Confucius Doctrine vs Communism

ĐẠO KHỔNG vs CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
(Thơ Tự do, Phiếm luận, Xã hội)

Tôi không nghĩ <Lý Thuyết Cách Mạng CS>, Mao Trạch Đông>,
Có ảnh hưởng được ít nhiều theo Lời Khổng-Tử.
Đạo của Ngài, Nhân Gian, miền Trung Quốc…
Đã một thời.. Tạo Dựng Nhân Đức Con Người!
Từ Tần Thủy Hoảng, cho đến CT Mao Trạch Đông…
Hai Nhà Lãnh Tụ này đã căm thù Khổng Học?
Hai lần Sách Vở của Ngài bị 2 Lãnh Tụ này đốt!
Và Đạo của Ngài chỉ còn bàng bạc nhiều nơi..
Người Trí Thức Trung Quốc bất lực nhiều năm?
Không dựng xây được Con Người & Đất Nước?
Chỉ nói riêng về Phương Diện toàn Chính Trị…
Hai Chế Độ Độc Tài này đã giết cả Triệu Dân?
Cũng có thể vì Cái Học của Lớp Sỹ Tử Nhà Nho…
Thiếu Lý Tưởng, Thực Hành qua nhiều Triều Đại?
Kề từ khi có Phong Trào Cộng Sản..
Thì Đất Nước này, nền Văn Hóa tan hoang..
Một Lục Đia, đầy những Dị Biệt, các Tộc Dân,
Một Phân Hóa Người Trung Quốc Quốc Gia & Cộng Sản..
Dạng Văn Hóa tan tác này chưa bao giờ được Hòa Giải,
Ngày Nay, lại có cuộc Văn Hóa Giao Lưu..
Đang có nhiều Ý Hệ Xã Hội pha trộn nhau
Văn Hóa Đông Tây, tả pí lù, Hội Nhập?
Dân Chúng các Quốc Gia theo Nhiều Nhận Thức..
Còn các Chính Quyền muốn Áp Đặt Khác Chiều..
Do đó, mà sẽ có những Cuộc Biểu Tình..
Trong Quyền Lợi cả Tinh Thần và Vật Chất?
Thế Giới Giao Lưu, các Mẫu Nhân Văn cùng Nhân Cách..
Dân Chúng tùy Vùng đã đang pha trộn lẫn nhau?
Ví dụ như chiếc Quần Jean, Văn Hóa Thời Trang…
Hay Âm Nhạc Tuổi Trẻ, hướng vào Sinh Động..
Nền Văn Hóa Giao Lưu là một Kho Tàng quý báu…
Song dần dà, Văn Hóa Thích Hợp là Dạng Chế Ngự nhau?
Văn Hóa Ko Thích Hợp, sẽ bị Phụ Thuộc thôi?
Và đấy là Sự Tiến Hóa của Giòng Đời Thế Kỷ?
Chính Quyền TQCS không thể nào mà cấm cản..
Khi Người Dân mình bị Ảnh Hưởng Nền Văn Hóa Nhân Sinh?
Một Nền Văn Hóa, theo tôi, như một Thực Đơn..
Có nhiều Món, mà Khách Hàng thường ưa chuộng,
Các Chính Quyền trong các Quốc Gia, Độc Tài, Cộng Sản,
Có nên cho rằng Nhân Quyền Trong Nước có Tự Do?
Hay một Mẫu Sống Gò Bó buộc Nhóm Đàn Em?
Phải Tuân Thủ Luật Pháp thiếu thăng hoa và cấp tiến?
Như Nền Văn Hóa Độc Tài của TQCS, BHCS, VNCS?
Họ vẫn cho rằng Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Lý Tưởng muôn đời?
Trong Văn Hóa Việt, câu tục ngữ, (Hữu Xạ Tự Nhiên Hương),
Có lẽ giải thích được Khi Lòng Người Chọn Lựa?

Trọng Thùy Sơn – 5/2015

Vài Nguồn Cảm Hứng cho Bài Viết:
https://www.youtube.com/watch?v=v6yUObo-TOc
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110712155041AASW0GG

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: