VISITING THE RED GARDEN (in CULTURE)

VÀO THĂM VƯỜN VĂN HÓA ĐỎ

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 Có một Mùa Thu, tôi được Bạn Bè cho biết..

Vườn Hoa Đỏ, bỗng Nở Rộ những Khóm Hoa..

Mầu Đỏ rực như máu, trông thấy rợn ghê!

Song Thế Giới ca tụng Anh Hùng Liên Sô Viết!

Đây là một Loài Hoa Đỏ, đã ươm bằng Nước Mắt..

Của Đám Dân Nô Lệ, chịu khổ cả Một Đời?

Họ đứng lên và Phản Kháng Nhóm Chủ Nhân!

Đã Bóc Lột Họ, suốt Nhiều Đời Nghèo Đói!

Hoa Đỏ mọc nhanh, lan tràn sang Khu Vực khác…

Chất Độc Hoa đã tiêu diệt khá nhiều Loài!

Khi vào Khu Vườn, duy còn lại Một Loài…

Loài Hoa Đỏ rực hồng như Mầu Máu!

Rôi bẵng đi, tôi trở về Nhà, đi học..

Được ít năm, Loài Hoa Đỏ.. lan tràn..

Vườn Văn Hóa Nước tôi, thật hoang tàn!

Mọi Loài Hoa khác tả tơi nhiều Năm Tháng!

Một Đầu Xuân, Vườn Hoa Nhà Tôi, định mệnh?

Chất Độc Hoa Đỏ này, Nó ngấm thật nhanh?

Lan đến đâu, Khu Vườn, bị Nó phá hủy ngay!

Rất nhiều Loài Sinh Vật và Loài Hoa khác!

Tôi hỏi một Cụ Già, xem ra là Nhà Thông Thái?

Cụ lắc đầu và nói, “Có lẽ Tại Số Trời”,

Tiếp theo Cụ nói, “Có lẽ Cũng Tại Số Mình”!

Cháu đừng hỏi, sẽ Hiểu Hơn khi Trưởng Thành nhé!

“Ý Cụ nói”, sau 3-4 thập niên, tôi suy nghĩ…

Mới nhận ra Làn Sóng Đỏ của <Sô Viết Liên Bang>,

Nó  tiêu diệt cả Trăm Triệu Sinh Mạng.. hoang tàn!

Dù  là Số Phận Trí Thức hay Thành Phần Tư Sản?

Nó Hủy đi cả triệu triệu lần, những gì là Giá Trị?

Của Khu Vườn Nền Văn Hóa Truyền Thống Nước Non!

Sau LBSV, Loài Hoa Đỏ lan đến CS Trung Hoa..

Cũng tương tự, Chất Gene Hại, đã giết thêm <nhiều Triệu Người nữa>!

Vào Thư Viện, tôi tìm qua nhiều Sách Vở…

Phong Trào Cộng Sản, không ngờ, Thiếu Chất Lượng LƯƠNG TÂM?

Mầu Đỏ Máu, thật sự Đã Tiêu Diệt cạn TÌNH NGƯỜI!

Nhưng Tại Sao, đến nay, Loài Người chưa Hoàn Toàn Tỉnh Ngộ?

Một hôm, tôi lại tìm, Gặp Ông Cụ..

Cụ đã chết rồi!  Nghe Nói, đã bị Chất Độc Hoa!

Cụ là Thành phần một tầng lớp Trí Thức Hôm Qua..

Không Thoát được Chất Độc Hại của Loài Hoa Đỏ!

Tôi đến cuối Vườn Nhà Tôi, xem Loài Hoa Đỏ..

Bỗng giật mình, Mầu Đỏ Máu thấy không còn!

Mà Hôm Nay, Hoa Đỏ đã ngả Mầu Hồng!

Tìm Lý Do nào Sắc Mầu Hoa đã dần Biến Chuyển?

Bác Làm Vườn Ngày Xưa, nay đã chết..

Tôi lò mò, thả bộ xuống Xóm Thôn..

Để Tìm Ra vài Dữ Kiện của Nguyên Nhân?

Một Cụ Già nói, Cậu biết chưa, Hôm Nay là Toàn Cầu Hóa?

Cụ tiếp:  Toàn Cầu Hóa là Giao Lưu Văn Hóa..

Nên Xóm Thôn đã Được Phép Chọn, ít nhiều..

Nhưng trong Mọi Vườn, vẫn có Các Chỉ Tiêu..

Lý Do, Ông Chủ các Vựa Vườn, Nay là Chính Quyền Cộng Sản,

Trước đây, Ông Chủ Ấy, cũng là Dân Lao Động,

Thời Thế biến chuyển rồi, Hoa Đỏ còn là Biểu Tượng thôi,
Hỏi Cụ Ông, Tại Sao lại là Biểu Tượng thôi?
Ông Cụ nói: <Có lẽ sẽ còn Thay Đổi, vì Khu Vườn đang Thích Ứng>,
Trở về Khách Sạn, tôi ngồi và Suy Nghĩ..
Hy Vọng Nước Mình, sẽ có Nhiều Hoa Đẹp nẩy mầm?
Và Tương Lai của Nước Việt Ngàn Năm…
Sẽ tiếp nối Về Nguồn bao Loài Hoa Mầu tươi thắm!
Vườn Văn Hóa Việt đã từ Ngàn Năm trước…
Hoa Nở muôn Mầu, không Mầu Máu đau thương?
Tôi nhìn qua Cửa Sổ, của Khách Sạn 5 Sao…
Vùng Bờ Biển Hải Cảng Hội An, đang bừng lên Sức Sống!

 Trọng Thùy Sơn – 7/2015

<Ký Ức sau Mùa Giải Phóng Miền Nam>

 VISITING THE RED GARDEN (in CULTURE)

(Palavering Social Poem)

There was a fall, my Friends said the Red Flower Garden, suddenly bloom their flowers. Flaming red as blood, see creepy & scary! However, the World praised the Soviet Union as the Hero! This is a species of Red Flowers, having been nursed by Tears of the Crowd of Slavery, People have been suffered their whole lifetime? They stand up and protest their Group of Owners, having exploited them, during their Multiple Life with Poverty! Red flowers grow quickly, spreading to other areas. Their Poison Ingredient has destroyed many species! When in the Garden, I saw the only remaining one species, the Red Flowers, a bright pink species like Mystery Blood! Dropping by, I come home, & went to school. In few years later, the Red Flowers spread all over the Garden! My Country Cultural Garden was desolate!

 My State Cultural Park, was so desolate! All other Flowers had been more ragged Years & Months past by! In an early Spring, I came back my Home & asked an old man, he seems to be a wise man? Specifically, he shook his head and said, “Maybe It was the God Work”. Next, he specifically said, “Maybe It Was Our Destiny”!

My dear, do not ask, you will better understand when your Mature Age comes! “Probably, in his Opinion”, after 3-4 decades, I‘ve thought & realized (The Red Wave of <Soviet Union>, has destroyed the whole Hundred millions of human lives with desolations!

  Whether who were intellectuals or capitalists, or components… It destroyed completely million times, of what were the value of Traditional Culture Garden! After the USSR, Red Flowers spread to Communist China. Similarly, the Poisoned Gene has harmed, & killed <many millions more> of human beings!  In the Library, I found too many books and they showed in the Communist Movement, no doubt, It completely missed the HUMAN CONSCIENCE?

 Blood Red Flowers, actually, did destroy Human Love! But why, until now, Mankind are not fully awakened? One day, I went looking for the Old Wiseman. He’s been already dead!  I heard people said he would be poisoned by the Red Flowers, because he was classified as an elite intellectual. He could not avoid the Poison of the Red Flowers!  Then, I returned to my garden, watching. The Red Flowers suddenly startled, I saw no blood red color! But Today, Red Flowers, turned pink! I try to find the reasons why their old color had been changed? The Old Gardener has also been dead! But another Old Man in the Hamlet said, “ You do know not, Today is Globalization”? Then, he continued “Globalization is A Cultural Exchange”. Therefore, our Village has been permitted to choose more or less, with governmental requested standards.  The reasons?  Because the New Owners of the Garden are the very Communist Government now.  They were also Class of Labors previously.

 The World has changed and the Red Flower is just A Logo. Then I asked him “ Why is It just A Fashion Icon”? He specifically said: <There will probably also change more, as This is An Adaptive Garden”.  Back to my hotel, I sit and thought, then I hope my Country Garden will bloom with many Beautiful Flowers, or they will be sprouting?  The Future of my Millennium Vietnam, will be returning to Its original  source with Abundantly Variety of  Beautiful Flowers!  Vietnamese Cultural Garden, from Thousand Years ago, will be blooming colorfully, without painful blood Red Ones? Looking through the window, of the 5 Star Hotel, the Harbor Coast area of ​​Hoi An, is  illuminating  with Vitality!

 Trong Thuy Son – 7/2015

<Memories after season Liberation of South>

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: