WE MUST HAVE A HIGH VISION OF THE HUMAN RIGHTS OF VIETNAM TODAY?

PHẢI CÓ TẦM NHÌN CAO VỀ V/Đ NHÂN QUYỀN NGƯỜI VIỆT HÔM NAY?
(Tùy Bút, Lý Luận Nền Văn Minh & Xã Hội)

Chúng tôi mong mỏi Hai Vị Lãnh Đạo Hoa Kỳ & VN-XHCN cần có Tầm Nhìn Cao trong Lãnh Vực Nhân Quyền của Người Việt VNCH, vì sự Xâm Lược & Vi Phạm HĐ Ba Lê từ đó đến nay, đã 4 thập niên và cả Hai Chính Phủ Hoa Kỳ & VNCS đã gây nên nhiều Bi Kịch cho Người Miền Nam VNCH, như Cuộc Vượt Biển, Vượt Biên và nhiều Ngàn Nạn Nhân, chết trên Biền Đông hay trong những Biên Giới VN, nạn Kỳ Thị và Cưỡng Ép Quân Nhân VNCN phải vào Tù đi Cải Tạo Cưỡng Bách Phản Dân Chủ, Nhân Quyền, rồi tiếp theo là những Kỳ Thị giữa Người Dân Việt Nam Bắc, nhất là Người Dân Miền Nam bị cưỡng chế tài sản & đất đai của ho. Chưa kể nhiều Thế Hệ Trẻ Việt hôm nay, rất bơ vơ vong thân trong Văn Hóa, không Quê Hương Nguồn Gốc và sẽ Lạc Loài, vv.. Do đó Chủ Đề Phải Khôi Phục VNCN theo HD nam 1973 phai duoc Toan The Chung Ta, vi Nhan Quyen chan chinh va nhât là Trach Nhiem Con Nguoi Van Minh phai dung len Tranh Dau Nhan Quyen toi thiet nay. vs

Việt – Mỹ và chuyến thăm của TBT Trọng – BBC Tiếng Việt
Tọa đàm về quan hệ Việt – Mỹ và chuyến thăm Hoa Kỳ sắp diễn ra của Tổng Bí thư ĐCSVN ông Nguyễn Phú Trọng.

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/06/150624_hangout_nguyenphutrong_us_trip

WE MUST HAVE A HIGH VISION OF THE HUMAN RIGHTS OF VIETNAM TODAY?
(Free Lancing Pen, Reasoning & Social Civilisation)

We expect the two leaders,VN-socialist & USA, should have a high visibility in the Field of Human Rights of Vietnamese, particularly ARVN Citizens since the Invasion & Breach of Paris Contract Paris in 1973; since then, having been already for 4 decades, and both Two US Governments & have actually caused A Lot Of Tragedy to The Republic of Vietnam and its Citizens. Such as The Boat People, Crossing their Country’s Border, and many thousands of victims, died on the East Coast or different Borders of VN, the discrimination and coercion <Military Jails> personnel as well as soldiers of RVN later. Mandatory Response Improvements Democracy, Human Rights, and then followed by the Democratic People Discrimination between North Vietnam, especially Southerners, coerced property & land in several regions. Not to mention many Young Generations of Vietnam today, very helpless alienation of Culture, having no Original Homeland and will Lack of their Ethnic Species, etc .. Therefore; the Topics Must Restore RVN Full Civil Rights under Paris Accord of 1973 should be implemented seriously. Our collective , authentic and human rights in particular the responsibility of Civilized Man of this Century must stand up for Human Rights in this critical & social Problem. vs

Vietnam – US and TBT Trong’s visit – BBC Vietnamese
A discussion about the Vietnam – US and the visit upcoming CPV General Secretary Nguyen Phu Trong.

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/06/150624_hangout_nguyenphutrong_u

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: