We Only Expect The Communist Vietnam Culture’s Slow Progressive Form

Chỉ Còn Kỳ Vọng Vào
Dạng Văn Hoá Tiệm Tiến của VNCS
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Nền <Văn-Hoá Việt> cách đây 35 năm đen tối,
Nhưng hôm nay có thể nói <khá hơn nhiều>,
Mặc dù nhiều báo chí phân-tách đủ chiều,
Đa số cho rằng VNCS chưa có <Nhân-Quyển, Tự-Do, Dân-Chủ>,
Trong cái Môi-Trường Á Châu & nhiều Biến-Chuyển,
Giữa các Siêu-Cường tranh chấp vẫn thường xuyên,
Mối <Tương-Quan Kinh-Tế> đưa Họ xích lại gần hơn,
Tính đến chuyện Lạc-Phúc Chung mà nhượng bộ,
Nay du lịch các Thủ-Đô, đều công nhận,
Có sự ôn-hoà, không thành kiến như xưa,
Tại Việt-Nam, khi gặp mấy CB Công An,
Họ cũng biết sự ôn hoà trong xử-thế,
Tuy rằng Họ vẫn phải phục-tùng Màng Lưới,
Giữ Nồi Cơm, Công Việc để an toàn,
Thế-hệ 2, con cái Họ cũng du-hoc <Hải ngoại, Tây Phương>,
Và cố học để sau này Thăng Tiến,
Sau khi tốt-nghiệp, một số đông về Nước,
Đa-số cho rằng Việt-Nam cần có Đa-Nguyên,
Một số bị nhốt ví-dụ như TS Nguyễn-Tiến-Trung,
Hay những nhân-vật trong <Khối 8406>, chưa đủ lớn,
Nếp sống Kinh-Tế nếu cởi-mở ra như Mỹ,
Không bao lâu Họ sẽ đòi hỏi Nhân-Quyền,
Rồi Tự Do, Dân-Chủ, cả Xuống Đường,
Bố Mẹ sợ những Đứa Con <No Cơm Rửng Mỡ>?
Thói Đời nếu cho Con Tự Do quá,
Có ngày Chúng coi Cha Mẹ như pha?
Thói quen Độc-Đoán vẫn còn ở Việt-Nam ta,
Cho nên Đàn Con thường mong <Cha Anh Về Vườn> sớm,
Lối Thăng-Tiến Văn-Hoá này là dạng Tiệm Tiến,
Nước khó lòng Cách-Mạng thực hiện mau,
Rồi tùy theo Thói Quen, Đặc-Tính Người Dân,
Hai ba Thế-Hệ, sau cùng mới theo kịp,
Dù những Thói-Quen hôm nay chì là Kinh-Tế,
Một ngày nào, sẽ lan dần vào <Ý-Hệ Đấu-Tranh>,
Cho nên vụ Xuống-Đường Chống Trung-Quốc của Dân,
Là một Dạng Kinh-Tế lan sang phần Chính-Trị,
Vì xưa, khi Dân còn ăn Bo-Bo, <ở vùng Kinh Tế>,
Cho ăn Gan Cọp, cũng không dám Xuống-Đường,
Nay hơi va chạm là Họ Xuống Đường,
Đòi hỏi cà những Lợi Quyền căn bản,
Do vậy, Chúng Ta không cần nôn nóng,
Trình độ văn-minh đang chuyển hoán dần đần..
Mối Tương Quan Kinh-Tế sẽ tiên bộ hơn,
Thì Ý-Hệ Chính-Trị đương nhiên rồi sẽ đến,
Nhu cầu Hiện Đại cao tuy là <Nhân Quyến, Tự Do, Dân Chủ>,
Đã & đang, nhiều nơi cập-nhật tiến dần,
Những đợt Sóng Văn-Hoá vẫn đến nhiều hơn,
Dạng Tiệm Tiến, đang nhuốm mầu <Nền Văn Hoá Lạc Long> toàn-diện…

Trọng Thùy Sơn
9/2011

Translation:

We Only Expect The Communist Vietnam Culture’s
Slow Progressive Form
(Palavering, Social Issue)

If we compare the Vietnam’s Dark Culture 35 years ago and Today, it’s better a lot even we’ve read several News’ Analysis in different aspects, particularly, Vietnam has not obtained any the Democracy, Freedom and Human Right as expected. In the Asian Environment’s complicated mutations, competitions and changes of related superpowers, the very relationship of economy has been pushing them nearer and nearer. They’ve tried to give in each other for their own interests and welfare.

Today, when tourists travel Vietnam or other Capitals, realize people compromise attitude, not prejudices as before. In Vietnam, the Security Officials, for example, treat the tourists nicely even they are implementing their higher bosses‘ orders. How to maintain in balance their jobs and how to handle well their duties are influenced them. They’ve sent their children to overseas and Western Nations for education to be better in future. After graduation, most of them came back and believe Vietnam must need a Plurality in Politic Regime. In this expression, some have been put in jail, for example, Mr. Nguyen Tien Trung or others from the Democratic Small Group or 8406 Block.

If the Economic Influence is spread out fast and freely as in the United States, sooner of the people would require their Human Rights, Democracy and Freedom, even Street Demonstrations, etc… Like in a family, the Parents are afraid of freeing their children to something, they will ask other things too.

Up to the Vietnamese traditions, children should be in discipline. If not, they won’t respect their parents anymore. That is the traditional habit of children management that has influenced the Government’s Policy. In this form of national management, we may consider as the slow progressive cultural form. They don’t expect a fast social revolution but a slow progressive adaptation for their people in the whole country, depending on people local habits and ability in general; however, their society could be improved anyway, even their next few generations.

Today, they’ve been adapting economic habit and gradually realizing their ways of life struggling and social ideology anyway. The example is seen in the case of Vietnamese Demonstration against Red China in recent days. We could not see these kinds of demonstrations of people in previous periods when people were poor, eating seeds in replacing rice, in the Economic Camps. Today, their human rights are more sensible and they go demonstration anytime their interest is violated.

So, we’d not so excited, because Vietnamese’s educational level is being mutated and changed, even at a slow progressive level. By this social economy changes, people could sooner or later pick up their better understanding of Politic Aspect as well as their Ideology for better life. Our modern Human Rights are highly appreciated globally through mankind’s Cultural Exchanges, particularly Lac Long Culture, even slowly but they will make it.

Vanson Tran
9/2011

Tham Khảo/References:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110827_vvk_embattled_legacy_wikileaks.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2011/08/110824_vn_econ_instability.shtml
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/the-us-public-debt-07272011170555.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: