THE QUALITY OF GLOBAL EDUCATION?

CHẤT LƯỢNG NỀN GIÁO DỤC TOÀN CẦU?
(Thơ Phiếm luận, Xây dựng Xã hội}

Bạn không thể định nghĩa được <Môn Giáo Dục>,
Nếu không vào Nếm, Thử các <Gia Vị Món Này>,
Ngày Nay, Địa Cầu có thật sự <Văn Minh> không?
<Văn Minh> ở Nước Nào, Văn Hóa Nào, trong 5 Châu nhỉ?
Nền Văn Minh hay Văn Hóa Toàn Cầu, có không Chất Lượng?
Hay Gia Vị thế nào? Ngon, Tuyệt, hay Tầm Thường?
Trong Gia Đình tôi, thì Ông Bố nắm Túi Tiền..
Và Quyết Định cho chúng tôi Học Môn Nào, đều do Ông cả..
Nền Giáo Dục có một Gia Vị Ngon, đó là <Khai Phóng>,
Bạn đã có từng Nếm, Gia Vị <Khai Phóng> này chưa?
Nhiều Định Nghĩa của <Khai Phóng> từ trước đến nay..
Xem Khai Phóng như là Mức Đo Chuẩn Đích?
Tạm gọi <Khai Phóng> là Mức Đo Chất Lượng cao nhất..
Đánh Giá vào <Nền Giáo Dục> của Mỗi Nước, Địa Cầu?
Ngày Xưa, các Nhà Văn Hóa của Nước Ta..
Thường Định Kiến, cho rằng <Nền Văn Minh Đông Phương> là Nhất?
Mới Gần Đây, Con Người mới có <Giao Lưu Cởi Mở>?
Bớt Kỳ Thị, Chê Bai Nền Văn Hóa Tây Phương?
Thế Hệ Các Cụ, xa rồi, Bảng Định Giá vẫn không quên?
Thế Hệ Chúng Ta, có thể Xét Lại nhiều Hệ Lụy?
Có phải Chúng Ta thiếu đi một <Tư Duy Căn Bản>?
Để Nhận Thức Mình được Cân Xứng, Hài Hòa?
Dòng Văn Hóa Dân Tộc, đã không thể Bình Yên?
Vì đã Va Chạm, các Đợt Sóng Thần Văn Hóa?
Ngọn Sóng Mạnh của Văn Hóa/Văn Minh là Chính Trị?
Ngọn Sóng Này đã đến và Tràn Ngập Nước Ta?
Những Sinh Thể sống sót, do Hoàn Cảnh hôm qua…
Chỉ thâu thập được Ít/Nhiều thôi, Chất Lượng Nền Văn Hóa?
Ví dụ như Chất Lượng của Sóng Thần <Văn Hóa Cách Mạng>? (VHCM)
Lãnh Tụ hội nhập vào, mang Niềm Mơ Ước, Tự Tin?
Rồi cho rằng, Nền Văn Hóa Cách Mạng, đã Khai Phóng Quê Hương?
Rồi cứ thế, với Tầm Nhìn Này, Giáo Dục nhau, từng Thế Hệ Trẻ?
Muốn Bình Lượng được VHCM, xem có nhiều Chất Lượng?
Thế Hệ Hội Nhập rồi, thưởng thức Gia Vị, đang có Phản Hồi?
Viễn Ảnh Nền Giáo Dục <Phải Khai Phóng> của Việt Nam..
Tôi thiết tưởng, Sẽ Có, theo Tầm Nhìn Dự Phóng?
Tầm Nhìn của một Cá Nhân hoặc của Toàn Dân, Quần Chúng?
Dữ Kiện Cuộc Đời và Kinh Nghiệm sẽ đến nhanh?
Kiến Thức Ngày Nay, theo tôi, cần phải Được Tự Do,
Phải Tôn Trọng Chất Lượng <Dân Chủ & Nhân Quyền> tuyệt đối?
Có như thế, thì Chất Lượng của Dòng Tiến Hóa..
Mới Tham Dự được vào <Chiều Khai Phóng> Tương Lai?
Trong bao lâu, Bậc Làm Cha Mẹ, Lãnh Tụ… vẫn Đóng Băng?
Thì Tư Duy Khai Phóng sẽ mịt mờ.. như Hoàng Hôn u ám?

Trọng Thùy Sơn – 7/2015

Nguồn Tham Khảo Cho Bài Viết:
https://www.youtube.com/watch?v=Zbq9V63A2ww

THE QUALITY OF GLOBAL EDUCATION?
(Palavering, Social, Contructive Poem)

You can not define the <Education Item>, If not trying to taste the <Condiments > of this item. Actually Today, does our Planet have <A Civilization>? In what Country? in what Culture, among the 5 Continents?
Does the Global Civilization & Culture Worldwide have Quality? Or how are their Spices? Delicious, Great, or mediocre? In my Family, my Dad is holding the money bags and making his decision what for us to learn. In the Education’s background Spices, there is One which is very delicious, it’s <Emancipatation>. Have you ever tasted this Spice yet? Many Definitions have been mentioned about this Term <Emancipatation> & considered It as A Standard Evaluation of Characters so far…Temporarily, we call <Emancipatation> as the highest level of quality to use in Evaluating the <Education Foundation> of each State, in the Planet? In our Past, our previous Generation, with fixed prejudice, always said, <Eastern Civilization> is the Best. More recently, a new <Open Human Cultural Exchange> has decreased the Discrimination of the Western Culture?

Our Old Generation has past so far, but the Old Assessment Table has not been forgotten? Our generation may reconsider many implications? Are we missing a <Basic Think Tank>? to Awareness if we are disproportionate, or harmony? Our Ethnic Cultural Friction has been unable to maintain its peace? Having been with Collisions, the Cultural Tsunami through times? The strong wave of Culture in our Human Civilization is Politics? This Wave has fastly flooded over our whole Country? Survive Organisms of yesterday Circumstances have just acquired Some Qualities of the Past Cultural Waves, and multiple severance, Quality Culture? Such as the <Quality of Tsunami Cultural Revolution>? (TCR). Leaders have been in this Integration, bringing their Confident Dreams? And with Fixed Ideology, they believed in this Revolutionary Culture, as their <Emancipatation Background> of their Homeland? And so, with this vision, Educate others, each Young Generation after Generation? The Reaction of Young Generation has recently seen, after a period of their participation. They want to evaluate the Revolutionary Culture and check if its Qualities with their real Feedbacks?

The Vision for Vietnamese Futdre Education must be emancipated, I suppose, It’ll be coming, according to The Vision? The Vision of Each Individual or the Whole population, the masses? Facts of Life and Experience will come quickly? The Knowledge of Today, in my opinion, should be free, must Respect the real Quality <In Democracy & In Human Rights> absolutely? If so, then the Quality of the Evolution Field could be getting along with Its Emancipatation in Future?

How Is Its Time? It depends on Parents and Leaders; if their Minds are still freeze, I think the <Emancipatation> of Education will be an uncertain Sunset , and It still be gloomy for long?

 Trong Thuy Son – 7/2015

Resources for my Post/Nguồn Tham Khảo Cho Bài Viết:
https://www.youtube.com/watch?v=Zbq9V63A2ww

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: