HEAVEN’S HEARING?

THIÊN ĐÀNG TRẦN THẾ ?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Giải Đường, Nhân Loại đã qua…
Ba Chìm Bẩy Nổi, chan hòa Lệ Rơi!
Nền Văn Minh, tưởng Đến Rồi?
Nhưng KHÔNG! Toàn những Tơi Bời, Hóa Phân?
Bao nhiêu Giết Chóc trong Đời?
Nhiều Nạn Diệt Chủng, nhiều Thời Giết Nhau!
Giết Người không biết Vì Sao?
Giống như Hoang Thú, rình nhau Khát Mồi?.
Dở Trang Lịch Sử .. đã trôi…
Biết bao Đế Quốc lên Ngôi, Đổi Dời?
Biết bao Chủng Tộc chết rồi?
Biết bao Giai Cấp thiệt thòi, đớn đau?
Nền Văn Hóa, lắm Thương Đau!
Bể Dâu, Dâu Bể, Biển Sầu, hoang vu!
Đã qua Thế Kỷ Hai Mươi?
Mong trong Lịch Sử, Giấc Mơ đến rồi?
Văn Minh Thời Đại Giao Lưu….
Chúng Ta hi vọng Tinh Cầu bình yên?
Chủng Tộc Hòa Giải đương nhiên?
Các Nền Văn Hóa, Khai Duyên Thái Hòa?
Người Về thăm Mộ Ông Cha!
Kẻ Đi Viễn Xứ, thiết tha Tình Người!
Hoang Vu như sắp hết rồi?
Thiên Đàng Trần Thế sáng ngời đâu đây?

Trọng Thùy Sơn – 8/2015

(English Version & References: Please See
http://www.vanson.wordpress.com
HEAVEN’S HEARING?
(Pavalering Social Poem)

The Long Street, Mankind has passed … Several Ups & Downs, Mankind has been sustaining with tears! We thought Mankinds Civilisation has come then? But no! Full of Separations and Destructions? How many of Killings Each Other have passed? Many Holocausts, many Genocides have been pasted in our Time!They Kill Each Other Without Any Reason?

Like Wild Animal, They are so thirsty of Preys, terribly? Lift several Historical Versions passing by.. We saw countless Impires have been in & out of their throne through time? Also, several Countless Disavantage Races have been dead & painful? So, their Culture was also to painful!
Human Life Ups and Downs have been so sadly and immensely! Now, we’ve just past the 20th Century & We hope looking forward in our History with new Dreams! Our Mankind Civiliztion now in the Period of Cultural Exchanges, seems offering All of Us, a Peaceful Planet? And of course, we will have Mankind’s Racial Reconciliation, and All Cultures in the Globe will be matching the Peaceful Cause we are sharing? Many exile People will return their Fatherland to see their Great and Grandparents and Relative Tombs. And for the Remaining Exile People? They will be more hopeful with Humanity Love. Looking forward in History, Mankind Dreams are coming! Their Bright Heaven On Earth Is Coming Everywhere!!

Vanson Tran – 8/2015

Vài Nguồn Xúc Tác Bài Viết của Chúng Tôi/My Inspiring Sources:
http://theviewspaper.net/5-genocides-in-history-that-have-marked-the-fall-of-mankind/
https://daikynguyenvn.com/y-kien/vi-sao-dao-duc-nguoi-trung-quoc-lai-tro-nen-bien-di-den-nhu-vay.html
http://www.wesjones.com/eoh.htm

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: