FORM OF COMMUNIST CHINA or THE NEW EMPIRE OF QIN?

TRUNG QUỐC CỘNG SẢN HAY DẠNG TÂN ĐẾ QUỐC TẦN?
(Thơ Tự do, Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Tôi nhớ lại, Bức Tường Thành Vạn Lý..
Của Nhà Tần, khi đã dẹp Thất Quốc xong..
Và hôm nay, Con Đường Tơ Lụa & Biển Đông..
Với cả Vùng Lưỡi Bò của Trung Hoa Cộng Sản..
Sân Khấu của Trung Quốc, về mặt Địa Dư Chính Trị..
Quá rộng đi, nên nhiều Yếu Tố quá Tầm Tay?
Nhà Tần xưa, khi dẹp Thất Quốc xong..
Là Tan Vỡ không lâu, chỉ còn Nhà Hán, rồi Tam Quốc,
Ngụy, Ngô, Thục biến chuyển thành nhà Đại Tấn..
Cùng một số Triều Đại thay đổi triền miên, mãi sau này..
Như Tống, Tế, Nam Bắc Triều, Nhà Tùy, đến Nhà Đường..
Tiếp nối nữa là một thời kỳ dài, gọi là Ngũ Đại..
Nhà Tống thống nhất hóa <Nền Chính Trị Trung Quốc năm 950>, sau Tây Lịch..
Ta còn nhớ Nước Việt, một Anh Hùng nổi dậy, là Ngô Quyền?
Đã chiến thắng Quân Nam Hán, thống nhất Toàn Dân..
Và Chính Sử ghi chép, Nền Độc Lập vào năm 939..
Vẫn là một Tiểu Quốc, bị Bắc Phương nhiều lần chèn ép?
Trong nhiều Giai Đoạn của Đinh, Lê, Trần, Lý sau này..
TQCS với Chính Sách Bành Trướng Đế Quốc Hôm Nay..
So rất giống Phương Cách của Tần Thủy Hoàng ngàn năm trước?
Xem ra Ngày Nay, TQCS còn tham vọng nhiều hơn nữa?
Nhưng theo tôi, TQCS đang Xây Lâu Đài trên Bãi Cát mà thôi?
Quý Độc Giả có lẽ muốn thắc mắc Lý Do Tại Sao?
Vâng, xin đơn cử ít nhiều Dạng Thế Cờ trong Chính Trị..
TQCS chưa đủ Mạnh để mọi Công Dân ấm no thoải mái?
Phân Hóa nhiều trong Ý Thức Hệ và các Tộc Dân?
Một Tây Tạng, một Ngô Duy Nhĩ, một Đài Loan?
Một Hong Kong, một Tân Gia Ba, và nhiều China Towns trên Thế Giới?
Tất Cả… tôi thấy Dị Biệt khá nhiều, tuy Họ cùng một Race?
Nền Văn Hóa Dân Tộc mà TQCS đang bám lấy để Tuyên Truyền?
Cho Nên vào Thời Kỳ Này, Thành Phần TQCS Chính Quyền..
Chỉ là một Tân Hoàng Đế đời Nhà Tần, ko hơn ko kém?
Những Chiêu Thức Chiến Lược của Họ chỉ là Phô Trương & Chèn Ép?
Có thễ đã và đang tạo nên Xáo Trộn Xã Hội cả một Miền?
Xa hơn là Một Thế Giới bị đe dọa, về mặt An Ninh?
Trong Tham Vọng Tân Siêu Cường, mà là SC Đế Quốc?
Chóng hay Chầy, Dạng Tân Thủy Hoàng, hay Mông Cổ..
Đều bị phân hóa trong nhiều Dạng Đời Sống đi đến Tàn Phai..
Ví dụ như Nhóm Thương Gia Cấp Tiến Giầu Có của Trung Hoa..
Có rất Có Tài Kinh Doanh và Biết Cách Di Dân Tự Vệ?
Ví dụ như Nhóm Trí Thức Trung Hoa Độ Trình Cấp Tiến..
Họ khó có thể kiên trì để Chịu Đấm Ăn Xôi?
Vì là Óc Khai Phóng và Trí Tuệ của Thăng Hoa..
Họ sẽ Ảnh Hưởng vào Tâm Tư Người Tuổi Trẻ?
Như Ta đã đang thấy một Thiên An Môn hay Hồng Kong nữa…
Hoặc một Đài Loan, Họ từ chối sát nhập Cộng Sản Trung Hoa?
Đừng nói, những Phố Tầu Cấp Tiến hải ngoại, như Tân Gia Ba..
Do đó, cá nhân tôi, tôi thấy TQCS chỉ là một <Tân Đế Quốc Tần> trong Hiện Tại?
Các Thế Liên Minh Địa Cầu mà Quý Bạn đã & đang mục kích?
Đó cũng là những Yếu Tố, Mô Tả một Tân Đế Quốc CSTH?
Các Yếu Tố này như những Vật Liệu Kiến Trúc đang Xây..
Không có Chất Lượng, nhất là Xây Trên Nền Bãi Cát?

Trọng Thùy Sơn – 7/2015

TRANSLATION:
FORM OF COMMUNIST CHINA or THE NEW EMPIRE OF QIN?
(Palavering, Current Events, Social Affairs, Free Poem)

I recall, The Great Wall .. State of Qin, this Chinese Empire has done really nice. And today, the Silk Road & the whole Sea Region <the Beef Tongue>with the Region Ambition of Communist China. The Theatre’s Stage of China, in terms of geopolitical meaning, it is too wide to go, so many elements out of their reach? Ancient Qin Dynasty, when it finished up the opponents <the 7 small nations>, it was shattered not long. The remained nations only the Han, then the later Three Kingdoms, Wei, Wu, Shu Xun transformed into the Great Jin ..Along some Reigns changed constantly, much more later ..As the Sui, the Tang, then the period of the South & North Authorities, the Tang and the Song ..Following another is a long period, known as the Five Dynasties .. The Song Dynasty unification was in <The Politics of China> in 950AD, ..I remember Vietnam , an Hero, as Ngo Quyen was emerged in 939 AD, 11 years earlier? He declared to win the
Southern Han troops and unified whole population. And, due to the Official History Records, the Independent was at 939 but Vietnam was still a Little Country, and the Big China in the North repeatedly pinched our Land? Even later, in multiple Phases of Dinh, Le, Tran and Ly Dynasty, as well.

Red China, with its expansionist policies as of an Empire Today, It is exactly similar or so much like the Method of Qin Shihuang Emperor, thousand years ago? Watch out Today, Red China was still more ambitious? But in my opinion, Red China Empire is building Castle on Sand Foundation today? Readers, you’d probably wonder The Reasons Why? Well, let’s cite some Political Forms for example, Red China was not strong enough to provide everyone or Red China Citizen A Comfortable Life and its National Prosperity? We still see its separate in Ideology and the Different Tribes without Unification in its Population? A Tibet, a Uyghur, a Taiwan? A Hong Kong, a Singapore , and many China Towns in the world? All … I see many differences, but they still name as One Race? Ethnic Culture which is clinging to Red China Propaganda? So at this time, the Ingredients in Red China Government would be considered as only a New Emperor Qin Dynasty, no more no less? its Strategic Moves are merely Ostentatious & Shown Off? This Form could be already create a Social Disturbance in the whole Domain?

With a Look of our World beyond the stake, Red China is creating the Situation of Insecurity for the World Community. This New Super Strength in Ambition, which is characterized as An Empire? In a long run or even a shorter period, this Type of Qin Shi Huang Dynasty or Mongolian One, will be fragmented, in many life forms, then to fade away ..

For example, the Progressive Group of Chinese Merchants who have become rich. They have Business Talent and Knowledge How To Move or Immigrate to a Safe Space of Self Defense? Another Example, like a lot of Chinese intellectuals, with their high Ideology of Progressiveness. They can hardly bear perseverance just to Eat for survival only? As their Developing and Searching Wisdom of for Better Promotion, they will Influence on The Youth Judgement and Social Promoting through times? As I was looking at a Hong Kong Case or Tiananmen One, and more, such as a Taiwan, they refused to merge in Communist China? Furthermore, we must consider the Radical Overseas of Chinese such as Singapore Sample and many China Towns, in the Globe today.

Therefore, I personally, see Red China just a <New Empire Qin> in the Past, through Its Cultural Processing Characters? You may also observe the World Alliances being moved in the Earth Planet which you have seen and witnessed? Those were the Keys, a New Empire’s Disqualified Materials being used to build this Red China Empire on a Foundation of Sand, indeed?

Vanson Tran- 7/2015

SOME REFERENCED SOURCES:
https://en.wikipedia.org/wiki/Qin_dynasty
https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_China
http://namkyluctinh.org/a-lichsu/quochieuvn/quanhung-quochieuvn.htm
http://www.bbc.com/vietnamese/pictures/2015/07/150706_cac_chuyen_tham_vietnam_my_gallery

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: