WHAT IS THE RIGH DIRECTION IN OUR LIFE?

THẾ NÀO LÀ CON ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA?
(Thơ tự do, phiếm luận, xã hội)

Có Người bảo Con Đường của TQCS trong Lục Địa..
Là Con Đường đang Chính Nghĩa của Lục Địa này?
Phân tách trên làm tôi liên tưởng Lịch Sử Trung Hoa..
Thời Nhà Đại Tống, giữa nhân vật Lâm Sung & Tống Minh Công lãnh tụ..
Con Đường của Tống Minh Công, lãnh tụ Lương Sơn Bạc..
Là Con Đường Chính Nghĩa của Toàn Dân Tộc Trung Hoa?
Và Con Đường Chính Nghĩa riêng của tgđ Lâm Sung?
Chính là sự Trả Thù riêng vì T/Úy Cao Cầu đã hại cả Nhà đương sự?
Lâm Sung bất mãn, nên tìm đến Tổ Chức Lương Sơn Bạc..
Tổ Chức này quy tụ 108 những nhân vật Anh Hùng..
Trong Sự Hợp Tác Ý Chí và Khả Năng của Toàn Quân..
Lt Tống Minh Công, phải có Tầm Nhìn Xa của Sự Việc?
Một Đất Nước bị Gian Thần và toàn là Vây Cánh..
Đang làm Tan Hoang tất cả Dạng Quân Bình,
Của Lãnh Vực từ Vật Chất và cả Tinh Thần..
Nhà Đại Tống, đã dần dần Suy Vong, trong Lịch Sử?
Đất Nước Trung Hoa, nếu Phạm Trù là Cần Thống Nhất?
Các Lãnh Tụ Trung Hoa, đáng lẽ Phải Làm Gì?
Sự Phân Hóa Chủng Tộc như Tây Tạng, hoặc Tân Cương?
Hay Phân Hóa Ý Hệ Văn Hóa, trong Phần Chính Trị?
Con Đường mà TQCS đang đi trong Lục Địa..
Làm một Dạng Bất Quân Bình trong Quản Trị Quốc Gia?
Và cũng là Con Đường Thiếu Chính Nghĩa của Hôm Nay?
Thiếu Phẩm Chất có thể Bình Được Thiên Hạ?
Bình Thiên Hạ, phải hiểu như, sự Thái Hòa của Nhân Loại?
Không phải chỉ Tạo Nên Tham Vọng Quá Đáng của Chính Mình?
Không phải chỉ Tạo Riêng cho Quyền Lợi của Nhóm Mình?
Và gây nên một Tình Trạng Thiếu Công Bình trong Đời Sống?
Hiểu được rõ ràng Chân Lý, trong Con Đường Chính Nghĩa..
Chính là Dạng Nhân Quyền và Tôn Trọng Dân Chủ, Tự Do?
Của cả Loài Người, trong Địa Cầu, trong mọi Quốc Gia?
Thì Sự Thái Hòa của Nhân Loại mới mong Bền Vững?
Hiện Tại, tđq LB Nga và tđq Trung Hoa Cộng Sản..
Theo tôi thì, Họ đang thiếu Phẩm Chất Văn Hóa Đại Đồng?
Trong khi, theo Ý Hệ Nhân Bản mà Họ tranh đấu trước đây..
Lại Chứa Đựng khá nhiều Phẩm Chất Con Đường Chính Nghĩa?
Tại Sao vậy? xin hỏi Tâm Óc các Nhà Lãnh Tụ?
Khai sáng Khía Cạnh Văn Hóa này, Nhân Loại có Yên Bình…
Bằng không, nếu các Siêu Cường cứ Nuôi Tham Vọng phải hơn nhau?
Chỉ dẫn đến một Con Đường Vô Chính Nghĩa?
Và đó chính là một Con Đường vào Tăm Tối?
Tiêu Diệt Chính Mình và Toàn Thể Địa Cầu?
Riêng cá nhân tôi, tôi nghĩ đến Đất Nước Việt Nam!
Cần phải Điều Chính Tầm Nhìn, thế nào là CON ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA?

Trọng Thùy Sơn – 7/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: