THE NEW WARRING STATES ARE FORMED?

THẾ CHIẾN QUỐC ĐANG HÌNH THÀNH?

(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

 Vùng Lưỡi Bò Biển Đông càng căng thẳng?

Các Khối Liên Minh như đã hình thành?

Xoay Trục của Hoa Kỳ về khu vực Á Châu..

Cũng đã thấy gần đây, Nhiều Sự Cố?

Tôi thấy  Một Cái Gì Tiềm Ẩn trong Khối Hậu Cộng Sản?

TQCS đã tiếp xúc Tây Phương, nhất là Hoa Kỳ..

Để Luyện Nội Công Cao, sau 4-5 Thập Niên

TQCS không hẳn Hội Nhập và Cộng Tác Toàn Cầu?

Tân Đế Quốc Nga của Tổng Thống Putin, tương tự..

(Đang thực hiện một Chiến Lược <Tái Chiếm Vùng Đất Cũ Nga Sô>?)

Do đó , bị sự Phản Kháng của Tây Phương..

Đưa ra những Biện Pháp Cấm Vận ..<Như LB Nga, vội vã đã đang Xích Lại cùng TQCS>?

Thành Lập Khối Kinh Tế BRICS, Kế Hoạch Tài Nguyên  Miền Trung Á?

Do đó mà TQCS phóng  Nhiều Dự Án thật lớn lao?

Vừa Xâm Chiếm Chủ Quyền cả Vùng Lưỡi Bò Biển Đông,

Vừa Dự Phóng thêm  Kế Hoạch vĩ đại, là Con Đường Tơ Lụa?

Các Siêu Cường đang Xích Lại Thành Liên Minh và Chuyển Trục?

Thế Chiến Quốc Tân Thời, như mau chóng Hình Thành?

Chúng Ta cần bình tĩnh Nhận Định Thời Sự gần đây,

Cập nhật, và xếp Biến Cố,  thành 1 Puzzle hầu giải đoán?

Tham Vọng Cao của Các Siêu Cường Hiện Đại..

Cần phải Quân Bình nhau, nều muốn Tránh Chiến Tranh?

Các Quốc Gia nho nhỏ, lại phải Đoàn Kết nhau?

Nếu không muốn Bị Cuốn Sâu vào Chiến Loạn?

Một Bắc Hàn đầy Kiêu Căng & Ương Ngạnh?

Một Iran, không khuất phục Các Nước Tây Phương?

Một Tân Liên Bang Nga, tham vọng Đế Quốc ngang tàng?

Hay một tân Siêu Cường, Mặc Cảm Tự Tôn, TQCS?

Những Chúa Sơn Lâm hôm nay, không lâu sẽ phải Dương Móng Vuốt?

Thì Địa Cầu, chóng chầy, cũng phải Có Chiến Tranh?

Thế Chiến Quốc Dĩ Vãng & Hiện Đại Hôm Nay..

Những Yếu Số quan trọng, các Siêu Cường cần Thận Trọng!

Nếu Các Lãnh Tụ Siêu Cường của Thời Kỳ  Hiện Đại..

Không thể Đả Thông và Hòa Giải Quyền Lợi cùng nhau?

Chắc chắn rằng, Nhân Loại sẽ nhận Một Bi Kịch không lâu!

Và có thể, Bách Phân rất cao, Địa Cầu, sẽ hoàn toàn bị Hủy Diệt?

 Trọng Thùy Sơn – 8/2015

  

THE WARRING STATES ARE FORMED?

(Palavering, Current Events, Social Poem)

 The Beef Tongue Sea Region critically intensifies & as if the Alliances have already formed? The Rebalance of US Forces has been doing to the Asian Region. Several Incidents have also seen recently? I see something strange in the Post-Communist Bloc? Red China has exposed to the West, especially the United States in order to train Its Inner Public to higher level, but after 4-5 Decades,  It seems to me Red China has not necessarily been Integrating in harmony into our Globalization Situation?  The situation is similar the one of New Empire or Russia of Pres. V. Putin, having been trying <the Re-Occupying the Lands of Old Soviet Union>? Thus, with their opposition to the West, then Russia has received the West recent sanctions.  We may see Russia, has already hurried & snuggled together with Red China? They have established BRICS, an economic Bloc, and another strategy of exploiting   Resources of Central Asia? So, it seems that Red China has planned Multiple Projects which are so ambitious? The newly conquered Sovereignty of the whole region, as the South China Sea Cow Tongue, as well as the Great Plan as the Silk Road?

 Strategically, the superpowers are moving to be closer together and transform into their Alliances? The New Warring Situation will be soon formed? We need to be calm to analyze the recent Current Assessments, updating them and putting them into a Puzzle to predict the world future. The high ambitions of the Modern Superpowers today, if they want to avoid the World War, their Appropriate Equalization must be made. Besides, Small Countries should be united together so that they can avoid situation  to be shoved in War Chest Disorders? As of Today, we see clearly North Communist Korea, a very arrogant and stubborn guy? Iran, another one, is very conflicting with the Western Countries? A New Russian Federation, is an aspiring & swaggering Empire? Or another new superpower, Red China, is showing its strength, with the perception of its superiority spirit? These Jungle Kings, sooner or later, will be showing their Superpower Weaponry Forces on Earth, we could not avoid the World War. Our Past Warring States seem return to our very Modern Time, today. As a number of Very Important Factors, the World Superpowers Should Be Seriously Cautious! If the Leaders of our Modern Period could not Adopt and Settled their Benefits in Balance; certainly, Mankind will soon receive A Dramatic Tragedy! And Absolutely sure, with a very high percentile,  the Earth will be completely destroyed?

 Vanson Tran – 8/2015

 Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết:

http://www.nknews.org/2014/04/how-long-until-north-korea-collapses-eleven-defector-perspectives/http://www.thewashingtonreview.org/articles/central-asia-the-new-great-game.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: