DREAMING OF A NATIONAL DAY WITH A SINCERE PATRIOTIC HEART?

ƯỚC MƠ MỘT NGÀY QUỐC KHÁNH
VỚI TÌNH NƯỚC CHÂN THÀNH?
(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Tôi đứng bên này, nhìn Quốc Khánh…
Lòng rộn ràng.. khi thấy Đội Ngũ huy hoàng..
Thế Hệ Trẻ, đang nhịp bước hiên ngang!
Tôi lo sợ vì Hiện Trường như Che Dấu?
Như một Lớp Nền của Người Họa Sĩ…
Đã Tô Lên, Mầu Sắc, Chói Đỏ nhiều!
Nền Móng của Mầu, mỏng mảnh, không sâu..
Sẽ Tan Vỡ vì Đáy lỏng Hồn Ái Quốc!
Tôi lại thấy, Trái Tim tôi, đang nhức nhối!
Khi đã nhìn thấy nhiều Sự Thật dấu đi!
Một Cánh Đồng những Xác Chết nằm Hy Sinh..
Đang Tức Tủi, vì Giấc Mơ đang tàn lụi?
Trong Không Gian, tôi thấy nhiều Hồn Ái Quốc..
Vẫn Thở Dài, vì Kỳ Vọng Đánh Mất rồi?
Hay Khả Năng, Thế-Hệ nối tiếp, có Thế Thôi?
Vì những Mảnh Vụn Thân-Yêu vẫn nhiều Tan Tác!
Hồn Ái Quốc Lạc Long, từ thời Lạc Việt…
Đã hoang tàn.. như phá sản.. hoặc lưu vong!
Dòng Lạc-Việt, có Mong Tô Điểm một Non Sông?
Hay Tim Vỡ, chưa Kết Tụ… thành <Lòng Ái Quốc>!
Nhìn những Người Em Gái, lang thang trên nhiều Đường Phố..
Hay nới Hải-Ngoại U Buồn, Thân-Xác đã rã rời!
Những Người Chồng thiếu Tình Tự Quê Hương…
Những Hẻm Vắng tắc nghẹn Nguồn Văn Hóa?
Thương Tiếc các Tư-Duy, Biển Đời xâu xé…
Thân-Xác bơ phờ, không Chải-Chuốt ở Cuối Đời!
Hay những Thân Hình tiều tụy, kiếm Miếng Ăn?
Nuốt Mặc Cảm.. kỳ dư vì.. Miếng Cơm Manh Áo?
Tôi Khát Vọng, Khát Vọng lắm, một Ngày Quốc Khánh!
Mà Gia Đình Mình Hòa Hợp Với Gia Đình Người…
Làng Ngư Phủ ngồi im lặng, dở khóc cười!
Đang tan nát, vì Người Anh Tồi Phương Bắc?
Hoàng Trường Sa trong lòng, như đã mất?
Con Đường Về Nguồn, còn những Trái Tìm?
Của Tình Người Châu Á, Nối Kết Hôm Qua..
Mầu Chân Thật vẫn thốt lên TÌNH ÁI QUỐC?
Một Tình Yêu Quê Hương Chân Thành nhất!
Kỳ Thị không còn, và Tôn-Trọng Nhân Quyền!
Một Bữa Cơm thoải mái Những Đứa Con!
Nhìn Sung Sướng trong Nụ Cười Dân Tộc!
70 năm rồi, còn nhiều Lương Tâm Dối Trá?
Vì Lợi Quyền hòa hợp… Duy Ngã Độc Tôn?
Một Bản Đàn Hợp-Tấu, như khắc khoải <Âm Thanh>?
Vang Tiếng Gọi chân thành Lòng Ái Quốc!

Trọng Thùy Sơn – 2/9/2015

Translation:
DREAMING OF A NATIONAL DAY WITH A SINCERE PATRIOTIC HEART?
(Palavering, Current Events, & Social Poem)

I stand by this far away land, looking at The Communist Vietnam National Independente Day. My Heart is throbbing! when seeing Young Generations in a well stalked pace Parade with their spendor Teams, I fear for the Field as its real characters were hidden? As a background layer of the Painter, I has been painting with several puzzled colors, the Red One! However, the foundations of Mystery, were thin, not deep ..They will be broken for loosing their Deep One of its Significant Patriots Day! I saw all and my heart is so sore! because , through history, I have seen a lot of hidden truth facts! Several Corpses have been lying on the Plain of Sacrifice .. Showing their hidden frustrations, because their Ideal Dream is being died? And in this very Space, I feel more and more Patriots ..Still sighing, because Expectations are losing then?

Or the Succeeding Generation’s Equity of Intelligent Capability for the World-serial Systems, can’t blow more? Because the debris of the Love ly Body has many been broken apart? The Spirit of Lac Long Patriots Lac Long, from the Lac Vietnamese …has been in Ruins .. in Bankruptcy .. or Exile status? Field Lac-Vietnam, has any hope to adorn their Real Father Land? Or their Heart is Ruptured, not agglomerated …into <patriotism>! Look, many of our elder or young sisters, wandering on the streets ..Or in Overseas where the their Happiness has been broken in pieces! sadly with their Bodies having been was exhausted without hope! or their Husbands without Patriotic Love of their Old Homeland …The Isolate Small Alleys without any Source of their Fading Culture? Mourning for the Older Generations, particularly noble Mentalities that have been torn out by the Life Ocean Waves! Their Bodies are weakening and without preparing anything for their last life period! Or haggard Ones, for fighting with torques for Living? They accept their Ingestion of Stigma to balance their < Pieces of rice and clothing>? I Desire, Desire too much a National Day! When All Families are in harmony with each other… Not to see more Fishermen sitting down with Sufferings, half crying laughing! They are devastated, because of their Bad Northern Brothers! While their Hoang & Truong Sa Islands have been lost?

On the Path back to our Original Source, do we still have Yesterday Engaged Relationship, with Real Hearts of the Asian Humanity Love or not? Do We still have the True Connection representing Our Real Patriotism? or our most sincere Homeland Love as of now? We will expect that Social Discrimination is no longer seen, and Human Rights For Everyone are respected? A Nice Meal with Lovely Kids that are looking each other with their Happy Smile of our Ethnicity, after 70 years being lost each other, and Today No Longer Conscience Deception Is found; because of their False Compromise to maintain their Interest dictatorially to Occupy their Supreme Rights? We expect not to hear no more, a Semiconductor Concert with Anxious Sounds but We Will Be Happy To Listen well to the Echo One of Our Sincere Patriotism!

Vanson Tran, 09/02/2015

Nguồn Cảm Hứng cho Bài Thơ Phiếm Luận:
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/YouthForum/vn-national-day-09022015110045.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: