THE GHOST MATRIX OF FINANCE & ECONOMICS

MA TRẬN TÀI CHÁNH & KINH TẾ
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Bạn biết không, thế nào là Ma Trận?
Từ trước nay, Mình đã đọc Võ Hiệp nhiều..
Nghe đến tiếng Ma Trận, thật rùng mình!
Cứ tưởng tưởng, có hàng ngàn Con Ma trong Ma Trận!
Nó biến hóa các dạng hình & mầu sắc..
Thay đổi bộ mặt, thật giả, khó nhận ra?
Những Cao Ốc đồ sộ, xây hôm qua..
Vài ngày trước đây, Đại Công Ty đã khai Phá Sản..
Cũng vậy, tôi đố Bạn nào vào Đọc Sách..
Để tìm ra những Chiến Lược của Lũ Ma?
Bạn có thể mua một Số Cổ Phiếu rẻ, Hôm Qua..
Chỉ ít Ngay Sau… Bạn trở nên Triệu Phú!
Ấy, đó chỉ là Bạn rơi vào Ma Trận Thế?
Phải Tiếp Tục Chơi, mới có thể Làm Giầu?
Lòng Tham tham dự, khiến Bạn tự kiêu?
Đổ hết cả Tài Sản vào rất nhiều Cổ Phiếu?
Mới Hôm Qua, tôi thấy Lão đi Xe Hơi láng cóong?
Mà Hôm Nay, tôi thấy Lão, đã Homless rồi?
Kiếp Homeless, tức Không Nhà, đủ Khổ rồi!
Song vẫn có thể Bị Bỏ Tù, vì Không Cùng Phe Đảng?
Hoặc vào Ma Trận, mà không biết theo Chiến Lệnh?
Chiến Lược Ma, nó phải biến hoài hoài..
Lão Bạc Lai Hy, Ma Trận thiếu Tiên Đoán nhanh?
Đùng một cái, bị Vào Tù, Chồng cả Vợ?
Chưa kể, nhiều Nhân Vật nổi danh như cồn, vẫn chết?
Chu Vĩnh Khang, Ng. Bá Thanh.., những Chiến Sĩ Mới gần đây?
Hoặc rất nhiều Dự Án, Xây Cất vẫn chưa xong..
Mà Hồ Sơ Phá Sản.. đã đệ trình, Theo Hành Chánh?
Các Nước Phát Triển đều theo Con Đường Tư Bản?
Ma Trận rất nhiều và Chi Chít Cạm Bẫy Người?
Được Lên Voi thì xướng, Bạn cứ Cười!
Lúc Xuống Chó lại khổ, Bạn đừng Buồn Nhân Thế?
Hoàn Cảnh chúng ta, luôn luôn Bị Lạc?
Vào Ma Trận các Loại này, Không Chết, đã là May?

Trọng Thùy Sơn – 7/2015

Translation:
THE GHOST MATRIX OF FINANCE & ECONOMICS
(Palavering, Social Poem)

You know, how is The Matrix? From this before, I had read a lot of
Martial Arts Stories. Just Listen to the voice “Matrix”, it made me shuddered! Just imagine, there are thousands of Ghost in The Matrix! It transformed the shape & color, like changing the face, real or fake, difficult to realize? The massive Towers were built previously, but, few days ago, the General Company declared its Bankruptcy! Also, I quiz you do in Reading to find out what’s are the Strategies of these Ghosts? You can buy some very cheap shares, previously. Just a few days later, you become millionaires! Then, it’s just you fall into The Matrix? You must continue Playing, otherwise, you can not get rich?

Greedness has attended, it made you proud of yourself? Then, you pour all of your Assets into Stocks Gambling? Just yesterday, I saw Him on a very shiny car? But Today, I see Him, who became a Homless,then? Homeless life means <No Home>, living with sufferings enough! But can He still be imprisoned, because He has not been in the same Party Faction together? Or, in Matrix, without knowing any Order when He was under an Operation Commander? The Ghost Strategy, it must turn again and again. Remember Mr. Bo Xilai, in a Matrix, lacking of his fast Guess, all of a sudden, were in jail, both husband and wife? Not to mention further, many impersonations Characters, were still dead? Like Zhou Yongkang, Ng. Ba Thanh, etc.. the Soldiers have been repoted recently? Or a lot of Projects, the Construction still unfinished but, their Papers for Bankruptcy Profile have been filed, according to the Administrative Source? The developed countries that follow the capitalist path, Matrix Forms are a lot and they are like pitfalls?On Top of Elephants, you are in the chorus, you just laugh! Down at the Dog back pain, don’t be sad at the Human World?Being survival, not dead, in these Matrix Circumstances, You are lucky enough, don’t you?

Vanson Tran – 7/2015

Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết Nhiều Ma Trận:
https://orders.cloudsna.com/chain?cid=MKT057534&eid=MKT086076&plcid=&snaid=&step=start&hpmv=2&affId=454975&s1=436994798##AST08197https://daikynguyenvn.com/trung-quoc/cuoc-chien-quyen-luc-dang-sau-su-roi-loan-cua-thi-truong-chung-khoan-tq.htmlhttps://daikynguyenvn.com/trung-quoc/du-an-dau-tu-bat-dong-san-lon-nhat-o-nuoc-ngoai-cua-trung-quoc-that-bai.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: