IS THE DREAM OF NEW SUPERPOWER RED CHINA OVERLOADED?

GIẤC MƠ CỦA TÂN SC TQCS CÓ QUÁ TẢI?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 Nhìn Sử Thế Giới, ta có vài Bằng Chứng…

Rằng Tân SC TQCS rất muốn Nổi Danh?

Đây là Giấc Mơ Hồi Phục của TQCS hôm nay..

Sau khi qua một Thời Kỳ đầy Kiên Nhẫn?

Cơ Hội  May đến, khi Giao Lưu với Mỹ?

Nền Kinh Tế TQCS tương đối đã Phục Hồi?

Nhận định Sinh Hoạt Toàn Diện của TQCS vừa qua..

TQCS đã tăng cường Phương Diện Võ Công Quân Sự?

TQCS đã vẽ ra một Giấc Mơ  đầy Tham Vọng?

Phương Diện Kinh Tế, TQCS chiếm Vùng Lưỡi Bò Biển Đông?

TQCS tung tiền Khai Thác nhiều Tài Nguyên khắp 5 Châu?

Vẽ Dự Án vĩ đại (cả Hải Lục)  là Con Đường Tơ Lụa?

Chiêu Thức Chiến Lược Kinh Tế của tsc TQCS..

Còn tung rất xa, như một Kế Hoạch lâu bền?

TQCS gia nhập BRICS và mở cả Ngân Hàng?

Để Thâu Tóm những Khách Hàng ngây thơ, trên Thế Giới?

TQCS xích át lại tđq LB NGA của Putin như Liên Minh chặt chẽ?

Chúng Ta thử hỏi xem, Tham Vọng của TQCS là gì?

Phải chăng TĐLĐ Trung Quốc CS, với Kịch Bản Giấc Mơ..

Đang Xây Dựng để trở thành một Tân Đế Quốc?

Niềm Ức Chế, thoát Mặc Cảm cùng Dân Tộc Nhật?

Đã một thời, Trung Quốc chịu Nhục Nhã năm xưa?

Cũng có thể là Niềm Ức Chế các Đại Cường Áp Chế Trung Hoa?

Trong Lịch Sử Chèn Ép nhau, như Chiến Tranh Nha Phiến?

Có rất nhiều Lý Do mà tcs TQCS có khả năng Lợi Dụng?

Dựa vào Số Đông Quần Chúng, chưa Tình Mộng Du?

Để Khai Thác và Hoàn Thành được Giấc Mơ?

Cho nên, Xem Hành Vi, thấy có Phần Hiếu Thắng?

Có một Điều Căn Bản mà chúng tôi không dám chắc..

Là Sự Phân Hóa các Thành Phần trong Dân Tộc Trung Hoa?

Ví dụ như Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ, 56 Ethnics, cả Hồng Kong..

Và các Nhóm Hoa Kiều Di Dân trong các Phố Tầu Hải Ngoại?

Đó là yếu tố Nhân Hòa, LĐTĐ TQCS vẫn còn bất lợi?

Dân Chúng chưa hoàn toàn Tin Tưởng vào Họ, hiện thời?

Đoàn Quân của HỌ chưa thể mạnh như Quân Đội Nhật Hoàng?

Khi Sáp Trận, sẽ có thể Tan Tành nhanh chóng?

Tài Chánh của tsc TQCS tuy nhiều, song nhiều Phân Tán?

Rất nhiều Nhà Giầu và Nhóm Lợi Ích sẽ ra đi?

Tiêu Chí của Họ, có thể sẽ không được Thỏa Mãn lâu nay?

Đối với Chính Quyền Độc Tài, Toàn Trị của THCS?

Nhiều Dự Án của tsc TQCS xem ra như Quá Tải?

Có thể Tan Tành nhanh chóng, khi Giáp Trận Đấu Tranh?

Xét qua 3 Yếu Tố cơ bản: Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa?

Theo Chúng Tôi, chưa Yếu Tố nào hoàn toàn vững chắc!

Do đó, Chúng Tôi hy vọng rằng các Lãnh Đạo TĐ THCS..

Xét Lại và Kiểm Tra chi tiết Từng Góc Độ Giấc Mơ?

Giấc Mơ phải được Hoàn Thiện các Yếu Tố nói trên..

Mới hy vọng Không Bị Xây Lâu Đài Trên Bãi Cát!

 Trọng Thùy Sơn – 8/2015

 Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết:

http://cjip.oxfordjournals.org/content/1/1/5.full

  

IS THE DREAM OF NEW SUPERPOWER RED CHINA OVERLOADED?

(Palavering, Social Poem)

 Looking over the World History, we have some evidences, the New Superpower, Red China wants so much to be a Wannabe? This is the Dream of Restorative Red China today, after over a full Patience Period? Its lucky opportunity came, when trying to get along with USA?  Relatively, Red China Economy has been indeed recovered? With recent comprehensive elements, Red China Verdict Activities, recently comprehensive, the special aspect of Its Military Force, Red China was intensified?

 Red China drew up an ambitious Dream? Economically, Red China has invaded and occupied The Whole Sea Cow Tongue Region?  Red China has also realized the Resources Exploitation with Its Surplus Money all over or across 5 Continents? Red China’s Great Drawing Project is the Silk Road? Its Economic Strategic Moves have also came very far, as a durable Plan? Red China joined BRICS and open different Banks to acquire the Naive Customers in the World?  Red China has moved closer to the new Empire of Fed of Russia, to back Putin as An Tight Union Alliance? We ask ourselves, what is the Red China Real Ambition? Does Red China Present Government, with their Dream Scripts, being under their Construction will become a New Empire?

 Does Red China, in an Inhibitor Sentiment and Ethnic Escape Stigma, want <to raise Its Social Frustrations from Its Past>, the Japanese Dominating Period? Or, It could be its Humiliation Bear against the Superpowers Oppression in its History, such as The Opium War & many other Social Reasons that New Red China could be capable to project the Social Exploitations? Particularly, It will base on the Number of the Somnambulistic Masses for Mining and Completing this Dream? So, Watching Red China Behaviors, we may see Its Aggressive Parts?

 There is one thing that could be the Basic Base I am not sure is the Differentiation in the Ethnic Composition of China? For example, Tibetan, Uyghur, 56 ethnics, Hong Kong, and overseas free Immigrant Groups, such as many Overseas China Towns?  This Basic Factor is Human Harmony that The Red Chinese Leaders, naturally feel unfavorable? People do not completely trust the Communist Authority, now? Red China Army could not as strong as the previous Japanese Emperor Ones.  When having the War Battles, Red China Army would be able to be quickly shattered? Red China’s Finances, another Factor, are Strong, but many Disperse? Many of the Rich and the Benefit Groups, possibly will go? Their Criterion, probably will not be balanced satisfied; because of the Government Dictatorship, Totalitarian Form of Management. Many of the Red China’s Projects are Overload? Could they be quickly shattered when facing Battles or Struggles, if considering the Three Basic Elements: God Directed Spirit, Earth Good Condition & Human Harmony? According to Us, None of These Elements are assured or solid! Therefore, we hope that the Red China Leadership, reconsider and track their Reviews in Details, by Each Angle, of their Dream.  They should be well prepared in all aforementioned factors; Otherwise, Their HOPE will be Built on the Sand Castle!

 Vanson Tran – 8/2015

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: