A NEW SPRING FOR THE COMMUNISTS

MÙA XUÂN MỚI CỦA NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN
(Thơ Phiếm luận, Xã hội) – Xin gửi Ngài TBT Nguyễn Phú Trọng & ĐCSVN

Rất may mắn Hôm Nay có thời kỳ <Toàn Cầu Hóa>!
Như Mùa Xuân đang đến ở Chân Trời?
Người Cộng Sản đang hít thở Không Khí vui tươi!
Và Hy Vọng bừng lên Những Ngày Vui Mới!
Tuy nhiên, không phải Mùa Xuân kéo dài mãi?
Mảnh Đất Trời không giữ mãi Mùa Xuân…
Mà Vũ Trụ tuần hoàn chuyển dịch suốt quanh năm?
Xuân sẽ hết, Hạ sẽ về, nhiều Nắng Hạn?
Rồi Thu Buồn, nhiều Cây Rừng Lá Rụng?
Nối tiếp theo là Đông lạnh, gió Bấc về?
Tôi ước ao, Người Cộng Sản, nhận thức rõ Đam Mê,
Và Điều Chỉnh để Thích Ứng vào Dòng Đời Nhân Loại…
Họ cần cộng tác tích cực trong Hòa Bình và Xây Dựng..
<Một Ngày Mai > cho chính Họ và Nền Văn Hóa Toàn Cầu..
Họ không thể Độc Đoán và Ức Hiếp Đồng Bào?
Ly Cách chính Mình với Anh Em Đồng Loại?
Họ đã thành công trong một <Phản Đề Bất Công Xã Hội>?
Họ biết phải làm gì cho <Hợp Đề Chính Nghĩa> của Toàn Dân?
Và đây cũng là Giải Pháp giúp Họ Hồi Sinh..
Quên Thù Hận và Tôn Trọng một Nhân Quyền Chân Chính?
Nhìn Đất Nước Mình rõ ràng Theo Con Đường Chính Nghĩa?
Sẽ Hòa Đồng và cùng Hợp Tác cho Tiến Hóa Nhân Văn?
Họ cần Gỡ Bỏ đi <Niềm Ức Chế > và <Phản Ứng Tham Lam>..
Sẽ Gây Xáo Trộn Nền Hòa Bình trong Nhân Loại?
Hãy Trả Lại Công Bình và Tâm Hồn Công Chính?
Cùng Anh Em Tứ Hải… Chung Sống Hòa Bình..
Phải chăng Khi Họ Phản Tỉnh và Điều Chỉnh những Bất Công,
Là Cộng Đồng Thế Giới sẽ có Nền Hòa Bình tốt đẹp?
Chính Họ, Họ phải Ý Thức Cao <Dòng Đời vừa Tranh Đấu>?
Không thể Lơ Là làm mất Ý Nghĩa Chân Chính của <Cuộc Đấu Tranh>?
Vì Toàn Dân Tộc và cả Cộng Đồng Thế Giới Hôm Nay…
Đều Mong Đợi Họ, những Giai Tầng đầy Trải Nghiệm?
Tôi mong ước Khắp Nơi… Người Cộng Sản,
Hãy Suy Tư và Phân Tách kỹ ý nghĩa của Hòa Đồng?
Chính là Yếu Tố Nhân Hòa, cùng Địa Lợi, Thiên Thời!
Họ phải Đóng Góp vào Công Trình Dựng Xây Xã Hội?
Vì cũng Chính Họ cũng là một Thành Phần Quan Trọng?
Phải Hiến Dâng cho Địa Cầu… Một Hạnh Phúc Nhân Sinh?
Bằng cách Cắt Đi những Tham Vọng quá tham lam!
Cùng Chia Sẽ và Đóng Góp vào Mùa Xuân Hạnh Phúc!

Trọng Thùy Sơn – 7/2015

A NEW SPRING FOR THE COMMUNISTS
(Palavering Social Poem) – Dedicating to GS Nguyen Phu Trong & Vietnamese Communist Party.

Today there is a very lucky period <Globalization>! As Spring is coming in our Horizon? Communists are breathing a fresh Air! And we hope the coming blazed Happy New Days! However, Spring can’t last forever? Even, the Heaven will not stay in Spring always.; because the Universe cyclic shift throughout the year? Spring will end, the Summer will come in with several hot air & drought? Then Fall will be sad, many Fallen Leaves Trees in the Forest? Then next, the Frozen Winter will arrive with very cold Wind? I wish, Communists, aware of their Passion, and their Adjustments must be adapted to life of Mankind. They need an active cooperation in Peace and Construction for <A Better Tomorrow>, for their Own and the Global Culture. They can not Arbitray and Bullying their Compatriots? They can’t separate themselves with their fellow human beings? They have succeeded in a <Antithesis of Social Injustice>? They know what to do for <The Synthesis of Social Justice> for their whole People as well?

And this is also the help for their Regenerating Solution ..Forgot Hate and Respect for the Justice Human Rights? You must obviously look your Country Path to the Social Justice & its real Meaning? Living in harmony with your own culture for better Evolution to realize the Collaborative Humanities? You should be removing your Frustrattions and Greediness ..That would disturb the Peace of Mankind? Please Return to the Righteousness and your Righteous Mind? Together with 4 Oceans’ Brothers and live peacefully .. When You have your Reflection and your Real Adjustments, the World Community will have Peace Foundation and it will be good? You, yourselves, must be highly conscious about <your teammate has fought>? You can not ignore the loss for the true meaning of <Struggle>? Since Your Country and your World Community Today are expecting You. You’ve had full Floor Stage Experience? I wish the Communist Worldwide, please consider your Reflection and Analysis of the world <Harmony> engineering some significance? The main Factors are Your Good Opportunity, Your Good Time and Your Harmony with Others!!Following me, You must contribute to Social Programs & Construction of our World. because You, yourselves are also the Key Component? You must Offer to our Earth A Good & Right Charter.. by cutting away the Ambition which is too greedy! You must Share and Contribute in the Building of Our World’s Happy Spring!

Trong Thuy Son – 7/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: