THE AUTUMN HAS COME!

MÙA THU ĐÃ VỀ!

Tôi mừng khi thấy Thu sang!
Nhìn Cây khoác áo, sẽ thay Lá vàng?
Thu Qua người đã vội vàng?
Không chờ Cảnh Vật huy hoàng Thiên Nhiên!
Cho nên, Tình đã triền miên…
Mang theo Ức Chế mối Duyên Nhân Tình?
Thu nay đến sớm Kinh Thành?
Thấy trong Cao Ốc những Thằng Giầu nhanh?
Phô Phường mùi đã hôi tanh!
Bao nhiều Ô Nhiễm vây quanh Cuộc Đời!
Sâu Trùng Tham Nhũng tơi bời…
Từ trong Phố Phủ ra ngoài Miền Quê!
Giấc Mơ Cơm Áo ê chề!
Lương Tâm khắc khoải, Đam Mê Bạc Tiền!
Hôm Qua, Cách Mạng không hiền?
Xác bao nhiêu triệu, bao Miền thê lương?
Thu Nay Vàng Lá ngập đường…
Sang Xuân Thay Lá, Dặm Đường bình minh?
Rồi đây hết Cuộc Hành Trình?
Trở Về Nguồn Cội, thấy Mình cô đơn!

Trọng Thùy Sơn – Chớm Thu 2015

Translation:

FALL HAS COME!
I am glad to see Autumn! Look at the Trees draped & they will replace their yellow leaves? The Past Fall, You did rush without waiting for the glorious scenery of Nature! So the situation was constantly …Bring a lot of Frustrations to our Charming Love? This Autumn came early to the Citadel? We may see in the Towers so many Quick Richers? The Streets smell was stinking! How much Pollution have surrounded our Life! Deeply Chongqing the Corruption Worms carnage … from the City to the Countryside far away! The Rice Dream spectacular has turned to Dramatic Situation! Are our Conscience anxious? Is our Passion deeply stuck into the Image of Silver & Money? Yesterday, the Revolution did not turn into a Real Peace? Determine how many millions of Deaths and how dreary are there our Country Regions? This Autumn, the Gold Leaves now are being flooded on the roads. Spring will come soon, and their Leaves will be replaced, and Our Roads Will Be Expecting Nice Dawns? And here, We will be ending with our Long Journey? Back to Our Cultural Original Source, I really see I’m alone!

Vanson Tran- Fall 2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: