THE DRUG PRESCRIPTION FOR THE MIDDLE EAST REGION’S PEACE?

PHƯƠNG THUỐC HÒA BÌNH  CHO MIỀN TRUNG ĐÔNG?

(Thơ Tự do, Phiếm luận, Thời sự, Xã hội) 

Trong Cơ Thể Toàn Cầu, có nhiều Căn Bệnh?

Hồ Nước Vàng, nhiều Biến Chứng, Bệnh Trung Đông?

Nước Vàng Miền này, có Nhiễm Độc châu thân?

Nhiều Thế Kỷ vẫn triền miên Lây Bệnh?

Có thể Chứng Bệnh này vẫn còn Dai Dẳng?

Trầm trọng hơn nhiều như Căn Bệnh EBOLA?

Người Ta vẫn đi tìm một Phương Thuốc cho Trung Đông?

Nhưng Càng Chữa, càng thêm Nhiều Biến Chứng?

Mỗi một Giáo Tôn, và Quốc Gia Trung Đông đều là Biến Chứng?

Có lẽ các Nhà Phân Tâm Học cũng đã Nghiên Cứu rồi?

Nguyên Gốc thật sự, có phải là Uống Nước Vàng?

Hay Triệu Chứng còn nằm trong Nhiều Lý Do khác?

Chúng tôi đã đặt ra rất Nhiều Câu Hỏi…

Độc Giả nào có Quen Biết Vị Thần Tiên?

Hãy tìm một Phương Thuốc Bệnh của Trung Đông…

Cơ Thể Này, mỗi ngày Thêm Nhiều Bi Kịch!

Hai Vị Tổng Thống Hoa Kỳ, Obama và Bush…

Đã cố tìm nhiều Phương Thuốc, song chẳng Hữu Hiệu gì?

Sau Taliban/a-Qaeda’s, lại tiếp nối Nhà Nước ISIS, Chặt Đầu?

Căn Bệnh đã & đang lây sang Phi Châu & Nhiều Nơi nữa..

SC TQCS vừa đây cũng bị Căn Bệnh này Thăm Viếng?

Nhà Nước Thái Lan, và Miến Điện, đụng chạm ít nhiều?

Ngay cả Nước Pháp, mới đây, Tòa Báo Charlie Hebdo..

Cũng đã bị Căn Bệnh này gây Hệ Lụy?

Một số Đề Nghị, phải Thống Nhất một Tôn Giáo?

Giáo Chủ Tôn Giáo này, phải đủ Uy Tín với Con Chiên..

Một khi Chính Trị dính dáng vào Tôn Giáo, Tạo Thêm Phiền?

Nhất là các Nhà Lãnh Đạo Diều Hâu, dùng Quân Sự?

Đề Nghị khác, có thể là Lãnh Vực Kinh Tế, Xã Hội?

Phải làm sao, Mức Lạc Phúc được Quân Bình?

Cho Miền Trung Đông Đoàn Kết, Các Quốc Gia..

Trong một Sinh Hoạt Toàn Cầu, cùng Xây Dựng?

Càng Kỳ Thị Nhau, Miền Trung Đông càng Phân Hóa?

Càng Đối Nghịch Nhau, càng Nhiều Cuộc Chiến hơn?

Và Thảm Kịch <Nghèo Đói, Phân Hóa> không giúp nhau?

Sẽ đưa cả Một Miền vào nhiều Thảm Kịch?

Chúng tôi Kỳ Vọng các Lãnh Đạo Xã Hội & Tôn Giáo…

Phải Nghị Hội nhiều & Cộng Tác lẫn Điều Nghiên…

Tìm Những Giải Pháp Tiến Bộ, để Phát Triển Trung Đông…

Thành một Khu Vực Thanh Bình và No Ấm!

 Trọng Thùy Sơn – 7/2015

 THE DRUG PRESCRIPTION FOR THE MIDDLE EAST REGION’S PEACE?

(Palavering, Current Events & Social Affairs Free Poem)

 In our Global Body, there are many Diseases. The Gold Water Lake, with multiple Complications, is the Main Disease of the Middle East? This Gold Water, contained a lot of Poison Substance.  Many constant centuries have past, but Spread of Disease still remained? These Diseases can be still persist?  It could be more serious than the Ebola Disease? People still seek a remedy for the Middle East serious Disease.  But more Cure, the more complications?

  Each Religion, and each Nation in the Middle East Region have contributed into these Complications? Perhaps, the Psychoanalytic Studies have also been researched, then? Originally, is the Main Reason of Disease by just drinking this Gold Water only, or, by many other reasons? We have put out a lot of questions in this Impact.  Readers, have you ever known any Fairy Characters or could research any Magic Drug for the Disease of the Middle East? This Region has been receiving, almost every day, multiple of Tragedies!  Even the Two USA Presidents, Mr. Bush and Mr. Obama, had tried several remedies, but in vain so far.

 After the Taliban / a-Qaeda’s, the State of ISIS, continued with terrible beheadings? The Disease has been transmitted to Africa & & Multiple Locations more. Red China has been also visited by this Disease recently, then Thailand and Burma, as well? Even in France, recently, Charlie Hebdo Newspaper has also been caused with this Disease with Implication?

Some Suggestions have emerged, such as The World Religion Entity must be unified as A Community Of Different Beliefs with Mutual Respect on Earth? The Religions’ Leaders or Cardinals must gain enough Credits with their Followers. Once Politics involve in Religion, they will create more troubles, particularly Aggressive Military Leaders of the World? Other Motions, in Social and Economic Fields are also mentioned, but what & how to implement for the Regional Equalization? In order to establish The Middle East Solidarity, living in accord with the Globe, together building a Good Life.  The more People Discriminate Each Other, the more this Region will be divided tragically. The more People are opposite Each Other, the more Tragic Wars are happened and Social Poverty will be far their reach?

  We Expect that All of Social & Religious Leaders will organize more Worldwide Forums and more Progressive Collaborations to find Best Solutions How To Reconstruct the Middle East Region into The peaceful & prosperous One of the Globe!

 Vanson Tran – 7/2015

 Vài Nguồn Tham Khảo Cho Bài Viết:

http://video.pbs.org/video/2365496883/

http://www.internationalpolicydigest.org/2014/10/20/the-rise-of-isis-whos-to-blame/

http://www.iranreview.org/content/Documents/Five-Major-Reasons-Leading-to-ISIS-Emergence.htm

http://www.cnn.com/2015/01/09/europe/charlie-hebdo-paris-shooting/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: