THE HELPLESSNESS OF THE AMERICAN CHAMP

LỰC BẤT TÒNG TÂM CỦA BÁ CHỦ HOA KỲ

(Thơ Tự do, Phiếm luận, Thời sự, Xã hội) – P1/2

 Minh Chủ Võ-Lâm, phải chăng Bất Đắc Dĩ? (MCVL)

Sau TC II & CT Lạnh, gồm những Phản Đề..

Vai MCVL, Ai đã tự nhiên,  bầu cho Hoa Kỳ?

Sau Vụ Chiến Thắng Tân Hoa Sơn ngoạn mục?

Chiêu Cửu Âm Chân Kinh, 2 Trái Bom Nguyên Tử..

Đã làm Nhật Hoàng xin Quy Hàng Vô Điều Kiện Tây Phương?

Nhìn từ Âu, Á, toàn Châu Mỹ, cả đến Trung Đông..

Không Ai bảo Ai, Họ vẫn đang cậy trông vào Mỹ?

Thế Cuộc lúc này, đang bước vào CT Lạnh..

Một Liên Bang Sô Viết, đối thủ của Tây Phương..

Miền Trung Đông, đệ tử Mỹ -Do Thái, Võ Công Cao..

Sự Trù Phú Kinh Tế Tài Nguyên đã nằm trong Bài Toán?

Thế Cờ Tranh Thủ của Hai Siêu Cường Võ Công & Kinh Tế..

Đã lan dần, lúc này rất sôi động ở Á Đông..

Ct Kim Nhật Thành, BHCS, TQCS Mao Trạch Đông..

Đang hống hách và tưởng chừng Nuốt Nam Hàn trong chốc lát?

Chiến Thuật Biển Người của Mao Trạch Đông hoàn toàn Vô Hiệu?

Đã Hy Sinh một Số Lớn Nhân Lực, Vật Lực rất cao!

Trong khi đó, TT Eisenhower Mỹ & LBSV làm Quyết Đinh rất mau…

Hiệp Định Đình Chiến ra đời, chia đôi Triều Tiên, thành 2 Miền Nam Bắc,

Lấy Vĩ tuyến 38, tỉnh Kaesong, thuộc BHCS về phía Bắc..

Và Hàn Quốc, có Mỹ  Quân Đội bảo trợ, về phía Nam…

Thời kỳ HĐĐC của Nam Bắc Triều Tiên..

Suốt từ năm 1953, cho đến tk Hiện Đại..

Trong Khoảng Thời Gian này, Liên Bang Sô Viết..

Và THCS có Cuộc Chiến Biên Giới, mâu thuẫn nhau..

Và Nền Kinh Tế của XHCN hay Sô Viết Liên Bang..

Đang kiệt quệ, Dân Chúng Nga và Chư Hầu nghèo đói..

Năm 1945, tại Đông Dương, Quân Đội Nhật bị Giải Giới..

Và tiếp theo, Đế Quốc Pháp, nấn ná ở Việt Nam..

Trong lúc Phong Trào Giải Thực tại nhiều Quốc Gia..

Đã lan tới khắp Á Châu, lãnh đạo vẫn còn do Khối LBSV ..

Song vì Tình Trạng Kinh Tế LBSV, nhất là Nga kiệt quệ,

Đã phải ly khai, Tình Hữu Nghị cố cựu XHCN Nga Trung..

Lãnh tụ Nga, ct Gobachew, quyết định Từ Giã CNCS mông lung..

Khiến Khối Đàn Em XHCN thuộc Phương Tây Sụp Đổ!

Đa Phần các Nước thuộc khối CS – LBSV cũ..

Đã được Tự Do và Chọn Lựa Chế Độ Dân Chủ Tây Phương..

Sau khi Bức Tường Bá Linh được kéo xuống, vui mừng..

Thì bên Á Đông, Nước Việt Ta, phải dựa vào THCS?

Thời Kỳ này, lãnh tụ Đàn Em của Mao, Đặng Tiểu Bình sáng suốt..

Chấp Nhận Hoa Kỳ như một Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế cho Trung Hoa..

Mặc dù, Phe Tướng Tưởng Giới Thạch, đã thành lập Nước Đài Loan…

Nên Anh Em Nhà Trung Hoa đã hoàn toàn Phân Hóa?

Đam Mê vào CNCS, một Việt Nam phân chia Nam Bắc?

Một Cuộc Di Cư <1954> và Phân Định Ranh Giới tạm thời..

Giữa Phe CS Việt và Phe QG Việt ảnh hưởng Pháp & Tây Phương..

Diễn Tiến Hòa Bình này không lâu, thì Phe VNCS nhờ CS Trung Quốc..

Cũng Định Hướng XHCN mình theo CNTB vào Thị Trường Kinh Tế?

Giúp Họ khôi phục dần nền tảng XHCN giống TQCS y boong..

Trong lúc Mặt Trận Quốc Tế như được tạm yên…

Thì LL TQCS đã trợ giúp VNCS, trong nhiều Chiến Lược..

VNCS có thể xâm nhập Miền Nam, lúc này, do Hoa Kỳ thay thế Pháp..

Huynh Đệ Việt Nam, thiếu Hòa Giải, nên Đối Nghịch Hận Thù?

Tuy Nhiên, Quân Đội Hoa Kỳ, lúc này Nội Lực đã kiệt quệ rồi?

Lực Bất Tòng Tâm, Hoa Kỳ quyết định, Chương Trình Việt Nam Hóa?

Có nghĩa là Hoa Kỳ đã hoàn toàn Bỏ Rơi VNCH, không thương tiếc?

Thế Cuộc này, tạo Hệ Lụy và Nhiều Bi Kịch cho Việt Nam..

 Trọng Thùy Sơn – 6/2015

Nguồn Tham Khảo:  Xin xem P2/2

 

 

TRANSLATION:

THE HELPLESSNESS OF THE AMERICAN CHAMP

(Free Poem, Palavering, Current Social Events) P1/2

 Is it true that the USA Champ Role has been reluctant accepted? (The World Champ). After WW II & Cold War, They were including the antithesis.  The Role of the World Champ, naturally,  who voted or elected USA?  After the Victory spectacular on Hoa Son Mountain, USA wonderfully used its highest Kung Fu in its Secret High Book, the two atomic bombs? This made the Japanese Emperor surrendered unconditionally the West? Seen from Europe, Asia, throughout the Americas, the Middle East , etc.. No one said anything, they still hope in America?  The world now, was entering the Cold War. The Soviet Union, an opponent of the West, in the Middle East, the Jewish State, an subordinate Student of USA with high Kung Fu Skill,  the Richness Resource in Economics has drafted in all of Mathematics of several aspects? The Chess Game Positions of the two Superpowers’ Strong Economy, have spread gradually, in this very exciting time, in Asia ..Chairman Kim Il Sung, Communist North Korea, Red China Mao, being bossy and South Korea seemed to be swallowed in a little while? The High Military Men Strategy of Mao was totally disabled? Sacrificing a Large Number Human Resources, and Materials Loss was very high! Meanwhile:  USSR & USA President Eisenhower made very quick decision.

 Finally, An Armistice came into being, dividing Korea into 2 , the South & the North;  The North Korea got its Latitude 38, in the  province of Kaesong, up North; and the South Korea, with US Army sponsoring the South. The Armistice period has been lasting ever since 1953, until today, the Modern Time.  During this period, the Soviet Union & Red China were conflicting and had a border war. The Economy of Federal Socialist or Soviet Union was being exhausted, Russians % its Subordinate Nations were facing a poverty.  In 1945, in Indochina, the Japanese Army was disarmed, and next, the French Empire, lingering in Vietnam while the Decolonized Movement in many Nations has spread across Asia, and the USSA Bloc was still leading the Communist Nations.

 Because the worse state of the Economy in USSR, especially Russia exhausted, had to secede the friendship in the former Russian Socialist Bloc. Russian leaders, chairman Gorbachev decided to farewell from Communism, with Its vague, & unrealistic theory, gradually made the whole Socialist Bloc completely falling.  The situation was different, in this period, the majority of Communist States – in former Soviet Union, were free and followed the Western Freedom and Democracy Modal. After the Berlin Wall was pulled down, the whole world was excited, however, the Asians, Vietnamese Communists had to rely on Red China.

 Period this, young leader of Mao, chairman Deng Xiaoping was wisely  to accept USA as an appropriate Economic Development Solution for poor China; although, General Chiang Kai-shek, the Nationalist Party, in  Taiwan has established A New Country. Therefore, the Chinese Brothers were completely divided? Passion to Communism, a division of the Southern and Northern Vietnam was happened. An exodus <1954> and temporary demarcation between Communist Vietnamese <influenced by Communism Ideology> and  Nationalist Vietnamese that were known as the Cultural Influence of France & Western Nations.  There was a Peace Forum shortly, Communist Vietnamese completely leaned on Chinese Communist Government in order to adapt exactly the Red China Economy Modal, Directed in to the Western Market Economy. 

 During International Front was in the temporary peace. Red China Force was sent to assist Communist Vietnam in almost Strategies. North CVN can invade the South, this time, because in the South USA has replaced France.  The Brotherhood of Vietnam, lack of Reconciliation, become so opposing with hate?

 However, the US Army’s, in this time, Interior Forces were already exhausted? Its Helplessness is seen, therefore, USA decided in the Vietnamization of the War? It means the United States has completely Left RVN, mercilessly? This world game is creating more Tragedy implications for Vietnam.

 Vanson Tran – 6/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: