The Earth Planet & People

ĐỊA CẦU VÀ CON NGƯỜI

(Thơ Phiếm luận, Xã hội) 

Ông Trời nổi giận gần đây?

Thiên Nhiên khuấy động hàng ngày không yên?

Nước Giòng ngàn Tiếng Than Phiền!

Chúng làm Ô Nhiễm, vì Điên Kiếm Tiển?

Địa Cầu Hâm Nóng, triền miên…

Khiến cho Khí Thải C0-2 đặc dầy..

Bệnh Tật Chứng lạ lan đầy..

Nhất là Tham Vọng gần đây Siêu Cường?

Trung Cộng, độc chiếm Biển Đông?

Phá Tan Hoang cả những Dòng Hải Dương..

Gia đình Loài Cá lên đường?

Di Cư từng loạt, Đại Dương sẽ nghèo?

Ngư Phủ nhiều Nước lao đao?

Thiên Nhiên bị phá, khá nhiều gần đây?

Làn Không Khí, Nhiễm Độc dầy….

Một Vùng Đô Thị Bắc Kinh đen xì!

Triệu Con Cá chết thương bi…

Và bao Rác Rưởi cuốn đi theo Dòng…

Ngày Nay Hâm Nóng Địa Cầu?

Ngày Mai, Nước Biển Thủy Triều dâng cao?

Thái Lan, Miến Điện, Việt Nam..

Một Vùng Đông Á .. hoang mang Thủy Triều?

Nước Dâng ngập khắp Dòng Sông..

Ngập vào Thành Phố, ngập Đồng Lúa xanh..

Nước trôi cuốn hết Thanh Bình?

Còn đâu No ấm, Yên bình như Xưa?

Con Người kiêu ngạo không vừa?

Đất đang Cánh Tác.. phá Xây Dựng Cầu?

Ruộng Đồng Sản Xuất dư dùng?

Phá đi Xây Dựng Công Trình cao sang?

Nhìn chung, hoàn cảnh Toàn Dân..

Mất đi Ruộng Đất, những Sông Cá nhiều?

Biết bao Đồng Lúa phì nhiêu..

Nay vào Đô Thị, Đời nhiều Cạnh Tranh?

Hỏi thăm Công Nghiệp càng nhanh..

Càng thêm Phá Hủy Thiên Nhiên Môi Trường?

Địa Cầu nay vẫn Thanh Bình..

Bồng nhiên Thay Đổi.. Môi Sinh thật buồn!

Về Quê, thăm lại Thảo Nguyên..

Dáng Xưa, Nếp Cũ .. Thiên Nhiên phai tàn?

Văn Minh Kỹ Thuật.. Tiến nhanh?

Nếu không Cân Nhắc.. lại thành Tiến Sai?

Gia cảnh Nước Việt lâu nay..

Khéo Làm vẫn Ấm, Khéo Tay dư dùng?

Việc chi Tham Vọng vô cùng?

Càng thêm Tan Nát Gia Định Việt ta?

 

Trọng Thùy Sơn – 8/2015

 

THE EARTH PLANET AND PEOPLE

(Palavering, Social Poem) 

It seems Heaven has been recently getting angry?  The Nature stirs unease our daily conditions.  We may hear the Complaint Vibrato of Watery Streams in our country! We do Pollution, because of Mad Money Making? The Global Warming Condition is constant & its emissions caused thick C0-2 characteristics in the air.  So far, the Sickness with new & strange symptoms have spread over critically.  Particularly, the most recent ambition of a new Superpower, Red China, monopolizing the South Sea in Asia? Breaking all the Ocean Streams terribly! Sea Food Species are on their way to move far from their home? If their Migratory Fleets are in series, Ocean will be poor? Fishermen in several Nations around will be in hardship time? Nature has been broken a lot, lately? Clean Air has been gone, and Poison Air becomes thicker. A Beijing Urban has become A Black Air Area? Millions of Baby Fish have been died, as we have seen them on the Big Rivers in China.  And, how rubbish & big Trash on these Rivers have swept away? The Warming Planet Today will come with Tomorrow Sea Water Rising Tides? Such as, Thailand, Burma, and Vietnam, etc.. 

The whole South East Asia is bewildered with Tides? Down, the water flooded over several Rivers. Then, Flooding in the City, flooding several paddy Fields, the water washed away all of Human peaceful conditions! And where is our Old Prosperity, and Peaceful Time? Human Arrogance does not fit? Lands are being cultivated, they are broken for the Bridges Building? Our Rice Fields produced well to feed our People Use.  Now, they are demolished for Luxury Constructions. Overall, the situation caused our whole population losing their Lands, and their Fish Rivers? How fertile Rice Fields they are! Now in Urban, Life faces many Competitions? Industrial Activities inquire as quickly as seen, more and more Destructions in Nature are seen? The Earth is still peaceful, suddenly, changings make our Ecology sad! When coming back home, I revisited my Highland Region, nice and old Natural Views have been faded away. 

Fast Technology Civilization, when being applied too fast, without careful Considerations, we will be led to the Wrong Way?  Our Country, with Natural Welfare of Happiness and Needs, why don’t we stay that way, and being so ambitious to crush our Family with nice Traditions? 

Vanson Tran – 8/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: