THE EXCESSIVE FORCE OF THE CULTURAL TSUNAMI

DƯ LỰC CỦA NGỌN SÓNG THẦN VĂN HÓA

(Thơ Tự do, Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

 Chiều qua, tôi đứng Nhìn Giòng Sông cũ…

Chợt nhớ ra, Mình vừa thoát, Ngọn Sóng Thần!

Giòng Sông Đời, đưa đẩy Tôi đến đây…

Một Đất Nước lạ lùng, đầy xa lạ!

Những Tộc Dân, hội nhập ở đây, Đa Chủng Tộc..

Lịch Sử cũng nói rằng, Họ là Lớp Di Dân..

Những Ngọn Sóng Thần Văn Hóa xô đẩy nhau..

Làm Trôi Họ, trên Dòng Sông Đời dĩ vãng..

Một Gia Đình gốc Đông Âu, bên Lối Xóm..

Có một hôm, Họ tâm sự với tôi..

Nền Văn Hóa Hoa Đỏ, mọc rất nhanh..

Đã tiêu diệt nhiều Anh Em Họ Hàng, bằng Chất Độc?

Chất Độc ngấm khá sâu vào Loài Hoa Đó…

Lan đến đâu, là tàn phá, tiêu điều!

Họ đã Di Dân, trong một Cảnh phiêu lưu..

May sống sót, và dạt trôi vào Đất Mỹ!

Tâm Sự với Ông Chồng của Gia Đính đó…

Tôi cảm thông ngay, vì cũng Bị Sóng Thần!

Ngọn Sóng Thần Văn Hóa Cách Mạng Đỏ hôm qua..

Đã Xô Đẩy tôi, phiêu lưu và Đất Mỹ…

Không ngờ, Tôi lại may, và được thêm Cơ Hội…

Học hành xong, lại gặp gỡ Người Tình!

Giống như dạng Hoa Trôi, Bèo Dạt mà thôi!

Song Tôi suy tư về Ngọn Sóng Thần Văn Hóa..

Ngọn Sóng Thần ấy Cao Nhất ở LB Sô Viết..

Gia Đình ở Đông Âu, bên cạnh, nét U Buồn!

Cái Khổ của Họ, Họ chịu đựng trước Tôi..

Cho nên thôi thường Tâm Sự với Họ mỗi khi Gặp Gỡ…

Ông Chồng hỏi, “Quê Anh còn Sóng Thần” không nhỉ?

Tôi ngập ngừng.. và rồi cũng Trả Lời…

Có lẽ là còn.. nhưng là <Dư Lực của Sóng Thần>?

Vì sau LBSV, CSTH, CSBH, và Quê Tôi.. CS Việt..

Dư Lực Ngọn Sóng Thần còn Dư Âm Cách Mạng..

Thỉnh thoảng vẫn  U Buồn, Dư Lực Sóng nổi lên?

Vẫn chứa Độc Chất Hoa, mầu Máu Đỏ, Hôm Qua..

Họ còn giữ mãi, câu <Hồng Hơn Chuyên> cứng ngắc?

<Hồng Hơn Chuyên là gì?>, Ông Hàng Xóm tiếp..

Có nghĩa là Đảng Cộng Sản vẫn Vây Cánh nhau..

Họ không chấp nhận, San Sẻ Tay Lái Con Thuyền..

Thuyền Đất Nước trôi Hướng nào, là Do Họ!

Ông Hàng Xóm, gật đầu, như đã hiểu…

Dư Lực Ngọn Sóng Thần này cũng đang có ở Nước Tôi..

Hoàng Đế Putin cũng vửa Cướp được Crimea xong!

Dân Tộc Chúng Tôi vẫn bị Dư Lực Ngọn Sóng Thần Văn Hóa!

Chúng tôi kêt luận với nhau, <Cái Gì Đến Sẽ Đến>..

Vũ Trụ như lúc nào cũng có Hệ Lụy <Nhân Quả> tiếp diễn nhau?

Dư Lực của Ngọn Sóng Thần Văn Hóa Đỏ, hôm qua…

Đã và Đang va chạm hay pha trộn nhau trong Thời Đại?

Nền Văn Hóa nào cao và dạt dạo Chất Lượng..

Trong Tình Người… sẽ Hóa Giải mọi Dư Lực Sóng Thần?

Gật đầu… Tôi thông cảm, <Ý Nghĩa chữ Văn Hóa Toàn Cầu>!

 

Trọng Thùy Sơn – 7/2015

 

THE EXCESSIVE FORCE OF THE CULTURAL TSUNAMI

(Free Lance Poem – Palavering, Current Events, & Social Aspects)

 Yesterday afternoon, I stood looking the old river. In my memory, I’ve just escaped from a Tsunami! My Life River has been bringing & pushing me here, a strange Country, full of strange things! The Ethnic Minorities, with their integration here, are Multi Races.  History also says, they are all classes of different Immigrants. The Cultural Tsunamis have been pushing and drifting them, on the River of past life Events. A Family of Eastern European descent, in my neighbors, one day, confided to me that Red Culture, with Red Flowers have grown very fast and killed my many cousins, with its Poison.  The Poison had sept deeply into the Flowers that spread anywhere, then devastated, caused desolate! They’ve to accept Migration, in a adventuring situation, but they were survival, and then, drift away on US soil! When talking with the husband of this family, I sympathize them immediately, because I’ve been in the situation of tsunami as well! The Flame of the Red Cultural Revolution yesterday. It has also pushed me to be in an adventuring trip to the American Land. Unbelievably, again, I was so unfortunately, and got a very lucky opportunity!  I finished my study, then again, I met my lover! I thought deeply about the situation of a drifting flower condition, on the river without assuring my future!  However, I deeply think of the Highest Flame Cultural Tsunami which was happened in the Soviet Union where my neighbors from Eastern Europe, sustained their sufferings!

 Their sufferings, they endure them before mine. Therefore, I used to stop or meet often their family and confide with them. The husband asked me, “Does your country still have a tsunami” or not? I hesitated, and then I also answered them, <.Probably there is but It is <the Excessive Force of Tsunami>.  Since, after the USSR Collapse, Its Cultural Revolution influence in Red China, North Communist Korea and my Country, Communist Vietnam; However, It was not strong as it was in the Period of USSR Period, I assume It was just the Excessive Force remaining only, gut It hurt us sometimes causing  melancholic or suffering situations! My State still contains Toxicology, in the well-known Pattern <Being Red Is Better than Professionals>? <What Is Red Better than Expert?>, Mr. Neighbors continued? It means the Communist Party still dominates the Politic Power without accepting the Plurality Principe. They do not accept, even share their Power to others to drive the National Boat. They make the whole decision in which direction will the Country Boat drifting to? Mr. Neighbor, nodded, as he did understand. However, this Excessive Force is also still in my country! Emperor V. Putin also recently occupied the Crimea of Ukraine, was it done? My Ethnic still being influenced by the Cultural Tsunami now.   We concluded together, <whatever happens will be to happen>, Our Universe as experience, has always several consequences <the Cause and Effect> which will continue together? The Power of The Red Culture Tsunami of yesterday has its collisions, or they will be blended together in our modern times? Any High Culture with its Effusive Quality. In Human Love, will come with the New Settlement of this Excessive Force? Nodding together, I sympathize the answer, particularly, <the Thoughtful Term of Our Cultural Globalization>!

 Vanson Tran – 7/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: