OUR OLD GENERATION’S MEDIUM THEORY & OUR MODERN EQUALIZATION FORM

THUYẾT TRUNG DUNG  CỦA CÁC CỤ XƯA

         & DẠNG QUÂN BÌNH  HIỆN ĐẠI

(Thơ Tự do, Phiếm luận, Xã hội) – P2/2

 Tại sao <Nguyên Tắc Quân Bình/Trung Dung> ứng dụng nhiều Lãnh Vực?

Lãnh Vực nào, chúng tôi thấy cũng phải Cần,

Thật vậy, ví dụ phạm vi Cá Nhân, có 3 Góc Độ phải theo..

Đó là, Quân Bình Phương Diện Tâm Hồn hay Trí Tuệ,

Tiếp đến là, Quân Bình PD Thân Hình hay Thân Thể,

Cuối cùng là, Quân Bình PD Khả Năng Sản Xuất Đời Sống Xã Hội của Mình,

Và xa hơn, khả thể, có sức ảnh hưởng Toàn Cầu?

Nói một cách khác, 3 Dạng Quân Bình trong một Cá Nhân là Căn Bản,

Diễn dịch xa hơn, sang đến LV Quốc Gia & CĐ Thế Giới…

Mất Quân Bình, Phương Diện nào, đều Tai Hại như nhau..

PD Quân Bình Trí Tuệ hay còn gọi là Tinh Thần,

Nếu giữ quân bình được, chúng ta không trở nên Cuồng Tín,

Ví dụ như Đạo Hồi xem như có 2 Thành Phần rõ rệt?

Một Dạng Ôn Hòa, còn một Dạng rất Cuồng Tín, Giết Người?

Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS) mà Thế Giới đang hội lại Chống Trả hôm nay,

Là một Dạng Mất Quân Bình trong Phần Trí Tuệ?

Phong Trào Cộng Sản bên Nga, thời Liên Bang Sô Viết..

Cũng là một Dạng Cuồng Tín, mất Quân Bình..

Gene/DNA của Nó, vẫn Xúc Tác & Chuyển Hóa Hôm Nay?

Như đã đẻ ra Thế Hệ Siêu Độc Tài, Nhiều Tham Vọng?

Các Bạn thử Phân Tách các Lãnh Tụ trong ĐCSTQ?

Hay BHCS, nhân vật lãnh tụ trẻ, Kim Jong Un?

Hay Căm Bốt CS, nhân vật Pol Pot của Hôm Qua?

Và Dạng CSVN hôm nay, Hòa Bình đang diễn tiến?

Ta có thể nhìn thấy rõ những Symptoms hay Triệu Chứng?

Qua nhiều khía cạnh Tâm Lý, Dạng Chuyên Chế, Độc Tài?

Sang đến lãnh vực Thân Thể, và Thực Thể Xã Hội Người..

Chúng ta tạm lấy Dạng Kinh Tế, Xã Hội hầu phân tích?

Mỗi Cá Nhân đều cần nhu cầu Uống, Ăn, và Tiêu Thụ?

Nhưng Thiếu Quân Bình, rất có thể Đối Diện Sự Suy Vong?

Cơ Thể béo phì, thiếu Tập Thể Dục, quanh năm?

Sống không Điều Độ, chỉ biết Thỏa Mãn Nhu Cầu, không Cân Nhắc?

Có nhiều Thân Hình, Bụng Phệ, hoặc Gầy Còm, tiều tụy?

Vấn đề Dinh Dưỡng mù tịt, Tập Thể Dục ích lại không theo?

Thay vì Học Tập Chuyên Cần, để Kiếm một Công Việc nuôi thân,

Lại Lười Biếng, tự Kiêu Căng, cho Minh là giỏi?

Không chịu phục tùng, Nghe Thầy Cô, và Cha Mẹ..

Khi Vào Đời, sẽ Vấp Ngã, và Vấp Ngã dài dài…

Cho Nên, Thiếu Quân Bình, không Kiểm Soát được Bản Thân..

Chính là Tự Chuốc Lấy, Những Gì, Mình còn Thiếu Sót?

Vào Lãnh Vực Cộng Đồng, Ta càng thêm rõ Nét..

Như một Phần, Ta đã đề cập ở Phần I trên..

Nền Kinh Tế Xã Hội khi muốn Thịnh Vượng, Tiến Hơn,

Các Nhà Lãnh Đạo giống như Công Ty, Ban Quản Trị?

Nền Sản Xuất của một Quốc Gia, nhiều Lãnh Vực…

Sản Phẩm nào, Chất Lượng, tôi nghỉ, phải rất cao?

Phần Định Giá, Giá Cạnh Tranh trong Thị Trường phải Hấp Dẫn luôn?

Thì Số Cung của Ngành Này, mới có Nhu Cầu tiếp tục?

Số Cung chính là Nhu Cầu một Công Ty Sản Xuất?

Không có Nhu Cầu Sản Xuất này, Công Ty sẽ Sập Tiệm thật  nhanh?

Nhưng Muốn Quân Bình Lãnh Vực này, Phải Làm Sao đây?

Một Sản Phẩm Tốt, Chất Lượng cao, và Giá Rẻ?

Chúng Ta mục kích Sản Phẩm Loại Xe Hơi, hay Xe Gắn Máy?

Ở Thị Trường, Thương Hiệu nào chết, TH nào còn?

Có thể Tìm Hiểu chí tiết, Kiểu, Chất Lượng, Giá Cả cạnh tranh?

Và những Yếu Tố nào, có thể Duy Trì Sản Phẩm mình Bền Vững?

Cũng vậy,  Mức Quân Bình trong Nền Kinh Tế, và Tài Chánh?

Kiểm Soát thế nào? Bổ Túc Huấn Nghệ những Phần Nào?

Hay Chất Xám, Chúng Ta thiếu sót, Phương Diện nào?

Để Thực Hiện được Mức Quân Bình trong Ngành Sản Xuất?

Sang nhiều Lãnh Vực khác của Môn Quản Trị Kinh Doanh Học..

Đất Nước Mình, ngành Giáo Dục, có đủ Tầm Nhìn?

Rất nhiều Lãnh Vực, đểu phải có Mức Quân Bình?

Ta có thể thấy Sinh Hoạt Hàng Ngày trong Quần Chúng?

Nền Chính Trị TQCS hiện nay, Thiếu Quân Bình Dân Chủ?

Có thể nhận ra trong Bản Hiến Pháp của Nước Này?

Hiến Pháp có Một Dạng Gì Che Đậy, không hay?

Thiếu Minh Bạch, thiếu Thành Tâm & Thành Thực?

Cả Nước 1.3 Tỷ Người, nhưng chỉ duy trì Độc Đảng?

Không Cho Đối Lập sinh hoạt, trong Đời Sống Chính Trị Nhân Dân?

Gần như Ruộng Đất và Tài Sản Toàn Quốc, nói là Của Nhân Dân?

Trong Thực Tế, Khối Tài Sản này, do Chính Quyền Quản Trị?

Trong khi Ý Niệm về Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, Người Dân rất hiểu?

Chúng tôi, chỉ phiếm luận về Mức Quân Bình/Trung Dung..

Đây cũng chỉ  là sự Khai Diễn, một Ý Niệm từ Nền Văn Hóa Chúng Ta?

Một Cá Nhân sẽ thất bại, nếu không Ép Mình vào Kỷ Luật?

Sang đến Lãnh Vực Gia Đình, Cộng Đồng Xã Hội..

Chúng tôi vẫn tin rằng, Lãnh Vực nào, cũng có Mức Quân Bình?

Và chính vị vậy, Bài Phiếm Luận Xã Hội, hôm nay…

Mong Chờ Độc Giả, chia sẽ, hãy cùng vào Đóng Góp..

Để Đề Tài này, sẽ ngày càng thêm Phong Phú…

Và Biết Đâu, Khả Thể Trợ Giúp Bản Thân?

Và Xa Hơn, làm Thăng Hoa Đời Sống Mọi Gia Đình?

Đời Sống một Quốc Gia, và cả Nền Văn Hóa?

Chúng tôi, tạm kết luận Đề Tài Mức Quân Bình/Trung Dung ngập tràn Ý Nghĩa…

Trong Văn Hóa Mình và Dân Tộc Mình, Tổ Quốc Việt Nam!

 Trọng Thùy Sơn – 7/2015

OUR OLD GENERATION’S MEDIUM THEORY

& OUR MODERN EQUALIZATION FORM

(Palavering, Social Free Poem) – P2 / 2

 Why does <The Guidelines of Equalization / Trung Dung> Field Apply in several Aspects? Personally, we’ve experienced, It is needed in Every Field? Indeed, for example in the Personal Scope, 3 Angles must be considered. Those are, the Equalization of Mind or Intelligence Well Being, the Equalization of Body Well Being, and finally, the Equalization of Social Well Being. Furthermore, beside the Individual Aspect, the Equalization is also the critical possibility & It could be very influential  to our Global Aspect as well.  In other words, these 3 types in a form of Personal Equalization, if further interpreting, It could be influenced into our very Social Community as well as the Word. If our World misses this Equalization, all Aspects, are alike harmful! For example, the Intelligence Equalization or the Spirit One, If balance is maintained, we do not become fanatic; Islamic Religion as of to date, there are 2 distinct Religious Ingredients? A Conciliation Form and A  Fanatical One;  Islamic State (ISIS) Followers Kill or Behead Others..

 Islamic State (ISIS) that, our World is confronting now, could be classified and the Imbalance Form in Human Wisdom? The Movement of Communist Russia Party of the Soviet Union is also a form of Fanatic Mind, a Form of Unbalance. Its original   Gene / DNA is still be catalytic & transmittal as of Today? As It has spawned the next Generation with Super Dictatorship, and Ambitious Leaders? Try analyze the Leaders of the Communist China, North Korea, with the abnormal character of a well-known young leader, Kim Jong Un? Or the Communist Leader, Pol Pot, in previous Cambodia, with his crazy character of People Killings? And furthermore, the Communist Party of Vietnam today, when Peace is being still maintained in the World?

 We can see clearly the Symptoms through many aspects of Different Psychology, like Dictatorship Character? To the Physical Field, and Social Entities, we temporarily took the Economics Form, Sociology Status for our virtual Analysis. Each individual needs to drink, eat, his/her consumption? But lack of Equalization, probably they will be facing their downfall? Such as Body Obesity, Lack of Physical Exercise all year round? Living like that, only satisfy their needs, not considering their balance, there will be several forms of Imbalance, paunchy, or skinny, & emaciated?

 An individual, with nutrition issues seems blur, doesn’t follow beneficial Exercise;  Instead of learning hard as professional need to find a Job to feed himself, back sloth, self being vanity, and thinking that he is good enough,  disobedient, neglecting to listen to Teachers, and Parents. As in life, he will be a looser, even in long-term, he would fail as well. So, lack of equalization, without controlling yourself, you will naturally, get whatever you’ve invested. In the Community Field, the more clearly you experience your reality. As the previous Part, we mentioned in the Social Well Being for Prosperity, and Progress, Leaders of a Country, like Managers in the Company, the Board of Management.  They should understand the background of Production in their Company, at any phases and fields related.  Products should have high quality, I say, their needed professional knowledge should be very high? Other Parts such as Assessment, Competitive Prices in the Markets should be attractive always? Products meeting Customers Need should be qualified in all aspects and the marketing good points will guaranty the Production Needs in the Factories.  Products with shortcomings will destroy this Source of Needs and the Company, sooner or later, will have to close the Shop?

 But what are we going to do to have the Equalization Field? A Good Product, with High Quality and Cheap Price?  We have also seen some typical Products, such as Cars or Motorcycles. In the Market, which Brand dies, which Brand is still remaining? We may find out the details, Style, Quality, Competitive Prices, etc..? And what factors, may we maintain our Sustainable Usage status? Likewise, in the level of Equalization in Economy and Finance as well.  How & what can we control? Additional Technical Education & which parts? Or the Quality of Grey or High Professional Levels, then our Shortcomings, in what aspects? To carry out the Equalization of Manufacturing Industry? For many other Areas of Learning, such as Business Management, the MBA high education degree, etc.. Does our Country have enough Experts to preview these Aspect?  Does our Education Ministry have enough necessary vision?

 In many other Fields, we must have a level of Equalization? We can also see the daily life of the masses?  To me, current Red China Politics, the Democracy Equalization is still missing? It is recognized in the Constitution of this State; however, to me, Communist China Constitution has a concealed characteristic, is it right or not? Lack of transparency, lack of honesty & sincerity to their fatherland?  In the whole nation, Red China has 1.3 Billion of people, but Only One Party is remained? There is not any Opposition Activities in People’s Political Life? Nearly the whole National Land and Property, said of the People? In fact, in reality, this huge Property is managed by the One-Party Government. While the Concept of Freedom, Democracy, Human Rights, Chinese People Mind has reached a pretty high level of understanding?

 We, just chatter about the level of Equalization / Trung Dung. This is just the Opening Forum, for a Concept of Culture we are in? In the Individual Field, He will fail, if He is not forced himself on Discipline? To the Field Family, and Social Community, we still believe that Any Field has also this kind of Balance? And therefore, as a Social Chatter, today, we hope and await all Readers, engage in and share your opinion.  Please join in for Better Contributions. To this Topic, It will increasingly add Richer Solutions.  And who knows, Possibilities Could Help Myself, Yourselves, and further, do Sublimation/Promotion our Life For Family, for our National Life, and our Culture? With my provisional conclusion, this topic of Equalization or in Vietnamese <Định Luật Trung Dung>, filled with Rich Meaning in our Cultural Body, our Vietnam Fatherland!

 Vanson Tran – 7/2015

 

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: