WHAT WOULD I WISH?

ƯỚC GÌ?

 Ước gì tôi được Phép Tiên?

Để nâng cấp hết mọi Miền Thăng Hoa?

Nội Tâm là những Đường Hoa!

Ngoại Thân là những Mái Nhà mến yêu!

Miền Quê sẽ hết tiêu điều…

Tuổi Thơ được sống hồn nhiên, không buồn!

Lương Tâm không phải cúi luồn!

Gieo bao Đau Khổ lệ tuôn thành dòng!

Lúa Đồng xanh tốt mênh mông…

Dáng Cô Thôn Nữ bên đồng múa ca!

Tình Yêu, hợp với Tình Nhà!

Tình Quê Hương rộng.. chan hòa bao la..

Thảo Nguyên có những Mái Nhà…

Chiều Buôn nghe được Tiếng Ca Được Mùa!

Đồng Bằng lúa chín Hôm Qua..

Thiên Tai, Bão Lụt…sẽ qua hiểm nghèo!

Năm Châu Đời Sống nhiệm mầu…

Tâm Hồn trong sáng như mầu Trời Xanh!

Từ đây Mọi Nước Thanh Bình!

Không còn Che Dấu những Hình Bóng Ma!

Ước Gì tôi được Tài Hoa?

Làm cho Thế Giới, Nhà Nhà đều Vui!

Trẻ Em luôn thấy Nụ Cười!

Thiếu Niên Hy Vọng một Đời Tự Do!

Chính Quyền thoải mái, vô tư..

Tâm Hồn phơi phới, Nhân Từ với Dân!

Giao Lưu Thế Giới càng gần..

Hoa Nhân Bản mọc Đồng Bằng, Thảo Nguyên…

Ước Gì Tôi đến những Miền…

Cấy Hoa Nhân Bản để Ươm Tình Người!

 Trọng Thùy Sơn – 8/2015

 WHAT WOULD I WISH? 

I wish I was allowed to carry A Magic Fairy Talent? To upgrade all of our Global Regions to get their High Promotion? Human Inner Mind is the Flowery Road! Outer Mind of Mankind are lovely Roofs! Countryside will be ended with Sad and Destroyed Scenes. And, Human Childhood is gaining an innocent life, not sad! Human Conscience is not bent or threaded! Sowing how much Sufferings having flushed to the life flows! The Immense Meadows of Rice are vast and green!  Our Peasant Girls, by their Rice Fields, are pleasantly singing & dancing! Human Love, is mixed with our Family Love! Our Patriotic Love for Liberty will be harmonized immensely! The large Highlands Region have more Roofs and in the Afternoon, Highlanders can hear their Best Season Songs!  The Delta is informed with Good News:  The Yesterday Ripen Grains! Natural Disasters, & Floods have been passed by without Dangerous Sufferings!  People’s Life in All 5 Continents is so wonderful! Every Soul is in bright colors like the blue sky!  From here, Every Country Is Peaceful! No longer evil image is embraced in their conscience! I wish I get a Good Talent, so that I can make Every Family, Every Roof is really happy! Children are always seen with their Innocent Smile!  Youth live with Permanent Hope with a liberal life! The Government are relaxed, & carefree.  Their Mind feels comfortable and treats their People with Democratic Compassionate Ideology! The World Cultural Exchange is making our World closer!   Humanity Flowers grow fully on the Plains & the Prairies.  I  Wish I can Go to Every Region on the Globe to Plant This Humanity Flower to Nurture Humanity Love!

 Vanson Tran – 8/2015

  Ref Resource inspiring my poem:

https://www.facebook.com/viettan/videos/10154113684820620/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: