BEING GREEDY, BEING TROUBLE?

THAM THÌ THÂM, CỔ NHÂN DẬY THẾ?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Đi tham dự Nghị Hội ASEAN 48, Mã Lai Á..
Phải Ngạc Nhiên, khi TQCS tuyên bố <Ngưng Xây Đảo Biển Đông>?
<Góc Độ Xoay>, có lẽ hơn cả Sự Tưởng Tượng của Tôi..
Phải chăng TQCS đang rơi vào <Thế Tham Thì Thâm>, trầm trọng?
Trong Làng Tôi, hồi xưa, có Ông Lý Trưởng…
Ăn rất tham, Ông nổi tiếng, như cồn…
Một lần, Đồng Liêu Ông, họp lại <Chơi Ông>,
Họ bàn bạc, trước khi Vào Ăn Cỗ…
Trong Mâm Cỗ, Đĩa Rựa Mận, Thịt Chó..
Bốn Cụ ngồi, cười mỉm, lại rung đùi…
Cú Lý ta, cũng để mắt, vào rồi!
Và khi gắp, Cụ Lý, nhằm <Miếng To> nhất!
Ông nhai mãi, nhưng tại sao <Dai Tệ>?
Miệng nhồm nhoàm, Ông xấu hổ, tính mưu..
<Xin Phép các Cụ> tôi có chút chuyện, Ra Sau..
Lẽ dĩ nhiên, cả Ba Cụ Kia, đều biết ý?
Các Cụ trả lời, <Cụ cứ Tự Do đi>, Cụ Lý..
Cụ Lý ra sau, vào một Cầu Xí, vội nhả ra…
Miếng Rựa Mận To, mà Cụ đã nhai hoài…
Thì không ngờ, Nó là cái Phao Câu Chó!
<Mẹ Tiên Sư!>, Đứa nào, chơi Ông, sỏ lá?
Khiến cho Ông vất vả, cả một ngày?
Cụ ra về, tấm tức… mất Ngày Vui!
Đã để lại 1 Chuyện Cười, cho Thiên Hạ?
Chuyện Cụ Lý, hôm nay, TQCS cũng bị <Đàn Em Xỏ Lá>?
Ăn Gần Xong, sắp trọn vẹn cả Biển Đông..
Vùng Lưỡi Bò, không ngờ, bị Phản Kháng lung tung?
Khiến Cụ Vương Nghị, phải trả lời, <TQCS đã Ngưng Xây Đảo>?
Độc Giả tin không? Lão Vương Nghị này Đổi Giọng?
Thế còn Trong Mồm, một Số Đảo của Việt Nam?
Một Số Đảo nữa của Phi Luật Tân?
Và một Số Nước Khác, trong Vùng Lưỡi Bò 9 Nút?
Tôi duyệt lại Mâm Cỗ Làng tôi .. Ngày Trước..
Hơi giống Sự Cố này, của Anh TQCS hôm nay?
Việc Đời, những Thằng Mạnh, vẫn Ăn Tham..
Mâm Cỗ Địa Cầu… sẽ có ngày càng Xấu Hổ?
Chưa kể, những Siêu Cường nào, Tham Vọng..
Cũng nên Xem Câu Chuyện, rất Ngụ Ngôn?
Ngay Việt Nam Ta, dù là ĐCS, vẫn ba hoa?
Vì Xét Lại, Họ vẫn là <1 Đảng Ăn Tham>, trong Mâm Cỗ Việt?

Trọng Thùy Sơn – 8/2015
Nhân Hội Nghị ASEAN Thứ 48, Mã Lai.

BEING GREEDY, BEING TROUBLE?
(Palavering Social Poem)

Going to Congress the 48th Of ASEAN, in Malaysia, People must be very surprise, when Red China’s statement declared <It Stops Building Small Islands in China Sea>? Looking at <A Rotating Angle>, perhaps, it was so surprised, more than my imigination. Is it right that Red China has been falling into <A Position Of Being Greedy, Being Seriously Trouble?>. Previously In my Village, in the past, there was A Village Mayor with an habit of Greedily Eating. He was famous in Greedy Eating in the village. Once, his colleagues, together <Play a funny game to Him>. They discussed before sitting to eat a Village Party, or Feast. The Famous Dish of the Party Tray was A very Attractive Roasted Dog Meat Dish, with 4 pieces, looked very delicious! Four particular Guests, sitting, smiling, move their legs happity.. The Village Mayor, saw with his quick eyes and realized the biggest piece of meat to pick up in his plate. He chewed it over and forever, but why <It was so rough>?

Noisy mouth, the Mayor feels shamed, but he calculated very well. <Excuse me, gentlemen>, I have a litte busy thing to to in a minute. Naturally, the other three Guests understood his situation, then answered: <Well, you are welcome, Please feel free to do so>, we will be waiting for you to be back. The Mayor went back to a restroom and quickly released the piece of meat in his mouth. Feeling good, but he was so angry, swhipering <Damp It, they play me a game!>. He lost his Happy Day in the Party of the Village! Damp It! Even he returned home safety, but his story has been rumoring a Humurous Story in the whole Village.

The Story of the above Village Mayor has just been recovered today with the recent story of Red China, having been greedy to grasp several Islands in the South Sea Beef Tongue Region of Asia? Suddenly, the Regional Small Countries spoke up as fightings against Red China in the 48th ASEAN Congress. Did the Small Nations in the Region really play Red China A Game?

Nearly swallowing entirety, the small islands in the Beef tongue Area, no doubt, be resisted haphazard? Specifically, the Event made Wang Yi, to answer, <Red China has Stopped Building those Islands>? Readers, do you really believe? Mr. Wang Yi of Red China, in the Changing Accents? What about, in Red China Mouth, a number of Vietnam Islands, some more of the Philippine? And some other countries’ Ones, in the U-shaped Region of 9 buttons? I review my village feast in the past. At First, It was very similar today’s Incident case of Red China? In life, the Strong Position Guys are still eating greedily. The Party Trays of our Globe will produce more and more Embarrassing Cases? Not to mention, those Superpowers, with those Similar Ambitions must read over this Fable Story? For me, even in our Vietnam Land, even the Communist Party today, still be bragging? Since, as above mentioned review, they remained <One Greedy Party> in the Fest Party of whole Vietnam today?

Vanson Tran – 8/2015
Vài Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết:
http://blogs.reuters.com/great-debate/2015/05/21/why-a-forceful-u-s-response-to-chinas-artificial-island-building-wont-float/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: