CHEAP LABOR, WHO IS BENEFICIARY THE SURPLUS VALUE?

NHÂN CÔNG RẺ, AI THỤ HƯỞNG PHẦN THẶNG DƯ GIÁ TRỊ?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Trong các Nước Độc Tài & Độc Tài Cộng Sản..
Như Hiện Nay, Tiền Nhân Công Rẻ, có Nghĩa gì?
Giá Bán của một Sản Phẩm khi Bán Ra..
Trong đó, có Chi Phí Tiền Trả Nhân Công Rẻ?
Ví dụ, Giá Thành Vật Liệu là 25% của Sản Phẩm,
25% là Giá QT Điều Hành, Chiết Cựu, các Phương Tiện Sản Xuất Món Hàng,
25% là Tiền Chi Phí, Trả cho Nhân Viên,
Chỉ độ 10% là Tiền Chi Phí, Trả cho Lao Động,
Còn lại 15%, chính là Lợi Tức Thuần của Sản Phẩm,
Họ chia cho các Cổ Phần, gọi là Cổ Tức hàng năm,
Kể cả 1 % nhỏ, trích ra cho Quỹ Dự Phòng,
Hầu Nghiên Cứu, hoặc Dự Trù Thay Máy Móc,
Tóm lại, nếu Tiền Trả cho Nhân Công cao nữa,
Lương GC Quản Trị, và Phần Doanh Lợi sẽ thấp hơn?
Ông Karl Marx xưa, kết án Tư Bản bóc lột Nhân Công..
Chính là Trả Lương Giờ cho Nhân Công quá thấp?
GC Quản Trị cướp đi Một Phần của Nhân Công ấy,
Chính là Phần Thặng Dư Giá Trị của Công Nhân?
Như vậy, Vốn Tư Bản, mỗi ngày càng cao,
Sự Tích Lũy Lợi Tức đóng góp bởi Giá Nhân Công Rẻ?
Lợi Tức các Đại Gia, các Nhà Bỏ Tiền Đầu Tư nữa..
Cũng càng ngày, càng to lớn, trở nên Giầu?
Lợi Tức Công Nhân, vì Trả Rẻ, vẫn cứ Nghèo?
Đó là Hiện Tượng có rất nhiều Đại Gia giầu có?
Chưa kể, các Đại Gia ấy, còn Tham Nhũng?
Bằng rất nhiều những Dự Án có thể Ăn Phần?
Tuy rằng những Dự Án ấy, Chất Lượng thế nào?.
Miễn là Họ Giầu, trở thành Đại Gia là điểm chính?
Chính vì Dạng Nhân Công Nước mình quá rẻ?
Đã khiến cho Nước Việt có nhiều Đại Gia quá giầu?
Và Bức Tranh Xã Hội Lưỡng Thể Giầu Nghèo..
Càng rõ rệt mỗi khi Thấy Cảnh Đời chênh lệch?
Tham Nhũng, các Chính Sách Bất Công, càng ko Minh Bạch?
Đất Nước có Phát Triển nhiều, đều không Vào Túi Người Dân?
Nhưng Số Tiền Giầu Có ấy, đổ đi đâu?
Chính là những Tòa Nhà, những Xe Hơi tráng lệ?
Hoặc hàng triệu những Đại Gia, có Passports Hải Ngoại?
Đã & đang Di Dân, hay đang Chuyển Tiền Bạc giầu có này..
Sang Hải Ngoại, mà chính CS Đả Hổ, Săn Chồn mà ông Tập Cận Bình chủ trương Hiện Tại?
Chưa có 1 Lăng Kính nào, soi vào các Thành Phần Lãnh Đạo..
Để Nhìn Rõ hơn, xem Họ đã Giầu Có, ở Góc Mánh Khóe nào?
Họ đã vẽ ra khá nhiều những Dự Án, chỉ có Đầu?
Còn những Phần Đuôi hoàn toàn Không Chất Lượng?
Như vậy, Bạn có cho rằng Họ là Thành Phần Ái Quốc?

Trọng Thùy Sơn- 8/2015

CHEAP LABOR, WHO IS BENEFICIARY THE SURPLUS VALUE?
(Palavering Social Poem)

In the Dictatorship Nations & Communist Dictatorship Ones, as present, what does Cheap Labor mean? The Price of a Product when sold, it included the Paid Costs of Cheap Labor? For example, the Material Cost is 25% of the product, 25% is paid Amount for Executives, Depreciation, and the Production Means. 25% of Cash Costs, Paid to the Office Employees, and only 10% of Cash Costs, is paid to Workers. The remaining 15% is the Net Income which was distributed to the followings: the Stocks, or the annual Dividends. Another small 1% is reserved for the Contingency Fund, Research, or reserves for Additional Machinery. In summary, if the Payment for Workers higher, again, the Management Salary and Benefits of the Company will be lower? Mr. Karl Marx, in previous time, accused the Exploitative Capitalists due to the Salaries are too low to pay the Labors? The Management is claimed to rob a part of the Labor Benefits & actually, It was the Surplus Value Part of Labors?

Thus, the capitalization, eachday, is rising higher and higher. The Cumulative Revenue Contribution is resulted by cheap labor? The Income of Rich Class, the Investors get more and more. They become richer? The Workers, because of their Cheaper Rate, are still the Poor? That’s the Phenomenon in which we have many more Rich Class? Not to mention, the ones are involved with the Corruption happened In many of the gap Projects?Although how the Quality of the Project was? As long as they become rich, became the big bugs, that is the main point? The Main Reason is our Nation paid the Labors too cheap? Therefore, Vietnam has produced many Dai Gia or too rich Classes now? The Social Picture has created A Dual Form of the Rich and the Poor more clearly. The Rich-Poor Difference of Our Gap Society? The Corruption and unjust Policies, without Transparency of our Country, even with many Developments, are not helpfull to the whole People?But where has the Rich Amount been pouring to? They are the Luxury Buildings and the Magnificent Cars? Or millions of these Rich Giants, with their Overseas Passports, to plan to migrate overseas with their Money? As mentioned in some Strategies of mr. Xi Ping, Red China, to Kill Tigers and to Hunt Foxes today?

There is No Detecting Binocular to figure out, or to view more informations about the Leaders who has been rich easily as well as how did they gain the Money in details, but we knew, they drew a quite of Projects in which the Beginning Parts are well qualified, and the Ending Parts are disqualifed. So, do you see that They Are Patriots or Not?

Vanson Tran – 8/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: