RED CHINA’S DREAM OF PACIFIC OCEAN AND GLOBAL SILK ROAD COULD BE ONLY THE 2ND ONE OF MOGOLIA EMPIRE?

MỘNG BIỂN ĐÔNG & CON ĐƯỜNG TƠ LỤA TOÀN CẦU CÓ THỂ

CHỈ GIẤC MƠ MÔNG CỔ THỨ 2 CỦA TẬP ĐOÀN THCS LỤC ĐỊA?

(Thơ Tự Do, Phiếm luận, Xã hội)

 

Chất Lượng một Nền Văn Minh riêng của Trung Hoa,

Trong Hiện Tại, tôi chưa thấy tí nào Mầu Sắc cả?

Sản Phẩm Vật Chất của LĐ Trung Hoa Cộng Sản..

Dường như đã và đang Bắt Chước của Tây Phương?

Sự Bắt Chước hay Chép Cóp Nền Văn Minh cao hơn..

Từ trước đến nay, là thường tình, trong Lịch Sử,

Song Hướng Đi của một Nền Văn Minh CHÂN THIỆN MỸ.

Nó phải song hành với CĐ Thế Giới Con Người?

Trong bao lâu, những Chất Lượng Độc Đoán & Độc Tài.

Đều Thất Bại, như Quá Trình Lịch Sử Người minh chứng?

Đầu TK 13, nổi lên một Cuộc Viễn Chinh của Thành Cát Tư Hãn..

Vó Ngựa kinh hoàng, Đoàn Mông Cổ, khét tiếng một thời!

Mộng Làm Vua & Bá Chủ của Tân Đế Quốc Mông..

Có Gây Hại cho Trung Hoa và một Phần Âu Châu, Trung & Nam Á..

Song Nền Văn Minh không được Thế Giới Người công nhận?

Lý do vì, Nền Tảng Văn Hóa chỉ là Du Mục Nhất Thời?

Tình đến hôm nay, đã gần một Thiên Niên Kỷ rồi?

Chúng ta lại Mục Kích một Giấc Mơ Mới, của TQCS?

Nhìn nhiều Góc Cạnh, Móng Nền & Chất Lượng..

Nền Văn Hóa Trung Hoa Lục Địa rất cần Sự Đầu Tư?

Một Sự Đầu Tư, CHÂN THIỆN MỸ, của Thế Sự Hôm Nay?

May ra Trung Quốc, tôi nói <Trung Quốc Thống Nhất>, mới có Ngày Tươi Đẹp?

TQTN cần một Dạng Nhân Hòa và Địa Lợi?

Và Kèm theo là Yếu Tố  của Thiên Thời?

Tính đến Hôm Nay, TQTN chưa có Yếu Tố Nhân Hòa?

Tộc Dân Tây Tạng, Tân Cương, Ngoại Mông và Trong Nước..

Huynh Đệ Phân Hóa giữa Ý Hệ Quốc Gia và Cộng Sản..

Rất Tan Hoang như Mảnh Vụn còn thiếu Gắn Hàn?

Nổi lên trong Lục Địa một Số những Lợi Ích Tập Đoàn..

Chỉ Nhắm vào Dạng Con Buôn mưu tìm Tư Lợi?

Tư Lợi chênh lệch, chứng tỏ, Lợi  Quyền & Quyền Lực…

Vẫn Phiêu Lưu chuyển hóa Xã Hội đáng lẽ phải Thống Nhất của Trung Hoa?

Do đó mà, theo Cái Nhìn Phân Tích của Tự Nhiên..

Giấc Mơ Trung Hoa Mới, Biển Đông và Con Đường Tơ Lụa..

Sẽ là một Tân Kịch Bản của Mộng Xưa Đoàn Mộng Cổ?

Càng Vung Xa, càng Sai Lạc Quỹ Đạo Con Người?

Và rồi, TĐ Lãnh Đạo cái Lý Thuyết Xã Hội Nửa Vời…

Sẽ Tàn Lụi theo Chuỗi Ngày hoàn toàn Không Tưởng?

Và chúng tôi đọc Sử, vẫn thường được các Giào Sư nhắc nhở?

Đoàn Quân Mông Cổ cũng đã tiến chiếm Trung Hoa..

Họ lập nên gần một Thế Kỳ… là Nhà Nguyên?

Mãi cuối Thế Kỷ mới có một Anh Hùng Chu Nguyên Chương nổi dậy?

 

Trọng Thùy Sơn – 6/2015

 

TRANSLATION:

RED CHINA’S DREAM OF PACIFIC OCEAN AND GLOBAL SILK ROAD COULD BE ONLY THE 2ND ONE OF MOGOLIA EMPIRE?

(Palavering Social Poem)

 Looking at the Qualities of the Chinese Civilization, at present, I haven’t seen any brighter colors at all.  The Material Usage for Majority of Products of Communist or Red China, seem to have been imitating the West?  The Copy Way or Imitation of higher Civilizations, is common in History; however the Direction of a Civilizations with 3 Main Characters:  Verity, Honesty & Beauty, must be accompanied by our Human World Community? The Dictatorship Qualities in Mankind, as history proved have contributed to any Civilization Fall? Early 13th century, emerged an expedition of Genghis Khan Group.  Their Horse hooves an horror, the Mongolian Delegation, notorious for a while! Joinery Dream to become the King or the Champ of the New Empire Mongolia, has caused a lot of harms for China and a part of Europe, Central & South Asia as well.  However, this Civilization was finally not recognized by the World.  What is the reason?  Just because its Cultural Foundations were temporarily nomad.  As of today, nearly a Millennium has past then? We, again realize another New Dream of Communist China? Looking at several angles, its foundation as well as its qualities, personally, the Culture in the Mainland China needs seriously Its Investment?

 

An investment, actually requires its Truth, its Honesty and its Beauty accompanying with the World Today. May the Chinese, I mean <the China Reunification – UC>, has its capacity in full, in order to build Its New Beauty Day? The UC needs a format of its Society including critical Human Characters as Human Harmony, and Geography Co Existence, besides Its God Help?  As of Today, The UC hasn’t got its Human Harmony Character yet? Ethnic Tibetans, Xinjiang, Outer Mongolia and the Domestic itself, its divided brothers between Nationalist and Communist Ideology System, still very broken, missing their Attaching Patriotic Love? Emerged in the Continental the Business Groups for their Benefits Target Mode only or Commercial Profit Seek? The differences in Benefits have shown or proven their different Power Classes or Benefit Rights. This Societal Objective still shows A Kind of Adventure in Social Transformation, and It should have the Reunification of People in China?

 

 Hence, according to the Natural Analysis of this Social Situation, the Red China’s New Dream, its Ambition of the South Sea 9 Dots Bulk Tongue Region  and its Silk Road Project, to me, similar the New Script of A 2nd Mongolian Past Dream?

The more Red China tries to remote, the more they will be false and get out of the Mankind Orbit? And then, once the Red China Leaders Team, being fixed to their Vague Social Ideology of Communism, will be unrealistic.  When we study the World History, our teachers used to remind us:  “The Mongolian Army, in fact did invade Chinese Society and establish the Mongo Dynasty for almost a Century.  This Domination has lasted almost a century until its end when the Real Chinese Revolution led by a leader named Chu Nguyen Chuong to push away the Mongols out of China Land..

 

Vanson Tran – 6/2015

 

 

VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

Genghis Khan (/ˈɡɛŋɡɪs ˈkɑːn/ or /ˈdʒɛŋɡɪs ˈkɑːn/; Mongol: [tʃiŋɡɪs xaːŋ] ( listen); c. 1162 – 18 August 1227), born Temüjin, was the founder and Great Khan (emperor) of the Mongol Empire, which became the largest contiguous empire in history after his demise.

He came to power by uniting many of the nomadic tribes of Northeast Asia. After founding the Mongol Empire and being proclaimed “Genghis Khan,” he started the Mongol invasions that resulted in the conquest of most of Eurasia. These included raids or invasions of the Kara-Khitan Khanate, Caucasus, Khwarezmid Empire, Western Xia and Jin dynasties. These campaigns were often accompanied by wholesale massacres of the civilian populations – especially in the Khwarezmian and Xia controlled lands. By the end of his life, the Mongol Empire occupied a substantial portion of Central Asia and China.

Before Genghis Khan died, he assigned Ögedei Khan as his successor and split his empire into khanates among his sons and grandsons.He died in 1227 after defeating the Western Xia. He was buried in an unmarked grave somewhere in Mongolia at an unknown location. His descendants extended the Mongol Empire across most of Eurasia by conquering or creating vassal states out of all of modern-day China, Korea, the Caucasus, Central Asia, and substantial portions of modern Eastern Europe, Russia, and Southwest Asia. Many of these invasions repeated the earlier large-scale slaughters of local populations. As a result Genghis Khan and his empire have a fearsome reputation in local histories.

Beyond his military accomplishments, Genghis Khan also advanced the Mongol Empire in other ways. He decreed the adoption of the Uyghur script as the Mongol Empire’s writing system. He also practiced meritocracy and encouraged religious tolerance in the Mongol Empire while unifying the nomadic tribes of Northeast Asia. Present-day Mongolians regard him as the founding father of Mongolia.

https://en.wikipedia.org/?title=Genghis_Khan

https://www.youtube.com/watch?v=KOGh9GMm0WA

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: