WHEN WILL THE COMMUNIST COUNTRIES ATTAIN THEIR HUMAN RIGHTS, DEMOCRACY, FREEDOM, & HAPPINESS AS THE WEST?

BAO GIỜ CÁC NƯỚC HẬU CỘNG SẢN CÓ NHÂN QUYỀN,
DÂN CHỦ, TỰ DO, HẠNH PHÚC NHƯ TÂY PHƯƠNG?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Sống trong Chăn, mới biết Chăn có Rận?
Đây là một Từ Tục Ngữ của Việt Nam Ta..
Tôi lưu vong và sống ở Mỹ đã 40 năm..
Người Dân Mỹ, được Hiến Pháp, hoàn toàn Đảm Bảo!
Tuy vậy, Đây Chính Là một Luật Quốc Gia Căn Bản..
Trên Thực Tế, cũng có nhiều Hoàn Cảnh nhiêu khê..
Vụ Việc Cảnh Sát lạm quyền, trong những Tuần qua..
Gây sôi động về Nhân Quyền Người Da Mầu Mỹ?
Hoặc Thái Độ hống hách của UCV D. Trumph Tổng Thống?
Tôi nghĩ rằng Nước Mỹ vẫn có Khuyết Điểm như thường…
Tuy vậy, trên Bình Diện Đời Sống của Toàn Hoa Kỳ…
Trình Độ Giáo Dục của Người Công Dân Mỹ..
Có một Đúc Kết là: Tôn Trọng Công Bình & Lý Lẽ..
Mọi Hệ Lụy xẩy ra.. Họ đều Giải Quyết Thỏa Đáng theo Dân Quyền!
Tôi tìm hiểu Lý Do sâu xa, của Sự Việc Phức Tạp này,
Có một từ “Common Sense”, mà nghe vô cùng Nghĩa Lý!
<Common Sense>, giống như câu Tục Ngữ Việt thường von ví..
Chính là câu, <Nói Phải thì Củ Cải nó cũng nghe>
Tôi chắc rằng trong Bể Văn Hóa rộng lớn của Việt Nam…
Thì Đảng Cộng Sản Việt Nam, chỉ là một Hạt Muối?
Tuy Hiện Nay, Họ Độc Tài và còn Toàn Trị,
Nắm Sinh Sát Người Dân trọn vẹn Trong Bàn Tay?
Song có Vài Dạng hay Yếu Tố Ảnh Hưởng Bên Ngoài…
Đang làm Họ Xích Lại với từ <Common Sense> như của Mỹ?
Tức là Họ buộc dần phải Trở Về Sự Tôn Trọng Dân Quyền, Dân Chủ..
Chính vì Sự Giầu Có của Họ đã đến thật Bất Ngờ?
Tôi hiểu Dạng Này là <Sự Vong Thân Trong Vật Chất> vô bờ..
Có một Mức, một Định Điểm phải dừng, vào Hội Nhập?
Ví dụ bên Tầu, Anh Trung Hoa Hậu Cộng Sản..
Số Đại Gia Giầu lên đến Hàng Triệu, Triệu Người..
Các Bạn biết không, Đa Số Họ Bỏ Chạy sang Tây Phương..
Chuyển Hết Tiền Bạc, Tài Sản, Đầu Tư nơi Hải Ngoại..
Các Bạn có biết Lý Do Tại Sao không vậy?
Theo Các Cụ mình, thì đã ví <Bọn Hửng Mỡ No Cơm>?
Con Người thường Lý Tưởng, Kỷ Luật lúc Còn Nghèo?
Khi đã Phất rồi, 90% thường No Cơm Hửng Mỡ?
Các Nhà Triết Học thường mô tả Dạng Này là <Vong Thân Vật Chất>,
Con Người Càng Giầu, càng bị Vật Chất Nuông Chiều?
Đôi khi Họ còn Vong Thân Xác Thịt, quên lãng cả Vợ Con?
Có Bồ Nhí hay Tìm Hoa Khôi, Chân Dài, Dừa Nở?
Tiên Đoán về Dạng Phát Triển Tiến Bộ về Kinh Tế..
Ở các Nước Hậu Cộng Sản không có Nghịch Chiều…
Mà là Đường Biểu Diễn Tiến Bộ Xã Hội vẫn song song..
Nhưng Thời Gian chậm chạp, chỉ vì Chưa Giầu Có đủ?
Ví Dụ Nước Tầu Hậu Cộng Sản có 1.3 tỷ Dân Số..
Mới chừng 30% Miền Đông Bắc hoặc Đông Nam..
Đã Tạo Nên Sự Thịnh Vượng Giầu Có của Hậu CSTH?
Còn 70% Dân Số Đói Nghèo trước đây vẫn đang Tác Động?
Cũng vậy, ở VN-XHCN chúng ta cũng tương tự…
Đã 5-6 Thập Niên rồi mà Mức Lạc Phúc Xã Hội vẫn thiếu Trưởng Thành?
Bên TQCS còn đang Mở Chiến Dịch Săn Hổ, cả Diệt Ruồi…
Rồi Mới Đây, còn Mở Thêm Cuộc Đi Săn Chồn bỏ trốn?
Nền Văn Hóa Hậu Cộng Sản khi ở Mức Bão Hòa, sẽ Biến?
Đó là Dạng Tiến Bộ Chuyển Biến không ngừng…
Niềm Hy Vọng của Chúng Ta vẫn phải Chờ Mong?
Một Ngày Về Chợ của Bà Mẹ Quê, đôi vai Nặng Gánh?
Lũ Chúng Ta, Đàn Con rồi sẽ.. Vô Tư Thoải Mái?
Tôi Chúc Mửng Một Việt Nam sẽ bừng sáng ở Tương Lai!

Trọng Thùy Sơn – Đầu Thu 2015

Translation:
WHEN WILL THE COMMUNIST COUNTRIES ATTAIN THEIR HUMAN RIGHTS, DEMOCRACY, FREEDOM, & HAPPINESS AS THE WEST?
(Palavering Social Poem)

<Living in blankets, coverlets , we know there are lice>? This is one of Vietnam Proverbs. I was exiled and lived in America for 40 years, knowing well that All Americans, totally guaranteed by their Constitution. However, this is just a National Basic Law. In fact, there are many hurdles circumstances as well. The Police Service of abuse of power, in the last week, caused the Human Rights vibrant complication for American Color People? Or, another case, the imperious attitude of President Candiate, D. Trumph suprisingly? I think America still has several Deficiency or Shortcoming Cases often. However; on the level of Full Life in USA, the Level of Education of The Citizen in America, there is a Casting Result: Respecting the Righteousness & Justice of Others, without arguments. All consequences happened and were satisfactorily resolved under the Civil Rights! I understand the profound Reason, the Complexity of the this situation in a Term called “The Common Sense”, which means listening very reasonably for All! The <Common Sense>, like the Vietnamese proverb often mentioned, often said, <If Your Statement is Right, the Cu Cai (A Radish) could Understand and Agree>. I’m sure in the vast Ocean of Vietnamese Culture, the Communist Party of Vietnam, or Its Knowlege is j ust a grain of salt? But these days, they still maintain the Totalitarian Dictatorship and hold the Rights of Killing People in hand?
But there are some exterior forms or factors affecting the Environment of Vietnam. They will be influenced by this <Common Sense> as it is in the US? That means, they are forced gradually to turn over to Respect the Democracy and the Civil Rights; because of their Wealth of having come in their hands too surprisingly? The very limitless Materialistic Alienation! But there is a level, a reaching point of this alienation which must stop, for their Social Integration? For example, in Red China at its Post Communist Period, <Dai Gia> Rich Class is numberous up to millions and millions of people. But do You know, most of Them have fled to the West Countries, with their Transfer Of Money, Property, and Investment at Overseas for Security? Do You Know the Reason Why? Our Older Generation’s Proverbs, said, <When People Are Full; then They Become Lousy> . When People are poor, they are often Idealist, and live with discipline; but when Once They become rich, 90% of them, typically become so lousy? The Sociology Philosophers often describe this format is <The Materialistic Alienation>. As they become Rich Men, the Materialistic Alienation is increasingly pampered? Sometimes they are also alienated in Sexuality, and their wives and children could be forgotten as well? They love their mistresses or find their young sexual miss, with long legs and big breasts!

Predicting the Progress Type of Development in Economics and Society of the Post-Communist Countries, They Will Not Reverse with the Western Societies, but it is a curvature of Social Progress however, it still remains parallel, with the West, but its Time will be slow, because they have not been Rich Enough? Some Examples in the Post Communist Countries, like Red China with 1.3 billions of Population, approximately 30% of them, particularly in the North Eastern or Southeast Parts, have gained their Prosperity better; however, 70% of their Population are, still in previous Poverty Status, still Impacting & Effecting the Society?

Likewise, in our VN-Socialism, we are similar. Even Time has past for 5-6 Decades, Vietnamese Welfare Level is still lacking its Maturity Phase. Looking at Red China’s Continent, there are the Open Campaigns for Tigers Hunting, as well as Killing Flies? Then recently, they’ve just started A Strategy to Hunt Fat Foxes which Run Away from their Country. Post Communist Cultures when reaching their Level of Saturation, will Be Variable to be near the West? But that Cultural Transformation is progressing constantly, without stopping. So, our Hope must be to wait for its Time of Maturity?

We Hope Our Mother’s Day Coming Back from Her Local Market, on her heavy shoulders, with her heavy Burden? Our Lovely Children, will be of course, very impartial comforting and happy? For Me, I congratulate A New Vietnam with Its Glow in near Future!

Vanson Tran – Fall 2015

Key Referenced Inspiring Source For My Poem:

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: