WHAT IS ?

K S BT DC VT THI Ư NHÂN LÀ GÌ?

(Thơ Phiếm luận, Nhận thức, Xã hội) 

Hôm nay, chủ tịch Trương Tấn Sang, VN-XHCN..Phát biểu một Bài, rất khích động Toàn Dân?Mời Bạn Đọc nghe lại Youtube sau đây,Và chia sẻ ít nhiều Bài Văn của Ngài Chủ Tịch!Khi một vị Chủ Tịch Đảng tuyên bố <Sự Dị Biệt>,Muốn nói là Sự Chấp Nhận <Những Khác Biệt, của Tha Nhân>?Tôi liên tưởng đến câu nói của Đức Khổng xưa..Trong <Kỷ Sở Bất Dục, Vật Thi Ư Nhân> lập tức,<Cái Gì Mình không muốn, thí Đừng Làm cho Người Khác>,Đó là Ý Nghĩa Câu Nói này, hồi tôi học Ở Miền Nam,Tôi giật mình, vì ct Trương nói đến Hôm Nay! Vâng Miền Nam Việt, tức là Việt Nam Cộng Hòa cũ, Và Cái Gì mà Đảng Cộng Sản đã làm <Cho Người Anh Em Khác>? Đã làm cho một Xã Hội Miền Nam tan nát đến Hôm Nay? Đây có phải là một <Kỷ Sở Bất Dục, Vật Thi Ư Nhân> không? Nhất là Dạng Duy Ngã Độc Tôn, suốt 70 dài Lịch Sử>.ĐCSVN nếu hiểu như là một Chính Danh, Chính Đảng? Họ có cần Hành Sử Câu Nói <PHải Chấp Nhận Dị Biệt> không? Hay là Họ phải <Tôn Trọng Các Đảng Phái, Hội Đoàn khác>, Tha Nhân?Tại Đất Nước Ta trong Thời Kỳ Văn Minh Hiện Đại? Nhưng Tại Sao, Họ vẫn <Độc Tôn Duy Ngã>?Đâu có Tôn Trọng gì, câu <Chấp Nhận Dị Biệt> của Quê Hương? Một Giai Cấp Tiếm Quyền, thâu tóm Tài Nguyên..Đầy Quyền Lực, sử dụng cả Quân Nhân, Công An vào Lãnh Đạo? Họ không có Phân Quyền, Toàn Dân không Ý Kiến? Không có Đa Nguyên và các Chính Đảng khác cạnh tranh? Họ đang Áp Dụng một Nguyên Tắc Cộng Sản Đấu Tranh, Vẫn Bánh Vẽ một Thiên Đàng của Xã Hội Chủ Nghĩa? Dạng Hành Sử của Họ, ĐCSVN-Xã Hội Chủ Nghĩa, Đã và đang không Chấp Nhận Dị Biệt của Toàn Dân? Cho nên Lời Phát Biểu của Ct Trương Tấn Sang,Tôi đánh giá, <Thiếu Phẩm Chất, câu Danh Ngôn Ngài Khổng Tử>?Trong Hiện Tại, theo tôi, ĐCSVN vẫn chưa Hòa Hợp? Cùng Lòng Dân ở Hải Ngoại & tất cả Ba Miền? Tôi vẫn nhận ra 2  lá Cờ, Cở Vàng &  Đỏ Sao Vàng, Khối Người Dân Việt theo Lá Cờ Vàng vẫn mang Lòng Bức Xúc? Và ngay cả Trong Nước, còn rất nhiều Hội Đoàn, & Tôn Giáo..Chính Quyền CSVN vẫn chưa thể Hòa Giải Lòng Người? Những Nhà Tù còn chật ních những Lương Tâm Tù Nhân, Hay những Tù Nhân Đấu Tranh cho Nhân Quyền & Tụ Do, Dân Chủ? <Kỷ Sử Bất Dục, Vật Thi Ư Nhân> tôi không tìm thấy? Trong Nền Văn Hóa Độc Tài và Toàn Trị Hôm Nay! Thật đáng tiếc <Con Đường Sáng Việt Nam>,  ĐCSVN không theo? Họ vẫn duy trì dạng <Duy Ngã Độc Tôn> như nhiều năm cũ? Sự Tụt Hậu Tinh Hoa của cả một Nền Văn Hóa..Sẽ đương nhiên làm suy sụp <Tình Thần Danh Dự Dân Tộc Mình>? Viết Bài này, chúng tôi chỉ kỳ vọng <ĐCSVN> hãy Điều Chỉnh nhanh..Để hướng dẫn Dân Tộc Việt vào Con Đường Tinh Hoa, tươi sáng! Quý Vị Lãnh Đạo phải Tri & Hành <Con Đường Tinh Hoa> ấy..Mới chính là thực hiện được  câu nói bất hủ, Ngài Khổng Tử trên! Ở Mỹ, tôi nghe rất quen câu Quảng Cào của một vài Công Ty, <My Honest Policy> is always Your Benefits! Tạm dịch, <Chính Sách của Chúng Tôi là Chân Chính>! Khách Hàng nối dài, xếp hang, thưởng thức Sản Phẩm Này! 

Trọng Thùy Sơn – 9/2015

 

WHAT IS <DON’T DO TO OTHERS WHAT YOU DON’T WANT OTHERS DO TO YOU>?

 (Palavering, Cognitive, Social Poem) 

Today, President Truong Tan Sang, Socialist VN speaks an article, which is very agitated to our whole population? Readers are invited to hear the following Youtube and sharing your opinion the President, when a party chairman declared <the Difference>, it means, we must accept <The Difference of Other>? Immediately, I think of Confucius’ Words in the old Chinese Civilization in his famous statement <Don’t Do to Other What You don’t Want Other Do to You>, when I was studying this Statement in School in the South of Vietnam.   I was very startled, because Chairman Sang said It Today! But, do you recall our History?  South Vietnam was the former Republic of Vietnam, and what did the Communists Party do to their < Own Brothers> in this Historical Period? Was that the Proverb of Confucius <Don’t do to other when you don’t Want other do to you> respectfully practiced or not? Especially, Communist Party has hold the Country Power firmly, without sharing with other Parties, during last 70 long years of our History? 

Communist Party of Vietnam, if being understood as a Righteous Manner, a Key Party, in the Country, they must conduct <how to accept differences> or not? In another word, they must <Respect Equal Right with Other Parties or Others> in the Nation seriously. Particularly, in this Modern Civilization Period? But why, they still <Reserve Uniquely Their Power, without sharing with Other Parties in the Culture? No, they did not respect anything, or <Accept Other Differences>, in the Liberty Environment today at all? A Kind of A Power Class of Preemption, acquired All Kinds of National Resources with Full Power, using both Military and Police Forces in their Leadership? They have never decentralized and people can’t issue any comments? No pluralism Form, and other Parties can’t be accepted or compete? They are adopting a Communist Strategy and Strict Communist Guidelines, while in their Propaganda, a Fake Paradise is drawn to dream the People? Absolutely, there should be no differences in All Classes of People under Communist Rulers. So, in the Remarks of <To Accept Differences> of Chairman Truong Tan Sang, I evaluate this Statement as follows: <Missing Quality, as quote that he Confucius taught>? At the Present, in my view, the Communist Party of Vietnam hasn’t tried yet to harmony along with Vietnamese People, both in Domestic as well as Diaspora & through all the three Regions: the North, the Center & the South of Vietnam. 

I still realized the 2 different Flags, the Yellow One & the Red One with A Yellow Star.  The Block of Vietnamese people, under the yellow flag, still bear their Cultural Frustrations, their Heart-Pressing? And even in Domestic Communities, there is No Compromise Policy between Social Clubs, & Religions. Communist Government has many Prisons that were overcrowded Prisoners of Conscience, or Prisoners who struggle for Human Rights, Freedom, and Democracy? The Statement <Don’t do to other what you don’t want other do to you>, to me, is not found in the Real Educational Culture of Totalitarian Dictatorship today. Unfortunately, The Bright Path For Vietnam Is Not Followed by the Communist Party of Vietnam.  They remain a Regime of Unique Dictatorship as many previous years as usual? Behind The Essence of a Culture, It would certainly make depression for <the Spirit Honor of Our Nation>? 

Writing this article, we only expect <Communist Party of VN> how to adjust fast their Direction in order to guide the Nation on the Bright Elite Side of our Country. You, the Leaders of Vietnam must have a Think Tank and realize that Essence Path, in order to implement effectively Confucius’ Significant Statement. In America, I heard a familiar question of a few Companies’ Ads, <My Honest Policy is always Your Benefits! >.  Roughly translated, <Policy of the Truth!>. Therefore, Customers prolonged, getting in their long lines to enjoy this product! 

Vanson Tran – 9/2015 

Vài nguồn Tham Khảo cho Bài Viết/Some Ref Sources for my Poem:

http://beforeitsnews.com/vietnamese/2015/03/giai-ma-cuoc-di-dan-khong-lo-thao-chay-khoi-trung-quoc-294072.html

http://www.svabhinava.org/indochina/tanchung/ChineseCivilization-frame.phphttps://www.youtube.com/watch?v=k5_OXQcUjbghttp://www.bachkhoatrithuc.vnhttp://www.bachkhoatrithuc.vn/…/Ky-so-bat-duc-vat-thi-u-n..https://vn.answers.yahoo.com/question/index?…    https://vi.wikipedia.org/…/Khổn

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: