THE STOCK BUBBLE, THE STOCK REAL OR FALSE PRICE?

BONG BÓNG CỔ PHIẾU? GIÁ CỔ PHIẾU THẬT &GIẢ?
(Thơ Tự do, Phiếm luận, Kinh tế, Xã hội)

Hồi còn ở Chg Trình Cử Nhân Đại Học..
Môn Nhiệm Ý Kinh Tế, tôi được Điểm trung bình..
Thế cho nên, tôi bổ túc Môn Kế Toán thêm..
Lỡ có hụt Job A, tôi nhẩy Job B cho chắc?
Tuy vậy , Ở Thị Trường Mỹ, toàn Kinh Tế..
Khi nhận Job rồi, tôi đã có Bảo Hiểm ngay,
Có một Loại Bảo Hiểm Tiết Kiệm cũng khá hay!
Nghe cũng được, tôi mua ngay, không lưỡng lự,
Đầu Tư vào Loại Bảo Hiểm vừa Saving vừa Nhân Thọ,
Hy vọng trật Cái Này, tôi có có Cái Kia..
Nếu Chết, thì Hãng Bảo Hiểm, Trả Cho Tôi…
Một Khoản Tiền khá đủ cho Gia Đinh dùng Mai Táng,
Nếu Ko Chết, đợi đến khi 85-90 tuổi,
Cty Bảo Hiểm cũng hoàn một Món Tiền Lớn cho tôi!
Nghe ra, Các Bạn thấy có lý, hay không?
Nhưng, được độ 5-6 năm, thì Cty Bảo Hiểm khai Phá Sản!
Thế là Tôi Mất Hết cả Tiền Đầu Tư Bảo Hiểm!
Quay lại Để Dành, cái Lối Bỏ Chú Heo thôi,
Tôi cũng vào một Trương Mục Tiết Kiệm nhỏ thôi!
Mình cứ tính thế nào Theo Thực Tế?
Hôm qua đọc Bào, nghe tìn Thị Trường CSTQ…
Giá Cổ Phiếu sụt hoài, Nhiều Anh Phá Sản rồi!
Có lẽ Tiền Tiết Kiệm, Họ rất giống Tôi?
Mật Hết Sạch, những Năm Dài Lao Động?
Trước đây, Hiện Tượng Bong Bóng trong Ngành Địa Ốc?
Các Chủ Đầu Tư đón gió, bị Phá Sản Nhiều?
Và Chính Quyều TQCS có rất nhiều Đại Gia lại Giầu?
Nay lại có Dạng Cổ Phiếu/Cổ Phần vào Bong Bóng?
Chắc Nó giông giống Dạng Bong Bóng Địa Ốc?
Đang nhắm vào Dân Chúng Giầu Vừa, hay Giai Cấp Trung Lưu…
Họ đang khóc, vì sẽ Mất Sạch Sành Sanh?
Tiền Để Dành đã đem Đi Chơi Cổ Phiếu?
Một Bài Trước, tôi có bài, gọi là Ma Trận Tài Chánh?
Của Thị Trường Kinh Tế Tư Bản Tây Phương..
Ý Hệ Xã Hội Chủ Nghĩa lớ ngớ Định Hướng Tây Phương?
Không chóng thì chầy, sẽ có Tai Ương Vạ Gió?
Tương tự Các Cụ Ta xưa, lúc Theo Học Võ…
Thường Khuyên Đệ Tử Minh, phải Học Tấn trước tiên?
Bước Đi mà không vững, Chân Nọ Đá Chân Kia?
Làm sao có thể Phi Thân lên Trời được?

Trọng Thùy Sơn – 7/2015

THE STOCK BUBBLE, THE STOCK REAL OR FALSE PRICE?
(Palavering Economy, Social, Free Lance Poem)

Back in my Bachelor Study Time, in the Universities, my elective Economics subject, was average. Therefore, I had another complementary one, Accounting. If I missed or deficit Job A, I could jump to Job B to make sure for my living? However; in the USA Market, full of Economics is seen in daily activities. Upon receipt of the Job , then, I already have an insurance policy right away. That is a type on interesting Insurance policy, both Live & Saving parts. So, It sounds very well, and I bought It immediately, without hesitation. The Investment in Insurance type includes a Life Saving part. If I miss part A, I may still have part B. In another word, If I dies, the Insurance Company will pay me, with an amount, quite enough for my family to use in the Burial Service. If I am not dead, I can wait until 85-90 years of age, the Insurance Company also pays me a large sum! Listen up, do you think I am right, or not? But, after a period of time, about 5-6 years, the Insurance Company declared Bankruptcy! So, I lost both parts in the Investment Insurance Policy!

Back to my old way how to save my money, like dropping money into a Ceremic Pig. Also, I am put small money in Savings Account! According to this calculation, I feel safer in reality? Yesterday reading the newspapers, I listen in the News, the Red China Stock Market got a problem.Its Price Stocks fell nostalgically, Many stock owners may be fallen into their Bankruptcy then! Perhaps they have lost all of their Saving Money during ? their long years of Labor Working? Previously, a bubble in real estate was happened in Red China. Several Investors were Bankruptcy, but also, many Others became Rich & Big Bugs?

Now again, Red China has A Type of <Shares / Stocks Bubble Status>?
It may be resembling the previous type of Real Estate Bubble? However, this time, It aimed at the medium wealthy people , or middle class ? They are crying because their all saving money would be lost? Saving Money To Spend in their Stocks Gambling? In my first Post , I mentioned about The Financial Matrix in the Economy Market of the Western Capitalism. The Ideology of Socialist System Orientating to the Western should be careful. Similarly, to our Ancient Lessons in Martial Arts, at Study Vo. Students must learn their First Lessons How To have Good Positions first, then Jumping, then Flying, and so on…if their First Lessons are incomplete, how could They Fly to the Sky right away?

Trong Thuy Son – 7/2015

Ref Source For My Post:
http://finance.yahoo.com/news/stocks-open-lower-us-weaker-company-results-141643896.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: