DUCK HUNTERS & THE HERD OF MALLARDS

ĐOÀN NGƯỜI SĂN VỊT & ĐÀN VỊT TRỜI BÉO
(Thơ Phiếm luận, Xã hội Việt)

Đàn Vịt Trời không rõ ăn gì mà béo?
Xoải cánh bay cả mấy trăm dặm rồi..
Bụng rất khát và Đoàn trưởng hỏi Đoàn viên..
Các Bạn có khát không, đằng xa là hồ nước?
Vừa mỏi mệt, cổ đã khô vì Thoát Bão..
Đều trả lời, “Quá Khát!” Đoàn trưởng ơi!
Vịt Đoàn trưởng ra lệnh .. Nào nghỉ ngơi..
Các Bạn hạ cánh Góc Phía Nam cái Hồ nhé!
Qoác qoác qoác.. Chúng đều xà cánh xuống..
Uống một hơi.. thoải mái quá.. mùa thu!
Vịt Đoàn trưởng cũng thấy cảnh Hồ Thu..
Trông quá đẹp, và anh ta vừa ra lệnh..
Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trên hồ thêm một lát..
Nghe lệnh Tôi, ta bay tiếp cuộc Hành Trình!
Có tiếng nhạc như Sáo Diều, đám Mục Đồng?
Và Đàn Trâu nơi Cánh Đồng mùa lúa mới?
Niềm Hy vọng của Đàn Vịt trời như phấp phới…
Bỗng từ đâu.. nghe Tiếng súng xả ròn…
Vịt Đoàn trưởng bay vụt mãi tận tầng cao…
Đã nhìn thấy Đoàn Người Săn Vịt bắn!
Hối hả ra lệnh…”Hãy cùng nhau Cất Cánh”!
Đàn Vịt trời tung cánh… vôi bay lên…
Rợp một khu.. Hồ Nước Ngọt yên vui…
Chúng trông thấy Ít Đồng Bạn nằm hy sinh, giẫy giụa!
Trong tâm trí của Loài Vịt Trời vô tư ấy,
Đâu có ngờ, lòng tàn nhẫn của Đoàn Người?
Đoàn Thợ Săn, lúc nhìn xuống, thấy đang cười!
Giọng Hoành Tráng như một Ngày Giải Phóng?
Họ nhóm lửa, đợi chờ Vặt Lông những Con chết!
Và máu me còn bê bết trên những bàn tay!
Song kìa kìa .. còn có Một Vài Con…
Đang quẹo lại.. Xoải Cánh buồn, nhiều thương tiếc?
Nhưng Chúng bay rất cao, gửi lời Buồn cho Bạn?
Đã hy sinh rồi.. Loài Sinh Vật… nhỏ nhoi!
Đoàn Vịt Trời cách biệt Hồ Nước đã nhiều năm…
Hàng năm vẫn trở về Miền Quê Hương cũ..
Chúng không màng Hiểm Nguy Trở Về Hồ Cũ?
Cứ nhơn nhơ, khoe Chất Béo của Vit Trời..
Có biết đâu Chúng là Nguồn Sống của Môi Trường?
Hồ Nước mỗi năm đã chờ sẵn <Đoàn Người Săn Vịt>?
Bạn có muốn làm những Con Vịt Trời Béo?
Trở Về Hồ xưa.. mà làm Vật Hy Sinh?
Một Đoàn Người Săn Vịt rất chuyên môn!
Làm gì có Lương Tâm, khi rơi vào Họng Súng?

Trọng Thùy Sơn – 9/2015

DUCK HUNTERS & THE HERD OF MALLARDS
(Palavering Social Poem)

Men! How fat are the Band of Millard Ducks! Their wings stretch and fly for hundreds of miles ..Their abdomen was very thirsty and asked the Duck Uinon Leader ..Were you thirsty? and do you see the Lake in the distance?Just tired, and dry for just being escaped from a storm .. They all responded, “Too Thirsty, Union Leader!”. Then the Ducks Unit Leader ordered .. “Land down and relax ..at the Southern Corner” do you see the Lake offline? We do, qoac qoac qoac, their wings down and drink a little while, too comfortable in the Fall weather! The Lake looks so beautiful, and he ordered, “We will rest on the lake for a moment, and listen well to my order to continue our journey! Having some music as the kite flute, of the shepherds? And somewhere there were the buffaloes on the new rice season meadows? The Ducks’ Hope of Heaven is fluttering the Ducks! Suddenly from somewhere, they heard the gunfire discharged rushly …The Duck Unit Leader fastly flew up, far away to a higher level to observe. He recognized a Group of Duck Hunters aiming and shooting without stop!In a very hustle mood, he ordered … “Let’s take off, take off”. The Wild Duck Herd lifted fast their wings, and soaring, covering a quiet area of the regrettable Lake Freshwater! They saw some of their dear Friends sacrificing and being in agonies! In the minds of this carefree pochard, where, there is no doubt of the heart of these cruel persons, the Duck Hunters. They are happy and smiling when the ducks flying and looking down! Their majestic accents sound like they are in a Liberation Day? They light a fire, waiting for to pluck the dead ducks! And they are still matted with blood on their hands!

But look and behold, there are a few ducks, turning back, with sad wings showing lot of mournful sentiment? But others, they fly very high, sengding some Sad Voice to their Friends! The Deads have been sacrificed! It is pitiful for the little creatures! The Ducks, having been far the Lake for many years, and annually still return their Home to visit ..They do not carry the risk while coming back to the old Lake? Just roaming around, showing off the attractive fat of the mallard ..and they do not know where, they are a living source of the Environment? The Water Lake, each year, there is waiting <A Group of Duck Hunters>? Do you still want to be the Fat Duck, coming back to the Old Lake & to be A Victim? The Duck Hunters are very professional and how can consider with conscience, when you appear in their Guns?

Vanson Tran- 9/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: