THE CULTURE OF NODDING & SHAKING HEADS

VĂN HÓA LẮC ĐẦU & GẬT ĐẦU
(Thơ Phiếm luận, Xã hội, Thời đại)

Nếu Bạn đã từng đi du lịch Bắc Kinh?
Có lẽ Bạn sẽ nhận ra hai dạng Văn Hóa?
Văn Hóa Gật Đầu & Lắc Đầu Văn Hóa?
Giới Trẻ thì Gật Đầu, để Hòa Nhịp, và Hân Hoan!
Còn Lớp Già thì Lắc Đầu, Lắc Đầu & chỉ Lắc Đầu!
Như Chất Chứa hay Tiềm Ẩn, Nỗi Lòng Ức Chế?
Thời Văn Hóa Cách Mạng, Bạn mà Mơ Tình Ái?
Có thể bị Vào Tù, hay Đi Trại Cải Tạo nhiều năm..
Đồng Chí Chủ Tịch Mao, tuy Độ Tình Ái có cao,
Bạn cũng phải Lặng Im, mà Bước Đều Theo Nhịp?
Đúng vậy, Xã Hội Trung Hoa, vào Thời Cách Mạng,
Thân Thể Người Phụ Nữ phải Giấu Thật Kín đi…
Bạn phải Có Phép, và Bí Mật Lộ Ra thôi,
Không được Tự Do, như Hôm Nay, Thoải Mái!
Văn Hóa Sex, hoặc Dạng Tự Do Luyến Ái…
Đã vào đây, sau Ngày Cụ Đặng, chấp nhận Giao Thương?
Và hầu như Tất Cả Mọi Địa Phương..
Nay Thân Thể Phụ Nữ là một Nguồn Vui Trần Thế?
Việc Đời đổi thay, đến Trời Cao không biết?
Huống hồ chi, Văn Hóa Sex như Ngọn Sóng Thần…
Sóng tràn vào và chìm đắm mọi Tâm Hồn?
Trừ những Vị Tu Hành, Ngàn Năm không biết SEX?
Hình Ảnh một Tòa Thiên Nhiên đang vẽ nét..
Nhà Thơ nổi danh mình, Cụ Nguyễn hứng cảm tài tình?
Huống Hồ chi, Cụ Mao, Cụ Đặng lẫn Cụ Hồ?
Ẩn Dấu Tính vẫn là Thói Quen, Người Làm Cách Mạng?
Tuy vậy, Giới Gật Đầu vẫn thiên về Giới Trẻ?
Còn Thế Hệ Già, vẫn ngả về Giới Lắc Đầu?
Văn Hòa Sex chính là Nét Độc Đáo của Văn Minh?
Vào Thời Đại Chúng Ta, dù thế nào cũng thế?
Bình Lượng trung dung, về Hiện Tương Văn Hóa?
Thật là những Nước Cờ rất Bí, của Hôm Nay?
Lực Bất Tòng Tâm, thì Im Lặng là Vàng?
Còn Xuân Sắc, hãy để Tự Do, Thoải Mái?
Văn Hóa Gật Đầu, Giật Thật Nhanh, và Nhịp Điệu..
Ngọn Sóng Thần Văn Hóa Hiện Đại giao lưu..
Còn Văn Hóa Thế Hệ Già là Văn Hóa Lắc Đầu?
Phóng Bút Viết thế nào, cũng Dẫn Vào Ngõ Bí?

Trọng Thùy Sơn – 9/2015

THE CULTURE OF NODDING & SHAKING HEADS
(Palavering, Modern Time, Social Poem)
If you have traveled to Beijing, Perhaps you have recognized two types of Culture: Shaking Head Culture and Nodding Head Culture? The Young, tend to nod their heads to tune, and rejoice!
The Aging Generation, then, just Shake, Shake their Head & Saking their Head, as they contained inside some frustrations, easing Inhibitors? During the Cultural Revolution Time, whoever dreamed about Love, they could be in jail or forced to labor camps many years. Comrade Chairman Mao, even had a high level affair in Sex, but you had to keep silent, and marching in group along with the beat? True, in the Chinese Society, at this Revolution Time, Body of Woman had to be Hiden. You must be approved by Authority, and your Secret Action was revealed only. Not for Freedom in Sex, as it is today, very comforting! Culture Sex, or the Sex Liberal Attachment …Not to Freedom, as Today, Comforting! Culture Sex, or the Liberals attachment has been already here, after chairman Deng’s particular date, with his Acceptance of Trading and Cultural Exchange with Westerners? This form of societial new sex relationship was also seen in every localities.

Now, the Body of Women is a source of the earth joice? Even Heaven do not know this Life Change? Particularly, the Sex Culture was pouring over like a Tsunami. The waves spread out and sunk every Soul? Except spiritual characters like Monks without thinking of Sex Life in a Millennium Period? Natural Female Images are drawing a sharp Court has inspired our famous poet, Nguyen Du, wth his ingenious improvisation poem? Furthermore, It has been affecting, specifically Mao, Deng and our Ho leaders? Hiding the Sex Sign in the Revolution Time, remained a Habit, particularly for the men Making Revolution? Yet, the Nodding Heads still inclined for the Youth? But the older generation, are still shaking their head leaning on conservative culture?

Sex Culture, in our time, is the uniqueness of our Civilization, no matter what is that? Averaging in this aspect of Sex Tendency, it should consider as the cultural phenomenon? It is the very Sacrament Chess, with several views for Today? For People with Less Energy or Helplessness, then their silence is golden? And for more Energy or Younger, more Spring Time, let them have their freedom, and comforting? It is clearly seen that Culture of Nodding Head, Shocking Really Fast, and in Rhythm. The Cultural Tsunami in the period of Cultural Exchange, tends to the Modern and Young Generation. But for the Old or Conservative Aging Generation, this is the Form of Shaking Head Culture? Whatever or How Reporters inspire their Pen, aslo leading to the Impass Lane of Society?

Vanson Tran – 9/2015
CATALYTIC SOURCE OF INSPIRATION: NGUỒN XÚC TÁC BÀI VIẾT:
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14fbed698dcd4324?projector=1

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: