The 5 or The 3 Champs of The World Today?

VÕ LÂM NGŨ BÁ HAY TAM BÁ?
(Thơ Tự Do, Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Quý Độc Giả nào say mê Kim Dung nhỉ?
Tiểu Thuyết Gia Võ Hiệp, số một, Toàn Cầu?
Xã hội Trung Hoa, Bối Cảnh & Thăng Trầm…
Ông đã mô tả ngắn gọn, trong Võ Lâm Ngũ Bá..
5 Nhân Vật đều rất Nỗi Danh trong Võ Học,
Hôm nay, xin tóm lược 5 vị Bá Chủ Võ Lâm..
Trong Hiện Đại, nếu tượng trưng cho 5 Siêu Cường..
Đó là Mỹ, Nga, TQCS, Liên Âu & NN Hồi Giáo,
Vì sao? Họ đang rất nổi trên Trường Thế Giới..
Qua nhiều mặt.. từ Kinh Tế, Chính Trị, đến Võ Công..
Xưa Ông Kim Dung viết, có 5 Phái Võ nổi danh..
Đảo Chủ Đào Hoa, Hoàng Dược Sư, vỏ công thần bí..
Lão Âu Dương Phong, môn Hàm Mô Công, Tây Độc..
Lãnh Tụ Ăn Mày, Bác Cái , Hồng Thất Công..
Nỗi danh môn Đả Cầu Bổng Pháp, 18 Chưởng Giáng Long..
Nam Đế Đoàn Trí Hưng, nổi danh môn Nhất Dương Chỉ..
Vương Trùng Dương, phái Toàn Chân Lãnh Tụ..
Có thể coi như Vai Bá Chủ của Võ Lâm?
Vì Ông cất giữ, có lẽ đã Luyện Cửu Âm?
Môn Võ Học cao siêu nhất, trong Thời Đại,
Võ Lâm Ngũ Bá này đã có 3 lần, Hoa Sơn Luận Kiếm..
Cả 3 lần, Họ đều Tranh Bá, đo Võ Công..
Nhưng Ngày Nay, các Siêu Cường Hiện Đại, đều có Võ Công..
Nhất là Họ đều biết Sử Dụng Võ Công Nguyên Tử?
Song song với VCNT là Hậu Cần Kinh Tế?
Họ đang thi đua Phát Triển và Cạnh Tranh..
Họ cũng đang sử dụng những Thế Cạnh Tranh..
Để Đánh Những Ván Cờ Toàn Cầu, Sinh Tử?
Lẽ dĩ nhiên là Họ phải dùng Võ Công yểm trợ..
Nhưng theo tôi, Ta cần phải phân tách các Thế Cờ?
Bàn Cờ do đó, những Chất Lượng, có thể nhận ra?
Và Ước Đoán, Siêu Cường nào sẽ Thua, hay sẽ Thắng?
Chúng ta thấy có 3-4 Siêu Cường đang Vào Quộc..
Khi quan sát kỹ Bàn Cờ Thế Giới chuyển động Hôm Nay..
Nhóm NN Hồi Giáo, Võ Du Kích, Miền Trung Đông Phi Châu?
TQCS, Vùng Lưỡi Bò, Biển Đông & Hoa Đông Châu Á?
Ở Phía Đông Âu, SC Nga, của TT Putin, Tân Đế Quốc?
Phần còn lại là SC Mỹ hợp tác với SC Liên Âu?
Quý Độc Giả có thấy Chính Nghĩa của Nhóm NNHG, Trung Đông?
Và Lối Võ Công âm thầm Chặt Đầu, hay Tấn Công Du Kích?
Điểm đến SC LB Nga, tham vọng một Tân Đế Quốc..
Thì SC Liên Âu & SC Mỹ đã thất vọng, đang Tẩy Chay?
Mộng Bá Quyền như một LBSV, Quyền Lực xưa…
Làm sao LB Nga thực hiện, với Nền Văn Hóa không Chất Lượng?
Vào năm 1991, khi LBSV Nga, hoàn toàn sụp đổ..
Đã phải dựa vào Sự Trợ Giúp của Mỹ và cả Liên Âu?
Nay vì Lối Thương Mại Nhiên Liệu Tích Trữ hơi lên..
Nhân Vật TT Putin, lại nổi lên, như một Ông Hoàng Đế?
Sang Á Châu, chúng ta không quên SC TQCS..
Tham Vọng ‎kiêu căng, Chiếm gần hết Miền Biển, Vùng Lưỡi Bò?
Đang chén ép các Tiểu Quốc, làm Sôi Động Tình Hình..
Nhất là Bức Xúc, một QGCS đàn em, là VN-XHCN?
Chính vì ĐCSVN đã đang Vong Thân trong Trí Tuệ?
Ngoan Cố cho Mình đi Đúng Hướng Thời Đại Hôm Nay?
Không Xét Nét đến Nhu Cầu Hiện Đại của Toàn Dân..
Phải Hòa Giải, Phải Tôn Trọng Nhân Quyền, Tự Do & Dân Chủ?
Tư Cách tựa một Ông Bố Độc Tài xưa, của Gia Đinh Phong Kiến?
Thiếu Tầm Nhìn ra Thế Giới, và Khát Vọng của Đàn Con?
Làm Bế Tắc, Dậm Chân, làm Tụt Hậu, Nền Văn Hóa Việt Nam?
Bằng Tính Chuyên Quyền & Độc Tài không Nhượng Bộ?
Theo Ý Kiến chúng tôi, VN-XNCN cần Trưng Cầu Dân Ý…
Cả Bên Trong Quốc Nội, lẫn Bên Ngoài…
Trau Dồi và Thăng Tiến Kiến Thức, lẫn Tầm Nhìn..
Thì Tương Lai của Nền Văn Hóa, Văn Minh Việt..
Mới có thể Phát Huy, Cùng Dựng Xây Ngôi Nhà Thế Giới?
Nhất là Thế Giới đang nổi lên, những Tên Bạo Chúa Vô Tình?
Cựu LBSV Đế Quốc Nga, và TQCS bên cạnh Chúng Ta?
Thế Cờ Chính Nghĩa sẽ được dần Vẽ Ra càng rõ nét..
Trong các Nghị Hội của Toàn Thể Cộng Đồng Nhân Loại?
Chúng Tôi phán đoán rằng cả 2 Siêu Cường TQCS & LB Nga..
Sẽ phải Suy Tàn theo Hướng Chính Nghĩa của Toàn Cầu..
Mà Nhân Loại 5 Châu, vẫn đang hướng theo <Nền Văn Minh Âu Mỹ>?
Và phải chăng Nền Văn Minh này vẫn còn nhiều Chất Lượng?
Chưa bị Suy Tàn như Nền Văn Minh La Mã, Hy Lạp, hoặc Trung Hoa?

Trọng Thùy Sơn – 5/2015

Vài Nguồn Tham Khảo Cho Bài PL:
http://cjip.oxfordjournals.org/content/1/1/5.full#sec-15
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_h%E1%BA%A1_ng%C5%A9_tuy%E1%BB%87t
https://baovecovang2012.wordpress.com/category/tai-lieu-bien-khao/cac-an-so-chinh-tri-trong-tieu-thuyet-vo-hiep-kim-dung-gs-nguyen-ngoc-huy/
The 5 or The 3 Champs of The World Today?
(Palavering Poem, Current Events & Social Affairs)

Dear Readers who have been spellbounding Mr. Kim Dung so far? He was the World’s No One Novelist in Martial Arts. In his Novels, he described the Chinese Society, Background & Ups and Downs. He has a brief description, in , the 5 Characters who are very famous in the Martial Arts Schools that I summarize these 5 Martial Arts Champs in our Modern Time, that means, they are representing our 5 contemporary Superpowers: US, Russia, EU, Red China, and The IS Muslims State. Why? They are very popular in the Old Period’s Schools Of Martial Arts of the World ..Through multifaceted .. from conomics, Politics, to Military and Weapons. Novelist Kim Dung wrote about 5 famous Martial Arts Schools’ Characters. 1. The Owner of Dao Hoa Island Dao Haa, Mr. Hoang Duoc Su, with the mystical Martial Art. 2. Mr. Au Duong Phong, with his Special Martial Art , with his particular name Tây Độc, 3. The Leaders of Beggars Group, Mr. Hong That Cong, with his Special Martial Art of 18 Positions called Giang Long, and his Magic Stick called Đá Cẩu Bổng Pháp, 4. Nam Đế Đoàn Trí Hưng with his famous Forcefully Energy Finger, like a gun (called Nhat Duong Chi), and 5. Mr. Vuong Trung Duong, leader of Toan Chan School, famous with Mysterious Book of Martial Arts, called Cuu Am Chan Kinh. He is considered ad the Champ of his period.

These 5 Martial Art Schools have organized Three Times of Challenging Their Skills in Competition on a Famous Mountain, Hoa Son, known as Hoa Son Luan Kiem. But Today, the Superpowers in our Modern time are a little different. They especially knew Using Atomic Weapons? . In parallel with these Nuclear Capacity, they are emulating Development and Competitiveness, Economy, Logistics and Nuclear Weapons as well. To engage in the Global Chess Game, to be survival or dead, of course, they must use Nuclear Weapon to support; But according to me, we need to carefully analyze this World Chess? In this Chess Game, we may realize Different Characters or Qualities?

And we may estimate, which superpowers will Lose, or will win? We saw 3-4 superpowers would be engaging in the Chess Game. and, when we look closely in It, we can really predict their Moves or What is going on. The IS Group, with its Guerrilas Martial Art, the Red China with Its Ambition in the Asia Region of the Beef Tongue, or the East & South China Sea. And in the Eastern Europe, the Move of New Russia Empire of Pres Putin, and the Remaining One should be the USA plus EU in Alliance.

Do you see Russia’s Hegemony Ambition of Land of the old USSR & How will Russia implement, with no Quality Culture at all? In 1991, when the USSR was completely collapsed, It had to rely on the help of the US and the European Union? Now for Access Commerce of Fuel Energy, hoarding up, the Character of Pres. Putin, re-emerged, as an Emperor? To Asia, we do not forget the new Red China Superpower.

Is it over ambitious for Red China to occupy Almost the Majority Natural Ocean Resources in the Beef Tongue Region, stirring up the Security Situation for Small Nations in the Neighborhood? Particularly, Socialist Vietnam, with its politic alienation to Red China, without considering to Needs of Its People Reconcilation, of the Modern Need of Its Whole People, of Freedom, Democrary and Human Rights. Personally, Communist Vietnam has been alienated in Wisdom? Stubbornness for themselves on the Present Era, a track should be applied today? How did the Communist practice to invest is exactly like an Old Dad in A Family of the Old Day (Dictatorship of feudal family) He lacked of World Vision, and did not consider the aspirations of his Children? In this way, he has a big problem in occlusion, stomping, as Left Behind, Vietnam Culture as well? By the transfer of power & Dictatorship uncompromising? According to our Opinion, VN-XNCN need a general Referendum, both Domestics as well as overseas, Interior, and Exterior to gain more Progression and Knowledge, as well as the World Vision. Then, the Future of Vietnamese Culture, or the Civilization of this Country can be developed in sharing to build our better World House? Especially, we are emerging into in the World, with the Rough Tyrants , such as Former Soviet Union Russian Empire, and Red China, beside The Free World.

The Righteous Road would have been gradually drawing out almost, in the International Dialogues of our entire Community of Mankind? We predict that the 2 Superpowers, Russia as well as Red China, would be directing into their Impasses, because of their Wrong Doings and Wrong Directions. Today, Mankind, in all 5 Continents are still modifying the Western Social Modal for Better Quality, for Peace and for Brighter Future.

Any Superpowers that direct to the Unhuman Characters would lead to the Decline as Old Chinese, Roman, and Greek Civilizations!

Vanson Tran

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: