THỬ NGƯỢC NGUỒN, TÌM VỀ TỔ TIÊN DÂN VIỆT?

THỬ NGƯỢC NGUỒN, TÌM VỀ TỔ TIÊN DÂN VIỆT?

(Thơ Tự Do, Phiếm luận, Xã hội) – Phần 2/4

 Phần I, chúng ta đã bàn về Phương Pháp Khoa Nhân Chủng,

Tầm Nguyên bằng cách Thử Nghiệm chất DNA?

Tuy nhiên,  làm sao so sánh hàng tỷ mẫu DNA?

Cho nên Ta vẫn phải tìm vào Thời Kỳ Cổ Sử?

Tham Khảo cho biết Chúng Ta là Dân Lạc Việt,

Trong số 100 Giống Nòi  hay Bách Việt rất khác nhau?

Nhóm Bách Việt này, theo các Sử Liệu trước đây..

Thì Bộ Tộc Lạc Việt có Tinh Hoa khá cao nhất!

Cho nên, Dân Lạc Việt mới tạo dựng được Nước,

Kể từ Thời Kỳ, 50 Người Con, xuống Đồng Bằng, theo Bố Lạc Long,

Còn 50 Người Con, lên Núi, theo Mẹ Âu Cơ…

Sử không nhắc, Giòng Con Bà Âu Cơ về đâu nữa..

Tạm tìm hiểu về Dòng Con Vua Kinh Dương Vương tiếp..

Tên Nước Việt đầu, là  Xích Quỷ,  đời Vua Kinh Dương Vương.

Đời kế tiếp là 18 Đời Vua Hùng Vương của Nước Ta,

Vua Hùng Vương, đổi Tên Nước thành Văn Lang, thay  Xích Quỷ,

Có lẽ Tên Văn Lang đã được Trưng Cầu Dân Ý?

Theo Huyền Sử mình, có đến 18 Đời Vua Hùng Vương..

Và Dòng Chính Sử, thì  Dân Việt không phải là Dân Trung Hoa?

Bên Tầu, từ thời kỳ Nhà Hạ, Nhà Thương, Nhà Chu, theo Cổ Sử..

Gần 2400 năm, Bên Ta có Họ Hồng Bàng, cũng  theo Cổ Sử,

Nước Văn Lang mình chịu Lệ Thuộc triền miên…

Có đến những 5 lần Bắc Thuộc, Đời Sống  khó khăn..

Ở Bên Tầu, Dạng Thất Quốc vào Đời Tần-Thủy-Hoàng, Đại Đế,

Nhà Tần đẹp xong Thất Quốc và Toàn Vùng Thống Nhất,

Song chỉ được ½ Thế Kỷ thôi , rồi Hán Sở Tranh Hùng,

Nhà Tần đã phá sản, Bên Tầu chỉ còn 2 Đại Quốc trên..

Còn Nước Ta, có một thời kỳ Chờ Đợi Bên Tầu chuyển biến..

Bên Ta, <Dòng Họ Hồng Bàng Hùng Vương>, Vua Thục An Dương Vương có lẽ là Vua Chót?

Bởi vì sau khi Tự Vẫn cùng Con Gái, Công Chúa Mỵ Châu,

Quá tin Phò Mã  Phản Gián Trọng Thủy quá lâu?

Cổ Loa Thành,  Nước Việt bắt đầu với Dòng Họ Triệu..

Nhà Triệu truyền ngôi nhau độ 3 Đời, ngắn ngủi..

Bên Tầu lúc này, là  thời kỳ TAM QUOC .. Ngụy, Thục, Ngô

Tào Tháo, tên Thừa Tướng gian hùng, Tiếm Quyền của Hán Vương?

Sau rốt, Quyền Lực này lại rơi vào Dòng TƯ MÃ?

Tầm Nguyên Giống Dòng Việt sau đời Nhà TẤN..

Thì Nước Việt mình, lúc này, bắt đầu Nội Thuộc Nhà Hán rồi!

Người Dân Văn Lang bị lệ thuộc trên dưới 1000 năm!

Họ đã phân chia Văn Lang, thành những Châu/Quận…

Như câu chuyện Hai Bà Trưng tại  Giao Chỉ Quận,

Đã nổi lên Chống Lại Thái Thú Mã Viện, bên Tầu,

Hai Bà thua, Tự Vẫn, nhẩy xuống Dòng Hát Giang!

Sự Cố này xẩy ra,  vào Năm 43 AD, sau Tây Lịch,

Trong Lịch Sử trong 1000 Năm Lệ Thuộc,

Dân Văn Lang mình, âm thầm chịu Nhục, cố vươn lên..

Như vào năm 543 AD, anh hùng Lý Bí chếm được Long Biên,

Như vào năm 937 AD, có Ngô Vương Quyền kháng chiến,

Như Cuộc Bình Định 12 Sứ Quân của Vua Đinh Tiên Hoàng, năm 968,

Nước Văn Lang mình mới tạm dễ thở Khoảng Thời Này?

Các Bạn đọc Sử Việt, chắc còn nhớ những Giòng Họ tiếp theo?

Sau Nhà Đinh, Tiền Lê, Nhà Lý, Nhà Trần, rồi Nhà Hậu Lê (Vua Lê Lợi)?

Vào thời khoảng này, Dân Việt sắp bước vào Thời Nội Chiến?

Dòng Họ Trịnh và Dòng Họ Nguyễn đã có Phân Tranh?

Đất Nước Ta, tên hiệu lúc này, là Nước An Nam?

Chia thành Hai Phần, Bắc Nam, lấy Sông Gianh làm Ranh Giới?

(Còn tiếp)

 

Trọng Thùy Sơn – 5/2015

 

(*) Sau Tam Quốc Ngụy Thục Ngô, dòng Họ Tư Mã thắng lập nên Nhà Tấn

 

Nguồn Tham Khảo:

TRUNG HOA SỬ CƯƠNG – Cụ Đào Duy Anh Nguyên Thủy đến 1937. NXB Bốn Phương – Hải Ngoại.

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1ch_Vi%E1%BB%87t

http://www.honque.com/HQ041/bKhao_nNguyen041_03.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0ng_Sisters

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: