THE FUTURE CHALLENGE OF OUR WORLD SUPERPOWERS

TÂN HOA SƠN LUẬN KIẾM (Thơ Phiếm luận, Xã hội) Tình hình đang biến, giữa các Võ-Lâm Cao-Thủ Tham-Vọng đang lớn mạnh dần mấy Cao-Thủ Siêu-Cường? Nổi bật Kỳ này, ngoài <Liên Âu, Mỹ-Úc>, TQCS , LB-Nga.. CĐ Thế-Giới còn thấy thêm khá nhiều Đối-Thủ, Pakistan, Iran này, rồi Brazil, Nam Phi, Ấn-Độ.. Bắc-Hàn CS, VNCS, Do-Thái, Nhà Nước Hồi-Giáo Trung-Đông.. Tuy-nhiên, những Đối-Thủ này không cần lắm quan- tâm.. Lý-do, Họ sẽ Ngả Theo Chiều Gió mạnh… Vậy 3-4 Siêu-Cường đáng quan tâm nhiều nhất? Chính là Địa Chính-Trị đang phân-tách Đông Tây? Đang so Nội-Lực Kinh Tế Phát-Triển vùng lên… Tiêu-chuẩn làm quyết-định, dựa trên GDP <và Mức An Sinh Lạc Phúc>? Thập-niên vừa qua, <có Mức GDP lên khá cao> là SC Trung-Hoa Cộng-Sản, Rồi tiếp-theo là SC Tân Đế-Quốc LB Nga, Xem qua Ảnh-Hưởng bằng dạng thức Ngoại Giao.. Thì Phương-Đông có sc LB-Nga và sc Trung-Cộng? Còn Phương-Tây, có SC EU, Úc-Châu & Mỹ? Phân-định này do 2 Biến-Cố Ukraine lẫn Biển-Đông? Phân-tách thêm về Chất-Lượng Võ Sĩ Siêu Cường… <Phương Tây Phái> vẫn quyến rũ Lòng Người hơn <Phương Đông Phái>, Song so-sánh Nội-Công, đo GDP và Ngoại- Thương nữa.. Thì cả Hai, chưa chắc Ai thắng Ai? Y He Thai Hoa, Tinh Nhan Ban, Luong Tam..Nếu Họ hòa-hợp nhau, có Thái-Hòa trong Cuộc- Sống, Tuy vậy, vẫn cần đo thêm Phần Mối-Lợi? Vì Đồng Tiền vẫn là <Mồi Nhử> của Thế-Nhân? Và <Bả Vinh Hoa> cũng có thể Hủ Hóa dần… Làm Chất-Lượng một Siêu-Cường lâm vào suy sụp? Giả-thiết rằng trong kỳ Tân Hoa-Sơn Luận Kiếm… Phẩm-Chất Con Người Ai cũng tôn-trọng lẫn nhau… Thì kỳ Luận Kiếm này, Nhân-Loại không đau? Song nếu có vài <Kẻ Bất Nhân>, sẽ Tang-Thương Nhân- Loại! Họ chỉ nghĩ đến Võ-Công và Thi-Đua Sức-Mạnh… Cỏn Thái-Hòa chỉ là Kết Cục sau cùng? Là Nguyên Nhân trong các Cuộc Chiến Tranh… Đã lôi kéo Loài Người vào Hệ Lụy? Cũng có thể là trong Tân Hoa-Sơn Luận-Kiếm… Các Siêu-Cường đều loại môn võ học <Hàm Mô Công>? Chỉ còn lại 4 Cao-Thủ, Võ-Học rất cao… Họ nhường-nhịn nhau, chỉ So Tài thân thiện? Cũng có thể vì Độ Trình Nhân Bản? Lôi kéo Họ vào một Thế Hòa-Giải nhau? Dù rằng Mức GDP & <Mức Lợi Tức> tiến mau… Biết San-Sẻ nhau, vả phân-phối nhau Đồng Quyền-Lợi? Do đó mà Địa-Cầu, Môi-Sinh hoàn-toàn thay đổi.. Trong Hòa-Bình, Cộng-Tác, tích cực của các Siêu-Cường? Nhưng cũng có thể, Họ không chịu <Nhường-Nhịn nhau>? Sự Kiện <Xẩy Ra cho Địa Cầu.? phải chăng là Hủy Diệt? Trọng Thùy Sơn Tháng 5, 2015 Nguồn Tham Khảo, tác động Bài Sáng Tác của tôi: http://cjip.oxfordjournals.org/content/1/1/5.full

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: