THE HELPLESSNESS OF THE AMERICAN CHAMP

LỰC BẤT TÒNG TÂM CỦA BÁ CHỦ HOA KỲ

(Thơ Tự do, Phiếm luận, Thời sự, Xã hội) – P2/2

 Lòng Hận Thù càng khơi dậy, sau khi Giải Phóng Miền Nam..

Vì Trí Tuệ Người Cộng Sản vẫn là Đấu Tranh Giai Cấp?

Ý Hệ CS, được coi là một Phiên Bản Tồi Tệ nhất?

Cũng là từ Phản Đề Xã Hội  của Karl Marx, Tây Phương?

Cụ Hồ mình, một Sinh Viên Trẻ, gia nhập Đấu Tranh…

Đã bị ảnh hưởng hoặc bị Vong Thân trong Trí Tuệ?

Cho nên, Ông lại tạo ra một Phiên Bản Võ Công XHCN..

Mặc dù Phiên Bản này đã nhuộm Mầu Sắc Tư Bản KTTT?

Có nghĩa là, những Chiêu Thức Kinh Tế Võ Công…

Vẫn là Nền Tảng Cơ Bản cho Cơ Sở Hạ Tầng?

Như các Cụ Ta xưa nói, trong câu <Có Thực Mới Vực Được Đạo>?

Nay Khối Hậu Cộng Sản còn lại Học Chiêu Võ Công Kinh Tế..

Học rất nhanh, song chưa thấy Nội Lực có thể bị, <Tẩu Hỏa Nhập Ma>?

Mặc dù Hoa Kỳ, MCVL, nay Nội Lực cũng đã yếu nhiều?

Đang bị 2 Chúa Sơn Lâm quần, tức tân Đế Quốc LB Nga và Đế Quốc THCS?

Người Ta đang hy vọng Chính Sách Mềm Hòa Giải của Hoa Kỳ phát triển..

Bao giờ Nền Kinh Tế Mỹ, vực mạnh lại? Mỹ phải Chờ Thời?

TT B. Obama, Hoa Kỳ, với Du Thuyết,  trong nhiều Chuyến Đi..

Đã tạo Hiện Trạng mà mấy Chúa Sơn Lâm càng hống hách?

Miền Trung Đông nỗi lên Con Hổ Đen, Nhà Nước Hồi Giáo?

Miền Đông Âu, Tân ĐQ Nga, một Tham Vọng của Tân Hoàng Đế Putin?

Một Vùng Lưỡi Bò 9-10 Nút, của Con Hổ Xám Cộng Sản Trung Hoa?

Đang rất Quậy, Vùng Biển Đông & Hoa Đông vi phạm Chủ Quyền nhiều Nước?

Tham Vọng TQCS còn lan sang nhiều Miền, nhiều Châu Lục..

Mặc dù Tập Đoàn Lãnh Tụ Hậu Cộng Sản, thiếu Kiến Thức, Kiến Văn?

Vì Họ chỉ dựa vào một Tập Quyền Làm Chủ hết Toàn Dân…

Và Chi Phối toàn diện Dân Chúng Quân & Dân trong Quốc Nội?

Họ liên kết nhau và luôn dựng xây bằng Sức Mạnh?

Cho nên Họ sẽ dần dần, bị Tẩu Hỏa Nhập Ma?

Lý do, Họ Chèn Ép Nhân Bản, kìm kẹp Tự Do?

Không Tôn Trọng Nhân Quyền, như Văn Hóa Tây Phương vào Cấp Tiến?

Nếu Hôm Nay, chính Chúng Tôi, phải Chọn Lựa..

Tôi sẽ sử dụng Phiên Bản Xã Hội Cấp Tiến của Tây Phương..

Mặc dù, Phiên Bản Này, chưa Hoàn Hảo, như Ước Mơ…

Tôi vẫn thấy Hy Vọng đằng xa.. Nhiều Chân Trời Mới!

Thay vì Chấp Nhận một Gông Cùm Hư Danh & Không Tưởng?

Của CN Xã Hội CS Đại Đồng, thật sự đã Tha Hóa, lẫn Hư Danh?

Còn Quý Vị?  Phiên Bản của Quý Vị, trong Giấc Mơ?

Mầu Sắc sẽ thế nào trong Tháng Ngày Sắp Đến?

 Trọng Thùy Sơn – 6/2015

 VAI NGUON THAM KHAO CHO BAI VIET:

https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War

https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War

https://en.wikipedia.org/wiki/Dissolution_of_the_Soviet_Union

http://www.economist.com/news/briefing/21653617-america-has-learnt-hard-way-it-cannot-fix-problems-middle-east-barack&ei=EBVzVe-KLcWnsQeo34CICQ&wsc=yh?fsrc=nlw|newe|8-06-2015|

 THE HELPLESSNESS OF THE AMERICAN CHAMP

(Free Poem, Palavering, Current Social Events) P2/2

  It increasingly aroused hatred, after the Liberation of the South; because the Wisdom of Vietnamese Communists remains of class struggle? The Communist system, which is considered a worst Edition; however, It is from Social antithesis of Karl Marx, also in the West. Uncle Ho, himself, as a young student, joined the Struggle he was affected or alienated in this Communist Ideology? So, he creates a Socialist Edition Skills in Vietnam’s Culture, although this version has dyed with the Western Colors in Capitalistic Economy Market?

 Meaning, the Tactics in Economy is still the basic foundation for Economic Infrastructure? As our Old Ancestors’ Proverb, saying, <Yes, Only Having Been Full, We May Afford our Religion>? Now,  the Post Communist Bloc remains but they have not seen this Imitated Way may possibly bring them into Social Implications influenced from the West? Because, they learn very fast, but not see the Interior Forces may be, <A Form Of Materialistic Alienation>, even, the United States’  Inner Power is now also much weaker, while USA is challenging the Two New Jungle Kings, New Empires of Red China and New Russia One of Putin.   The World is expecting the Soft Diplomacy of USA in International Reconciliation becomes more developed.  So, when will the US Economy become recovered and stronger?  Even USA must wait for its Time, anyway. New President B. Obama has been travelling several Diplomatic Trips around the World, with his new Theory to balance the World Differences; however, the Attitude of these New Jungle Kings seem arrogant and bossy? 

 In the Middle East, arose a Black Tiger, Islamic State? In Eastern Europe, new Russia Empire, an ambition of the New Emperor Putin? Then, A Beef Tongue Region with 9-10 dots, of the Gray Tiger, The Chinese Communists? They have been stirring up the whole East & China Seas, including many States’ Sovereignty violations? In addition, the Red China’s ambition has also spread to many  continents, as well while the Post Communist Leaders still lack of necessary  knowledge “How To Reconcile Safely The World>, just because of their fixed social prejudice in commanding their whole People, with their Unchangeable Ideology?

 The main reason is Communist Leaders have been relying on each other to maintain in the National Politic Power forever they can.  Those are the main reasons they must control the Military as well as the Civil Power in hand, without respecting the progressive Constitution in which Human Freedom & Democracy Rights of their whole should be practiced.

 If I have a choice today, I will positively apply the Progressive, Radical Social Edition of the West, although this Version, not perfect as my dream, but I hope It will be better and better, comparing with the Communist Modal which has been rejecting by Several Countries in the Last 70 Years.

 A New Horizon will come to Mankind, if we make a Change, rather than accepting the clearly failed Social Ideology as Communism.  It has been truly alienating and hopelessly for our Mankind?   And You? What is Your Edition, in your Dream? What colors of the Social Dream in the months ahead?

 Vanson Tran – 6/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: