THE AREA CULTURE

DẠNG VĂN HÓA VÙNG

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 Các Bạn chắc còn nhớ nhiều câu <Ca Dao, Tục Ngữ>?

Nói về dạng Văn-Hóa Vùng, Văn-Hóa Địa Phương?

Ví-dụ như Nếp Sống, Tập-Tục của Ba Miền (Nam,Bắc,Trung),

Xưa chúng ta có câu <Phép Vua Thua Lệ Làng> là vậy?

Tại Mỹ, tôi tham-quan qua một số <Tiểu Bang xa tắp.>.

Họ cũng như Ta, <Luật-Lệ đổi thay>, theo mỗi Tiểu-Bang..

Mà Ông Chính-Quyền rất mạnh của Liên Bang…

Cũng phải chào thua, vì đây là <Luật Địa Phương của Họ>,

Ví-dụ có Tiểu-Bang theo Luật Tự-Do Luyến Ái..

Đám Cưới hai bên, đều Cùng Giống , <Chú Rể cả Cô Dâu>?

Có nghĩa cả Hai, đều một Giống (Nữ hay Nam)!

Hi-hi! tôi đố  các Bạn  <Động Phòng  thế nào> đây nhỉ?

Điều ấy, thì chỉ có  riêng <Hai Người trong Cuộc>  biết?

Chúng Ta mù-tịt, vì là Khách Bàng-Quan?

Cho nên,  Hiện-Đại khi Ta có Văn-Hóa Giao-Lưu..

Mình vẫn cứ phải chấp nhận <Phép Vua Thua Lệ Làng> đó?

Nói rộng hơn, khi có <2 Cuộc Di Cư VN> trong quá-khứ..

Tôi theo Dòng Đời, làm Con-Xoáy nhỏ phiêu-lưu…

Mới nhận ra nhiều <Dị-Biệt Đời Sống> ở trên sông..

Dòng Sông Đời Loài Người quá nhiều phức-tạp!

Hiện Đại, Bạn sang Nga, XHCN-VN hay THCS..

Nét Đặc Thù chung, nhận rõ là <Độc Đảng Chế Độ Toàn Trị, Độc Quyền>?

Nếp Sống Người Dân hơi giống một <Cái Lồng Chim>?

Cánh Cửa Lồng, Quyền Tự-Do, luôn-luôn  khó mở?

Thế còn Nhu-Cầu Đàn Chim muôn loài ấy?

Vẫn phải theo Định-Luật Ông Chủ Cái Lồng?

Vẫn cho rằng <Nhân Quyền Tự Do, Dân Chủ>, thuộc Chủ Cái Lồng?

Một khi Họ có công Dựng Hào-Quang Chiến-Thắng?

Tất Cả phải tuân-thủ, đi theo Đường Chỉ-Dẫn..

Ai Trái Rào, có thể <Bị Bắt> hoặc <Bị Bỏ Tù>?

Như gần đây Ct Đảng Đối-Lập Nga, <Moris Memtsov>,

Có dư-luận cho rằng <Phe  Độc Tài> Tt Putin ám-sát,

Ngay trong nền Văn-Hóa VN, Hậu Cộng Sản.

Rất độc tài, Họ không chấp nhận <Đa Đảng hay Đa Nguyên>?

Tại Hàn-Quốc, phía Bắc,  có nền Văn-Hóa Bắc-Hàn,

Nội Bất-Xuất, Ngoại Bất-Nhập, vô cùng mờ mịt?

Dạng Văn-Hóa Vùng lẽ dĩ-nhiên vẫn còn tồn-tại…

Cho tới khi nào Địa-Cầu mở rộng  <Văn Hóa Giao Lưu>?

Và Con Người được tiếp-xúc với những <Khoảng Trời Xanh>..

Họ sẽ hít thở được không khí <Tự Do & Dân Chủ>?

Những Cánh Chim tung cánh bay vào <Mùa Xuân Mới>!

Và Tình Người được Cởi-Mở, Tôn-Trọng Lẫn Nhau?

Không còn những Chèn-Ép, Gài Bẫy, Hại Nhau…

Vì Quyền-Lợi sẽ được phân-phối Công-Bằng trong Nhân-Loại?

Phải chăng chúng tôi cũng đang trên <Dòng Sông Lý Tưởng>?

Một Con Thuyền nhỏ bé, vẫn trong <Cuộc Hành Trình>?

Nền Văn-Hóa Vùng vẫn thiên-lệch, tại mỗi Không-Gian?

Vẫn giống câu tục-ngữ Văn Hóa Ta, <Đèn Nhà Ai, Nhà Ấy Sáng>?

Nhưng Ta cũng có một tục-ngữ khác <rất cởi mở>?

Chính là <Ở Nhà, nhất Mẹ, nhì Con; Ra Đường, lắm Kẻ còn Ròn hơn Ta>?

Hay trong tục ngữ Đi Một Đàng, <Học Một Sàng Khôn>?

Vì Dòng Tiến-Hóa đang bao-trùm khá nhiều Lãnh Vực..

Không Thích-Ứng kịp thời, đương-nhiên < Nền Văn-Hóa Chúng Ta Bước Giật Lùi> là  vậy?

Miền Đông Nam Á, cũng trong một Bối Cảnh Chiến Tranh,

Nhưng tại sao lại có khá nhiều <Nền Văn Hóa Vùng rất khác biệt nhau>?

Phải chăng do <Hướng Đời Khác Biệt >, Con Người tự chọn?

Và phải chăng Nước Việt Ta vẫn <long đong trong Dòng Sống>?

Vì  do hoàn-cảnh mà Các Nhà Lãnh Đạo <không biết Hòa Giải nhau>?

Nền Văn-Hóa Vùng, do đó, như Chiếc Lồng Chim?

Khó Phát-Triển Cao & U-Buồn theo Năm Tháng!

 Trọng Thùy Sơn – 5/2015

 

Vài Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2015/05/150506_nguyenquanga_plenum11

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150429-ty-nan-hay-duong-dau-voi-kremli-the-luong-nan-cua-doi-lap-nga/

https://www.youtube.com/watch?v=hy73rdL1gOQ

https://www.youtube.com/watch?v=SFM8p3kN_7g

http://forum.tkaraoke.com/tkf_postst218_Tieu-su-ca-si-Trinh-Lam-Ngan.aspx#post338

  TYPES OF LOCAL CULTURE

(Palavering Social Poem)

 Surely, I think you still remember several <Folk Songs & Proverbs>?

Speaking of the form Area or Local Culture? For example, the lifestyles of our Three Regions (the South, the North, & the Central). In our Old Time, we had the proverb, <The King’s Authorization Can’t Defeat The Village’s One> is that right?  In USA, I have visited some different States and in faraway Regions. Like ours, their Civil Laws change in different States, even The Federal Laws have given up to change, just because of their Differences.

 Taking an Example, in some other states, on the Free Wedding Style basis, I see A Wedding both Groom and Bride are the Same Gender, no variety seen, they are both males or females!

Hi hi! Could you guess how do the marriage couple make love? Only they, being in their situation, only know what has been happened. We can’t figure how is how, because we are outsiders.  In our modern time, even when we have Cultural Exchange Movement, we must respect their own cultural norms, < Village’s Laws Defeats King’s Ones> anyway.

More broadly, when we have <2 Exodus Periods in VN> in the Past, my Life, like in a Rive Life Stream, I am just a very small whirlpool living in

 Now in our Modern Period, if you to Russia, to Socialist-VN or Red China Continent for example, you may realize An General Ethos, where The Exclusive Single Party Totalitarianism is on the life movement.  The population living sticky bit like a <birdcage> whose Cage Door, or the Freedom Door is always difficult to open? What about the Demand of the Birds?  Absolutely, they must all follow the Strict Laws of the Cage Owner.  A lot of people thought the same way, their Human Rights, Freedom and Democracy must be under the Cage Owner’s Command. The Owner is considered as The Winners of the Land with Glorified Stars without changes at all. Therefore, they must obey their Owner’s Directed Ways.

If you don’t follow those Rules, or being contrary to these Rules, you may be arrested or imprisoned. As recently, The Russian Opponent Party in Russia, chairman Moris Memtsov has been killed, as some heard rumors mention He was killed by the Dictatorship Party of Pres. Putin. Now, even in some Post Communist Cultures, like Red China, Socialist Vietnam, etc.., they do not accept Pluralism.  They are very dictatorial, they do not accept the form of multiparty. Furthermore, in Korea, the North Society has its own Culture, called North-Korean Steel Curtain, the Culture is blocked with outside world, extremely opaque. But, this form of Regional Difference, consequentially course still exists now.  Until the More Open Bridge in Cultural Exchanges expands, Blocked People Inside could get in touch with Outside World, being able to contact with the Blue Sky, and breathe the Air of Freedom and Democracy, then, the Prisoned Birds may wing into the New Spring, then, they may realize Human Love is more opened and mutually, they are fully respected!

 No longer the Insert-Injection, trap, injure each other. Because Of Mutual Human Rights; the profit distribution will be distributed fairly in Human Society?  Do you think I am over dreaming on <The Idealist River> even I am in a very small boat pending on my own <Journey>? Is it always right that The Area Culture still inclined with its deflection, in each Space? It will remain the same question as we continue our Old Proverb <Whose Home Lights, Whom Will Be Bright>?  However, We also have another very opened one, <At home, First Is Mom, Daughter is the Second>, but Out of the Road, So Many Others are better than Us>? Because on our Globe, its Evolutionary Stream is still going on, never stop, we will be backward if we miss how to adapt those Progressive Streams in time ourselves.

 Southeast Asia, for example, is also in a same Context of War, but why it had several <Disparate Cultural Zones>? Were they due to <their Different Situations>, or by our very Human Self Decision Making – The Leaders did not know how to Compromise each other? Therefore, Vietnam, My Country still be being roughly swung with hardship in the Life Stream? This Area Culture becomes A Bird Cage, in which, Progressive Development is harder, People Life is more suffering along with many Months and Years!

 Vanson Tran – 5/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: