TOPIC FOR HUMAN RIGHTS IN VIETNAM, & FOR WHAT CLASS OF VIETNAMESE?

CHỦ ĐỀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM, NGƯỜI VIỆT NAM LÀ GI?

TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN ĐỐI VỚI ĐCSVN THEO KIẾN THỨC CỦA TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀ MỘT DẠNG ĐẶC BIỆT, ĐẶC THÙ, KHÔNG HOÀN TOÀN HỘI NHẬP VỚI CHẤT LƯỢNG VĂN HÓA TIẾN BỘ CỦA CĐ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI VÌ LÝ DO ĐCSVN ĐỘC ĐOÁN NẮM CHÍNH QUYỀN NHIỀU THẬP NIÊN, KO CHỊU CHẤP NHẬN ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG, TRẢ LẠI NHÂN QUYỀN CHO MỌI THÀNH PHẦN DÂN TỘC, TRONG ĐÓ CÓ CÁC ĐẢNG PHÁI QUỐC GIA, NHƯ VNQDĐ, VIỆT TÂN, DÂN CHỦ TỰ DO, TH DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN, CÁC TC TÔN GIÁO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC, NHẤT LÀ NHÂN QUYỀN CỦA MỘT BÁCH PHÂN LỚN LAO CỦA NGƯỜI QUỐC GIA ĐANG SINH SỐNG TẠI MIỀN NAM VIỆT NAM VÀ ĐANG TỴ NẠN CỘNG SẢN NGOẠI HẢI NGOẠI, TRONG GẦN 100 QUÔC GIA TRÊN THẾ GIỚI. LÀ MỘT CÔNG DÂN VNCH CŨ, THEO Ý THỨC HỆ QUỐC GIA, CHÚNG TÔI TRÂN TRỌNG YÊU CẦU CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO ĐCSVN VÀ CÁC SIÊU CƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI PHẢI TRI HÀNH CŨNG NHƯ ĐIỀU CHÌNH TÌNH TRẠNG RẤT BẤT CÔNG, BẤT CHÍNH NÀY.
Vanson Tran

TOPIC FOR HUMAN RIGHTS IN VIETNAM, FOR WHAT CLASS OF VIETNAMESE?
RESPECT FOR HUMAN RIGHTS UNDER THE KNOWLEDGE OF THE GS Nguyen Phu Trong IS A SPECIAL FORM , CLEARLY NOT FULLY INTEGRATING WITH PRORESSING QUALITIES OF OUR MODERN WORLD , JUST BECAUSE THE REASONS IN WHICH THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM DOMINATING THE GOVERNMENT’S POWER FOR DECADES, NOT ACCEPTING PLURALISTIC FORM AS WELL AS NOT RETURNING ALL HUMAN RIGHTS TO DIFFERENT CLASSES OF PEOPLE, including different Nationalist Parties, such as VNQDD, VIET TAN, Liberal Democracy, Democratic Ones, for example, including many other Different Religious Orgganizations., as well. THE HUMAN RIGHTS OF A Large Percentage Number of Nationalist Citizen living in the South as well as millions of Communist Refugees in Overseas, in nearly 100 different Countries IN THE WORLD . As a Previous RVN CITIZEN, UNDER NATIONALIST IDEOLOGY, I respectfully REQUEST LEADERS OF COMMUNIST VIETNAM AND SUPERPOWERS, PREVIOUSLY EFFECTED THE FALL OF THE RVN IN THE SOUTH, DUE TO THEIR VIOLATION OF 1972 PARIS PEACE ACCORD, SHOULD RECONSIDER THEIR THINK TANK AND NECESSARY ADJUSTMENTS NOW, FOR OUR VERY UNFAIR CONDITION WE HAVE BEEN SUSTAINING.
Vanson Tran

Referenced SOURCES:
TBT Nguyen Phu Trong affirmed VN interested in Human Rights
Subscribe to YouTube: http://bit.ly/11PGb33 RFA Radio Free Asia, based in Washington, USA, provides a variety of information, accurate, and honest about …
YOUTUBE.COM

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: