(A Short Essay To Fight for Justice Human Rights)

ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN PHẢI PHỤC HỒI NHÂN QUYỀN CỦA NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI QUỐC NỘI & NGƯỜI VIỆT QG TỴ NẠN CỘNG SẢN HẢI NGOẠI TRÊN 80 QUỐC GIA TRÊN ĐỊA CẦU.
(Đoản Tùy Bút Đấu Tranh Nhân Quyền Chân Chính)

Nhân Quyền của Người Việt VNCH, vì sự Xâm Lược & Vi Phạm HĐ Ba Lê, của Miền Bắc CS, đã gây nên nhiều Bi Kịch cho Người Miền Nam VNCH, như Cuộc Vượt Biển, Vượt Biên và nhiều Ngàn Nạn Nhân, chết trên Biền Đông hay trong những Biên Giới VN, nạn Kỳ Thị và Cưỡng Ép Quân Nhân VNCN phải vào Tù đi Cải Tạo Cưỡng Bách Phản Dân Chủ, Nhân Quyền, rồi tiếp theo là những Kỳ Thị giữa Người Dân Việt Nam & Bắc, nhất là Người Dân Miền Nam bị cưỡng chế tài sản & đất đai của ho. Chưa kể nhiều Thế Hệ Trẻ Việt hôm nay, rất bơ vơ vong thân trong Văn Hóa, không Quê Hương Nguồn Gốc và sẽ Lạc Loài, vv.. Do đó Chủ Đề Phải Khôi Phục VNCN theo HD năm 1973 phả được Toàn Thể Chúng Ta, vì Nhân Quyền chân chính và Trách Nhiệm của Con Người có Văn Hóa và Văn Minh, cần phải Đứng Lên cùng Tranh Đấu Nhân Quyền tối thiết yếu này. vs

IT SHOULD BE THE TIME TO RESTORE THE HUMAN RIGHTS OF DOMESTIC VIETNAM NATIONALIST VIETNAMESE AS WELL AS THE OVERSEAS NATIONALIST ONES, KNOWN AS COMMUNIST REFUGEES IN MORE THAN 80 COUNTRIES ON THE GLOBE.
(A Short Essay To Fight for Justice Human Rights)

The Human Rights of Nationalist Vietnamese of the Republic of Vietnam living in the South now as well as the Overseas Vietnamese Refugees all over more than 80 Countries in the World. As the North Communist Vietnamese Army Invasion in the South & their Breach of 1973 Paris Contract Paris. Their Invasion has caused many Southern Tragedies to The Republic of Vietnam’s Citizen.. as The Boat People, crossing the Borders and Ocean.. Many thousands of victims, deaths on the East Coast, or in the borders VN, in addition to those, the Communist Government’s Discrimination having forced the Military Men of RVN go to Jail for several years. The Communist Government did not respect Human Rights forwards The Nationalist Vietnamese in The South, meanwhile discriminated the Southerners, classified Them into different classes of people without equal respects, confiscating their private homes, properties and lands. We do not mention further about many Young Vietnamese Generations today. The have been very helpless in their Alienation of Culture, not having any original Homeland to return etc.. Therefore, Today’s Topics of their Human Rights Must Must Be Restored as mentioned in the Paris Agreement of 1973. They are worthy to regain Their Dignity Human Rights and absolutely, they should be respected equally as civilized men/women. Furthermore, We must stand up for Our Human Rights in this Critical Issue. vs

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: