Then add more Misfortune Immigrants Reception! Of course, the War will create many implications? Think of your family, to come to others. When parents are in conflicts, lost their love …It will be helpless for their children in their Immigrant Life? So Cash Resources should not be Happy? Which is Love, the Humanity Love? Even for the Leader of a Family, or a Nation?

 The system that lacks of sincerity of Humanity Love, will go into the Destruction? They will destroy their main Trust and also create thousands of implications for both Them & Others. And who knows, it would be also their very children, or their relatives. In the anguish of the Months & Days of living in Exile Life? The Knowledge of Love and Humanity Love, in my opinion, there must be the   First Lesson for All of Us? In The Life of a very naive mind of our lovely Children! Furthermore, it should be absolutely in the Mind of Leaders, who must Think and Do their Executive Daily Duty?

 

In Eastern and Oriental Languages I, we used to say , <Adapt People could be like Adapting Woods>, so we should know to use the appropriately our Source of People for our Family as well as our National Economy.  Eventually, there will be an Equalization for our Future Needs in Life, both Human Beings and our Dignity Moral Mind indeed?

 

Vanson Tran – 9/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: