COULD THE COMMUNISM & THE DEMOCRATIC FREEDOM ONE HARMONY THEMSELVES OR NOT?

Ý HỆ CỘNG SẢN VÀ Ý HỆ TỰ DO DÂN CHỦ

       CÓ THỂ THỎA HIỆP NHAU KHÔNG?

(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội) 

Xem tình hình Cục Diện Thế Giới, vào Toàn Cầu Hóa..

Chỉ là một Hợp Đề Xã Hội, sau một Phản Đề?

CN Cộng Sản thật sự đã là một Phản Đề..

Của Tiền Đề trước đây, là Đế Quốc & Tư Bản Chủ Nghĩa..

Sau khi tt R. Nixon & ttk H. Kissinger đi đêm với CSTQ..

Thời ct Mao Trạch Đông & phụ tá Đặng Tiểu Binh..

Thì có Sự Nối Kết &  Hội Nhập của CSTQ & Hoa Kỳ ..

CN Cộng Sản còn vẫn duy trì Hướng Đi cố hữu?

Nhưng đổi danh hiệu là Định Hướng XHCN theo TTKT?

Tđq LB Nga và Tđq CSTH, như có vẻ rất Gần Nhau?

Sau khi Họ đã hợp tác Thiết Lập Khối KT BRICS xong..

Họ Hợp Tác Toàn Diện, xem chừng đang Chống Tây Phương & Mỹ?

Bản Sắc rõ rệt của Dạng Cộng Sản và Độc Tài Toàn Trị..

Đang hiện dần… trong Mầu Sắc Chính Trị và Giao Lưu?

Nền Kinh Tế Phát Triển mang Ý Nghĩa khác Tây Phương?

Không phải là Lo cho Mọi Giai Cấp Nghèo Quần Chúng?

Không phải là Dạng Đại Đồng Xã Hội như trong Ý Hệ?

Trải nghiệm, Người Ta thấy ĐCS luôn Nắm Chặt Quyền Hành?

Cả Nước trên 1 Tỷ Người, nhưng Độc Đảng vẫn Duy Trì?

Bằng Mọi Giá, CQCS luôn luôn Dùng Bạo Lực?

Duy Trì Ngôi Vị Chính Quyền bằng Khống chế Toàn Dân, Quần Chúng

Lý Do Nào, Họ Không Chấp Nhận, Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền?

Trong khi Gđ Toàn Cầu Hóa của Mỹ & các Nước Tây Phương..

Đang Hướng vào một Tình Nhân Bản, Hợp Đề Xã Hội?

Hai Hướng Đi của hai Phe Siêu Cường Thế Giới..

Rất khác nhau, nhưng Họ vẫn cố Vỗ Ngực Tuyên Truyền?

Nhìn Tham Vọng của  hai Siêu Cường TQCS &LB NGA,

Như Chuẩn Bị Chiến Tranh & Võ Trang <Tăng Cường Phần Ngân Sách>

Trong Hiện Tại, tđq LB NGA đã đổ 750 Tỷ Mỹ kim vào Quân Phí..

Qua thống kê Thông Báo, Con Số trên rất khả thể Hiện Nay?

Tđq LB Nga hiện đã có 2,000,000. Binh sĩ, kể cả Hải Lục Không Quân..

Và Tđq TQCS cũng xấp xỉ gần bằng LB Nga, vùng Biển Đông sôi động?

Theo Đài CNN và nhiều Nguồn Tin đáng tin Trên Thế Giới,

Tại Biển Đông, hoặc Ukraine, TC III rất có thể sẽ phải Xẩy Ra?

Nhìn sâu hơn, chóng hay chầy, 2 Nguồn Ý Hệ Nhân Văn..

Đang Biến Chuyển rất sôi nổi, vào Thời Kỳ Hậu Cộng Sản?

Chúng tôi nghĩ, nếu các Siêu Cường hôm nay, đầy Tham Vọng..

Chắc chắn rằng Quyền Lợi của Họ sẽ đụng chạm nhau?

Trong khi Địa Cầu đang đối diện những Tai Họa Thiên Nhiên..

Mức Nghèo Đói, Hố Giầu Nghèo ngày càng thêm trầm trọng?

Tình Trạng Sức Khỏe của Toàn Dân không được Bảo Hiểm?

Nền Giáo Dục Thiên Lệch vào Ý Hệ Chính Trị vẫn tang thương?

Làm sao đây để Bộ Óc Tinh Hoa của Các Lãnh Đạo Siêu Cường..

Biết Hòa Giải và Hòa Đồng Tình Người trong Nhân Loại?

Để Hôm Nay, Chúng Ta tạm quên đi Ý Hệ Dị Biệt?

Hội Nhập Toàn Cầu, và Tôn Trọng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền?

Chính Sách Hòa Bình phải Thực Hiện khắp 5 Châu?

Ko còn Khủng Bố ISIS, Ko Độc Tài, Ko Di Dân nghèo, Ko Bạo Động?

Hãy Chung Sống Hòa Bình, Ko còn 2-3 Phe trong Ý Hệ?

Cùng Xây Dựng và cùng Chia Sẻ một Lạc Phúc sáng tươi?

Để Mọi Dân Tộc Toàn Cầu,  được Thái Hòa, Hy Vọng, Bình Yên?

 Trọng Thùy Sơn – 7/2015

 COULD THE COMMUNISM & THE DEMOCRATIC

 FREEDOM ONE HARMONY THEMSELVES OR NOT?

(Palavering, Current Events & Social Free Lance Poem)

 Viewing the situation of Our Global Circumstances, on Globalization, It Is a Form of social contract Synthesis, after the Past Antithesis? In fact,  the  Communism was really partly to represent the Thesis which was previously,  the Empire and Capitalist Form. After Ex Pres. R. Nixon & SG H. Kissinger went to Communist China, with an Under Table Talk, under the period of chairman Mao Zedong & his Assistant, Mr. Deng Xiao Ping, then, the Connection & Integration between the CCP & USA was seen. Even the China Communist Party still maintains its inherent Direction, but they changed the title, Socialism Directed to the Market Economy.

  Until Today, actually, I am very gloomy.  I could not analyze clearly if these two kinds of Ideologies that are still hostile or getting along?

About the Term <Socialism under Market Economy>? Historically speaking, after the Fall, the Soviet Union realized its Economy should establish A Comprehensive Integration into the Western One. However,  in the Next Generation of Russian Leaders, the Dictatorship DNA still seems very strong? As of Today, It seems the Turn of the Chinese Communists? Their Orientation is considered temporarily to the West Economy Market.  We may see both new Empires of Communist China and Federal Russia are too ambitious now in their singularity Response, not Integration?

The World Combat Position is almost forming in these two clear factions?

Russia and Red China seem very close to each other? After they have partnered finishing to set their new Economy Block < BRICS>, their comprehensive Cooperation, seems against the Western & American? Their basic Identities that, actually communist or totalitarian, show gradually in their political colors and in the Global Cultural Exchange? Their Economy Development brought Different Meaning to the Westerners? They do not either develop for All Class of their Poor People or form an Equal Society as their Ideology? 

 In experience, people saw the CCP always gripped the power in the whole nation. In the population of over 1.3 billion, but they still maintain A Single Party? By Any Price, The China Communist Government always uses violence? The reason, they do not accept Freedom, Democracy, and Human Rights? While the World is at the Period of Globalization, both American & Western Countries are respecting the Global Human Rights, directing into the Synthesis of Social Contract.

 The two Directions among the World Superpowers are being viewed, very differently, but they still try to cover with Politic Propagandas? Looking at the ambitions of the two superpowers, Red China and Russia, they are preparing Wars and they are arming their Military Force with very High Budget? At present, Fed Russia has input in this Account over 750 Billion of $US, the huge budget is being poured into their Army, evidently.  Statistically, the Possible Numbers, Russia currently has  2,000,000. of Soldiers, including Army, Navy & Air Force.  For Red China, the number is also similar, in approximation as Russia, particularly and vibrantly activated in the South China Sea Region. According to CNN and many credible news sources in the world, in the South China Sea, or Ukraine, the World War III could be likely to occur? Looking deeper, sooner or later, the two Different Ways for Mankind today could be very confused at the Post Period of Communism. Furthermore, today Superpowers with different & high ambitions, and Interests in different directions could be possibly causing Serious Conflicts?

 While Our Earth is facing its several Natural Disasters, sustaining the Poverty Levels, and the more severe Rich-Poor Gap, other bad situations like without Good Population Health Insurance, Good Education, and particularly, very Biased Ideologies in Politics which still cause miserable Social Situations in Life. How can we do now? So that the Master Minds of the Superpowers’ Leaders can attain their High Social Essence for their Reconciliation and Balanced Reactions for the World Events, directing to the Human Love in Mankind?

 How can we have Best Global Integration, and Respect for our Mankind’s Freedom, Democracy, and Human Rights, as well as Best Policies to implement our World Peace?  How can we avoid Terrorists, Dictatorship, poor Immigrants for the Present?  Let’s Live Together Peacefully, Let’s Eliminate Different Ideologies.  Together, let’s live together peacefully, together we build and share a Brighter Social Welfare for All in Every Nation.  Finally, All Peoples in this Globe will be receiving their Life’s Independence, their Hope and Peace!

 Vanson Tran – 7/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: