THE GOLDEN WATER LAKE & THE EAGLES

HỒ NƯỚC VÀNG & ĐÀN CHIM TRỜI

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 Trên Địa Cầu, có 1 Hồ Nước Vàng, rất quý!

Đã có nhiều Chú Đại Bàng, xà xuống Hồ này..

Đại Bàng uống Nước Vàng, đã bị say!

Những Thế Hệ Sau của Đại Bàng cũng vậy…

Chúng bay đến và đếu Tranh Nhau Nước uống..

Hầu Toàn Thân được Khỏe, Mạnh hơn Người?

Có khá nhiều Trận Đánh, của Giống Chim Trời…

Trong Lịch Sử cái Hồ Này.. và đẫm máu!

Lẽ dĩ nhiên, trong Hồ, còn nhiều Giống nữa…

Những Sinh Vật Nhỏ này, cũng Chia Rẽ lẫn nhau!

Và đó là Bi Kịch của Hồ Nước Vàng.. đã lâu..

Chỉ có Thần Thánh mới đủ Tài làm Phép Lạ?

Nếu không, Hồ Vàng vẫn còn nhiều Tranh Chấp>

Hòa Giải mọi Sinh Vật Hồ này, thật rất khó khăn?

Mỗi Chú Đại Bàng, khi đủ Béo, Mạnh hơn..

Là Chúng nghĩ đến Nước Hồ Vàng quý  ấy…

Các Giống Đại Bàng mà Vần Thơ tôi  ám chỉ..

Chính là các Siêu Cường của Trái Đất xưa nay…

Miền Trung Đông, tuy thụ đắc Cái Hồ Này..

Nhưng chính các Bộ Tộc, cũng Dành Nhau, chí chóe!

Lịch Sử đã chứng minh, có nhiều Tầng Văn Hóa…

Ở Miền Này, như Xứ Ngàn Lẻ một Đêm?

Hay Nền Văn Minh huyền bí,  Xứ Ba Tư?

Có cả Chiếc Đèn Thần, của Chàng Ali Ba Ba nữa..

Miền này, Thế Kỷ 12-13, cả Đoàn Quân Mông Cổ..

ĐĐ Nã Phá Luân cũng  đã viếng, trước đó không lâu?

Cả Quân Đội Anh Hoàng & Đế Quốc của Ông..

Tiếp theo nữa có cả Chính Quyền Liên Bang Sô Viết..

Những năm vừa qua, thì có thêm Đại Bàng Mỹ..

Người Ta tưởng rằng Chim Đại Bàng Mỹ, Nhân Hòa?

Song Kỹ Năng Quản Trị và cả Tư Duy…

Nền Văn Minh Mỹ, cũng gặp khá nhiều Bi Đát?

Sau Taliban, CQ Mỹ đối diện Nhà Nước ISIS?

Phối Hợp Làm Sao, để có thể Điều Nghiên?

Để mọi Sắc Tộc & Tôn Giáo Dị Biệt ở Nơi Này?

Thực Hiện được Nền Hòa Bình, Ấm No & Nhân Bản?

 

Trọng Thùy Sơn – 7/2015

 Vài Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết:

http://emergencies.crs.org/holy-land-gaza-aid-response-returns-during-ceasefire/?gclid=CPDtiKe4-8YCFYSQHwodzd4OWA

http://besthistorysites.net/modern-history/middle-east-conflict/

 

TRANSLATION:

THE GOLDEN WATER LAKE & THE EAGLES

(Palavering Social Poem)

 On Earth, there is a very precious Gold Water Lake! There have been many Eagles, beaming down this Lake. Most of the Eagles, got drunk after drinking this Water.  Even the Next Generation of the Eagles, too. They fly to and are scrambling for drinks, to have a stronger athletic body, stronger than the others.   Plenty of Battles of the Sky Birds have been recorded in this Lake.  The History in this Lake was suffered and bloody! Of course, in the Lake, there are many more varieties. But, these small creatures, are divided each other! And, that is the Tragedy of the Gold Water Lake, for a long time! Only Divine could make some Miracle? Otherwise, the Gold Water Lake still have many Disputes. It is very difficult to have The Settlement of all Creatures in this Lake?  Each Eagle, when getting its enough Strength, & Meat; they think of the Golden Water of The Lake. The Eagles that my Rhyme Poetry has alluded, are the Superpowers of this Earth, from the ancient to this contemporary time.  The Middle East, even it holds the Lake Acquisition, but the different Tribes still fight each other, without stop!! History has proven, with many Waves of Strong Culture have passed by, in this Region, as The Parish Of Thousand and One Nights? Or the Mysterious Civilization, with the Emerged Land of Persia, with the well-known Legend, < The Magic or Spirit Lamp of Ali Ba Ba>, etc…

This domain, in the 12-13 Century, the Mongolian Army step by.  The French Hero, Napoleon, has also visited, not long ago? Also, the Royal Army’s Royal of British Emperor has occupied this Region as well.  Again next, People also saw the Communist Government of Soviet Union?  In the past years, it has added with the American Eagle, too. We thought the American Eagle with its Human Harmony heart, found in this Area; but, Its Up & Down Management Skills as well as its American Civilization Ideology, have been also facing quite Dramatic Events? After the Taliban, the US Force faced the State of ISIS? How do we have A Best Coordination? So that, People may find the Best Research for this Region’s Chronic Social Problems?  So that, All the Ethnic & Religious Differences in this Region could establish and implement The Peace, Prosperity and Equal Human Rights?

Vanson Tran – 7/15

Ref Source For My Post:  http://video.pbs.org/video/2365496883/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: