WAR ECONOMY INFLATION vs DEFLATION

 CHIẾN TRANH KINH TẾ TRONG LẠM PHÁT vs GIẢM PHÁT

(Thơ Phiếm luận, Kinh Tế, Xã hội)

 Ở 1 Khu Chợ Làng, có 2 Gia Đình làm Đậu Phụ,

GĐ A vì con cái cùng cháu chắt quá đông..

Nên GĐA tập trung vào Nghề Làm Đậu Phụ..

GĐ B thì số Người trong GĐ không thay đổi..

Số Lượng Đậu Phụ sản xuất vẫn bình thường..

Hôm Nay, Chợ Làng, Đậu Phụ bỗng rẻ hơn..

Vì GĐA, tuần qua, sản xuất thêm 2-3 đợt..

Do đó, GĐA đã giảm giá thành của Đậu Phụ..

Muốn Bán hết, giảm xuống đến 40%  của Giá Thành..

Khách Hàng Đi Chợ, dĩ nhiên, xúm đến GĐA…

Để mua Đậu Phụ, một Ngày như Phá Giá?

GĐB, vừa khám phá ra, Nguồn Tin ấy..

Cũng Hạ Giá Đậu Phụ mình, xuống Ngang Giá GĐB..

Song Nguồn Cung Cầu Khu Chợ Làng như mất quân bình?

Nguồn Cung vẫn cao hơn Nguồn Cầu thường nhật..

Giá Đậu Phụ từ hôm Giá Thành xuống thấp..

Đã tạo nên Sự Xung Khắc giữa hai Gia Đình A,B.

Đó có thể là Dạng Chiến Tranh Kinh Tế Chợ Làng?

Hôm Nay, thử tìm hiểu rộng ra, Khu Chợ Quốc Tế?

Đồng Nhân Dân Tệ giảm giá, tức Tạo Nên Giảm Phát?

Sản Phẩm Cung của TQCS bỗng Giá Thấp khá nhiều..

TQCS nhằm Mục Đích Xuất Cảnh Sản Phẩm thật nhiều,

Nên Đưa ra một Chiến Lược cho Giá Thành giảm thấp,

Động Thái này, nếu Sản Phẩm nằm trong nhiều Khế Ước,

Có lẽ Sản Phẩm TQCS sẽ xúc tác, Tạo Số Cung cao?

Nhưng cũng còn Tùy Thuộc vào Thuế Nhập Nội của Nước Mua..

Ví dụ, Nước Mua có thể nâng cao lên Mức Thuế Nhập Nội?

Sự Kiện xẩy ra.. chính thuộc về Kinh Tế Chiến Lược..

Song không hẳn Hoàn Toàn Tốt Đẹp như Ý Mình?

Các Thị Trường Nhập Nội, Hàng TQCS cũng sẽ Điều Chỉnh thôi?

Để đỡ vấp phải, Sự Bất Quân Bình, trong Giá Cả…

Ngày Nay, Nền Giao Thương, trong Kinh Tài Thế Giới…

Một Nhịp sai, có thể Tạo Nhiều Sự Bất Thường?

Do đó mà những Chiến Lược Phá Giá, hoặc Đầu Cơ..

Vẫn có thể có những Phương Án làm Vô Hiệu Hóa?

Không Ai dại gì, mà Nâng Giá Thành Hàng Hóa?

Nó sẽ tạo nên, Sự Bế Tắc, của Dạng Cung Cầu?

Nó sẽ có hại cho Chính Mình hơn Cho Người?

Nếu Dạng Kinh Doanh này, lâm vào Chiến Tranh Kinh Tế?

Ví dụ, LB Nga đang Tẩy Chay Hàng Hóa Liên Âu trong Nước?

Hay Cấm Nhập Siêu một Số Sản Phẩm của 7 Nước Liên Âu?

Đây cũng là một Dạng Kinh Tế dồn đến Chiến Tranh?

Tính Hòa Giải của Nhiều Liên Minh, Quốc Gia, va chạm?

Sử Dụng Chiến Lược Giảm Phát hay Lạm Phát,

Có nghĩa là Tình Trạng Kinh Tế, Giao Thương Bất Quân Bình?

Dạng Bất Quân Bình trầm trọng, sẽ Tạo Chiến Tranh?

Nóng hay Lạnh, có thể Xẩy Ra trong Gia Đình Nhân Loại?

Hy Vọng rằng, các Siêu Cường và các Quốc Gia trong Hoàn Vũ…

Nên Quan Tâm đến Dạng Xã Hội Quân Bình?

Nó phải là một Hợp Đề Xã Hội Tiến Bộ của Thế Kỷ Này?

Để Nhân Loại có thể Tiến Hóa vào một Độ Trình Khai Phóng?

 Trọng Thùy Sơn – 8/2015

 WAR ECONOMY INFLATION vs DEFLATION

(Palavering, Economic & Social Poem)

 At 1 Village Market, 2 Families make Bean Curd.  Family A, a very crowded one, has many children and grandchildren.  Family A, therefore, should concentrate on the occupation making tofu.  Family B, has the same number of members, unchanged, also produces Bean Curd at its normal production. Today, the Market Village, the Bean Curd Price suddenly is cheaper. Maybe, Family A has produced 2-3 times more.  Therefore, Family A has dropped the price of Bean Curd because, they want to sell all, by reducing down 40% of the Price.  The Customers go to the Market, of course, gathered to the Shop of Family A to purchase Bean Curd, as cheapest price today? Family B, has recently discovered, that news, then decides to lower the price as well. However, the Demand and Supply of Bean Curd was unbalanced in this Village Market. The Supply is still higher than the daily Demand. The Price of Bean Curd at this low price from the daily Activity has created a conflict between the Family A & B.  That may be the form of the War Economy in this Village Market?

 Today, let’s try to learn broadly, the International Market. The Red China Yuan discount prices, means its making up deflation?  Its Products Low Price Policy, delivered at Low Price aims at exporting more Products in the World Market. Red China has applied a Lower Price Products Strategy. In this move, if the products are in multiple agreements, perhaps Red China will catalyze, then creating its high supply? However, It also depends on the other nations’ Internal- Import Tax Rates too. For example, The Importing Nations can raise up their tariffs when purchasing New Products. These Events could be happened due to their different Economic Strategies; but not necessarily or perfectly fine as some nations as they have planned.  Enter the International Markets, Import Customers of Red China will also know how to adjust for severance to be safe, to prevent imbalances, in Price as well. Today, the Communication and Commercial Activity, in our World Economic Resources, a wrong rhythm, maybe create a lot of Imbalance Events? So, the dumping, or speculation strategies may still face other alternatives to nullify them? Who is not stupid, by raising the cost of goods to create the impasse, for the Supply and Demand Form of the Common Market? It would be harmful not only for yourself but also for the Whole World Community?

 If you are in this business, which falls into the Economic War, what will you react? For example Today, Russia is the European Union Boycott in the European Union. Russia with Prohibition Policy to Import a number of products of 7 Countries of EU. This is an incremental form to the War of Economy? The Status of Compromising Policy of Several Countries will collide? Use The Inflation or Deflation Strategy means or shows the State of the Economy, Communications and Commercial Real Equalization? Any Equalization in its severe form, would create the War? Hot or Cold, It can occur in Our Human World Community? Hoping that the Superpowers and other Nations in the Universal World Market should consider the form of our World Social Equalization. It must be Our Social Contract Synthesis of this Century’s Progress, for our Mankind so that we could realize our Evolution towards a Higher Grade of Promotion.

 Vanson Tran – 8/2015

 Vài Phần Tham Khảo Xúc Tác cho Bài Viết/Inspired Ref Sources:

http://www.businessinsider.com/central-banks-are-at-war-with-deflation-2014-11

https://daikynguyenvn.com/trung-quoc/trung-quoc-pha-gia-manh-dong-nhan-dan-te.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: