OUR OLD GENERATION’S MEDIUM THEORY & OUR MODERN EQUALIZATION FORM

THUYẾT TRUNG DUNG  CỦA CÁC CỤ XƯA

         & DẠNG QUÂN BÌNH  HIỆN ĐẠI

(Thơ Tự do, Phiếm luận, Xã hội) – P1/2

 Trong Tục Ngữ & Ca Dao Ta rất giầu có?

Ta thử Phiếm Đàm Phẩm Chất Dạng Quân Bình..

Mà Hôm Nay,

Nền Kinh Tế trông giầu mạnh, nhưng lại Thiếu Tiền?

Lý Do nào? Độc Giả, xin chia sẻ ít nhiều Hiểu Biết?

Thời kỳ mà Đất Nước Ta, còn dùng Hộ Khẩu..

Lẽ dĩ nhiên là Ngân Sách Nước, rất nghèo?

Bảng Ngân Sách cũng là một Bảng Chi & Tiêu?

Chỉ vọn vẹn có 2 Trương Mục Chính..

Trương Mục Thu là Nhận Vào Khoản Tiền nào đó..

Trương Mục Chi là Tiêu Đi một số, Khoản Tiền này..

Như vậy, Nếu Số Tiêu Ra = Số Đã Thu Vào?

Ta có một Bảng Đối Chiếu.. Quân Bình Ngân Sách..

Cũng vậy, nếu Áp Dụng Nguyên Tắc Quân Bình đó..

Vào mọi Lãnh Vực Cuộc Sống hàng ngày, Ta chẳng lo?

Nhưng Quân Bình Ngân Sách vẫn là Bệnh Trầm Kha?

Tại Sao vậy? lúc Đất Nước, Trương Mục Thu vào tới tấp?

Quan trọng nhất là chính ở Ngân Hàng Nhà Nước?

Họ không thận trọng quản trị Bảng Kế Toán Ngân Sách này?

Ta thử làm một Nhiệm Vụ hư cấu.. là Kiểm Tra..

Như đứng trước một Bản Tường Trình hay Báo Cáo,

Rồi lại xem Bảng Kế Toán hay là Đối Chiếu Biểu,

Xem các Trương Mục nào.. đã Tiêu Khiếm Hụt Tiền?

Tiền Chi Ra có thể chỉ định một số Dự Án Công?

Hoặc Chi Ra có thể rơi Ít Nhiều vào Tư Vụ?

Các Khoản Chi Tiêu Tư Vụ, xem Số Tiền thất thoát?

Ngay Dự Án Công, cũng có thể Kiểm Tra..

Xem xem Phần Ăn Uống, Tiệc Tùng có Trích TM Chi?

Hoặc Cách Sử Dụng Ngân Khoản có chút nào là Tham Nhũng?

Ngân Khoản Chi Ra, không Tôn Trọng Luật Kế Toán..

Có thể xem như Lạm Dụng Ngân Sách mất rồi?

Chúng sẽ làm Ngân Sách Mất Quân Bình,

TM Chi sẽ gia tăng.. Vượt quá TM Thu Đất Nước?

Tiếp theo, Kiểm Tra Viên thử thanh tra Ông Nhà Nước?

Các Vị Giầu Nhanh, là do ở Nguồn Tiền Bạc nào?

Các Đại Gia trong một CNXH Định Hướng theo KTTT..

Kiểm Tra Viên nên xét Con Số TM Thu của Họ,

Họ có thể có những Trương Mục ở Ngân Hàng Ngoại Quốc?

Dưới Tên Ai?  có Bạn Hữu, hay Thân Thuộc Gia Đình?

Rồi những Dịch Vụ Kế Toán trong những Vụ Chuyển Ngân?

Chúng Ta đã làm một Công Việc Kiểm Tra Toàn Quốc?

Từ Bảng Kế Toán Chuẩn, hay Bảng Đối Chiếu Biểu..

Và Dạng Quân Bình hay Khiếm Hụt sẽ phản ánh thôi,

Nếu Quân Bình, thì Cách Chi/Tiêu là Dạng Trung Dung,

Nếu Bất Quân Bình, thì Cách Chi/Tiêu là Dạng Khiếm Khuyết?

Nếu Ta Nhìn vào Góc Cạnh Cá Nhân trong Đời Sống..

Thì Mỗi Con Người đều có một Mức Quân Bình..

Từ Thể Chất, Mức Lợi Tức Xã Hội, đến Tinh Thần..

Ba Lãnh Vực đó, thiếu Quân Bình LV nào, đều Khiếm Khuyết?

Thể Chất, như các Cụ Xưa thường khuyên Con Cái..

Là Sự Lành Mạnh, không Bệnh Hoạn, Cân Đối Thân Hình,

Mức Lợi Tức Xã Hội hay là Lợi Tức Nuôi Sống Mình,

Quân Bình Dạng Tinh Thần, làm Chúng Ta có một Tâm Hồn minh mẫn?

Như trong câu Tục Ngữ <Một Thân Thể tráng kiện, trong Một Tinh Thần minh mẫn>,

Như Ngày Nay, Ai cũng Tập Thể Dục để bảo hiểm Thân Hình?

Thay vì đi Bệnh Viện Giải Phẫu Sắc Đẹp thiếu nét Tự Nhiên?

Và Cách Đối Xử của một Con Người trong Giao Tế,

Cũng là cách mà Chúng Ta nhìn vào Nhân Cách?

Họ có một Tình Thần minh mẫn, không phải Cuồng Điên?

Họ Xử Sự mọi Chuyện trong Đời Người rất phân minh…

Không Thái Quá và cũng không nhiều Bất Cập?

Mức Quân Bình/Dạng Trung Dung quả là Bài Học!

Các Bạn đừng quên, <Tân Nhật Tân> và Áp Dụng Nó hết mình!

 Trọng Thùy Sơn – 7/2015

 

OUR OLD GENERATION’S MEDIUM THEORY

&  OUR MODERN EQUALIZATION FORM

(Palavering, Social Free Poem) – P1 / 2

 Our Proverbs & Folk Songs, I think, are very copious? Let’s try to palaver this Mode of Equalization and its Qualities. However, Today, Economy looks rich and strong, but lack of money? What Is The Reason? Readers, please share some or your knowledge? In the period when our country still used the Household Records, of course, the State Budget was very poor.  The Balance Sheet is indeed the Accounting Report, in which, it has 2 Basic Accounts:  the Received Money Account, and Expense One. Only about these 2 Accounts, Main Income Account records certain Revenue or Income Funds; the other Account <Expenses> records certain money to spend out. Thus, if <Received Money Account = Number of Spent Money out>; we have A Matching Balance or Equalization Budget. Also, if we apply this principle of Equalization, on every Field of our Daily Life, we will not worry.  However, to balance the budget still remains as complicated disease? Why so? When our Country Income/Revenue Account is posted with Transactions, so affectionately?

Most importantly in the State Bank? Probably, the administrators manage this Budget Account are not very cautious; therefore there are several errors or differences? We suppose we were in an Auditor Team, checking this National Balance Sheet, in a fictional Mission’s Track.

 Like standing in front of a Report, then check this Balance Sheet to see if it matches All Related Accounts, in reality. We may find out What Accounts having shown the Shortage of Funds or Money? Disbursements can specify some Public Projects, or Private Ones, more or less? The expenditures for the Private Purposes could be realized in these Related Accounts, even the Public Projects could be audited in details. Check the Administrative Fees, such as Food, Party Items, with certain marked Amount related.  How to Use these Funds or check the least bit of Corruption? Or Outgoing Expenses are not applied the Accounting Principe or Regulations, etc. Those Transactions are considered the Abuse of National Budget.  Absolutely, they make the Budget Balance Sheet loss its Equalization.  The Expenses exceed the Revenue of National Budget.  Consequently, Auditors can audit the related Governmental Departments.

 In bad situations, the National Laws could issue the Audit of Rich Officials or Cadres <usually called Đại Gia> due to their In/Out Sources of Money, particularly in the Socialist-Oriented to Market Economy Period. Auditors should review their In/Out Accounts, even their Foreign Bank Accounts. Under whose name?  Do they have friends or relatives of Family related in these transactions of money? Then the Accounting Services in the Money Transfer Transaction Service, etc..  In fact, we have done an Audit for our Whole Nation. From this Accounting Balance Sheet, we may see its Equalization or Deficit Status. If Equalization, the Equation of these Accounts should be balanced. If Deficit, there are several Shortcomings found in this B/S.

 If we look at Personal Angle in our Daily Life, we have also the Human Equalization as well, relating to 3 different & main Aspects, Physical Well Being Status, Social Well Being Status, and Mental Well Being Status.

  If these 3 Areas that lack any Equalization, are Defects? Physical, as  our  old generation taught children their wellness, healthy, and body balance. Social income can provide or feed themselves, should be another Equalization aspect, and finally, their Mind or Spirit can balance their Intelligence in previewing their life at present as well as future. Their advices are contained in a proverb <A Healthy Body & A Smart Mind>. As today, People are insured their Body Status by Fitness Exercise, instead of going to Hospitals, or New Surgery for Natural Beauty. The Behavior of a Person in daily Social Communications for example, is the way we look at his/her Character? They have a sound mind, not any rage? They conduct every Social Situation in Life very cleverly and intelligently, not very excessively nor shortly, causing too many shortcomings?  Therefore, the Principe of Equalization is actually a Good Lesson for All of Us.  Don’t forget, Update It and Apply It seriously!

 Trong Thuy Son – 7/2015

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: