Trở Lại Hoà Đàm Ba Lê 1972
& Những Lãnh Tụ Trí Tuệ Của Việt Nam
Trọng Thùy Sơn


(Thơ phiếm luận, xã hội)

Khi mà TTK Kissinger <đã Đi Đêm> với Trung Cộng,
Cả hai bên, Các Lãnh Tụ Việt Nam,
Đều còn Nóng, chưa biết thế nào <là Hoà Giải>,
Giống như Hai Vợ Chồng đang Cơn Tức-Giận,
Ly Dị nhau hoặc dùng Bạo-Lực cùng nhau?
Trong Tâm-Lý ấy, Hòa-Giải Gia Đình rất khó-khăn?
Do đó mà Việt-Nam thiếu đi một <Ngàn Vàng, Cơ Hội>,
Không Hoà-Giải nhau mà còn dùng Bạo Lực,
Ngấm ngầm đem Tình Toán Xấu hại nhau,
Cùng Dân-Tộc, cho nên tiếp-nối những Giai-Đoạn sau,
Tâm-Lý càng căng-thẳng hơn giữa hai thành-phần Quốc-Cộng,
Cho đến nay, đa-số Người Việt Tỵ-Nạn CS,
Còn căm thù và hận phía Bên Kia,
Hàng ngàn ngọn Cờ Vàng chống đối CSVN,
Mỗi khi các <Lãnh Tụ CSVN> sang tham-quan, giao tiếp,
Nếu <Căn Bệnh Tâm-Lý này lâu hơn>, Dân-Tộc VN chúng ta sẽ thiệt,
Nên nghĩ câu <Dĩ Hoà Vi Qúy> của Các Cụ  xưa,
Nó vẫn là một <Bài Học căn bản> cho Giới Kinh-Luân?
Sẽ đạt đến Phẩm Chất Cao trong Hành-Sử?
Nền Văn-Hoá <Dân Tộc Ta> thường nổi danh phần Thích-Ứng?
Nhưng vẫn cần kiên trì,  <Trau Dồi & Học Hỏi> nhiều hơn?
Nhiếu lúc, Tôi vô cùng tiếc cho <TT Thiệu Miền Nam>,
Không biết xoay sở, tế-nhị hơn mà Hoà-Giải,
Và các Lãnh-Tụ đã <kinh-nghiệm cao> của Miền Bắc,
Không biết nhường và rộng lượng nhiều hơn?
Như một đứa Con hoang, Tôi bỏ Việt-Nam,
Đang lêu lổng bên ngoài, Bụi Đời tư lự!
Tôi về đâu để tìm thấy tình-thương <Người Bố>?
Tôi đi đâu để ôm ấp được < Mẹ Hiền>?
Vô gia đình, Vô Tổ-quốc, Vô gia cư!
Đã nhiều đêm, tôi buồn trông về Cố-Quốc!
Cựu lãnh-tụ Miền Nam của tôi, như <Ông Nguyễn Cao Kỳ nuốt Nhục>?
Về Quê Hương nhiều Ý Kiến bất đồng?
Một Phạm Duy, tài năng Nhạc vô song?
Vẫn thiếu sót vì Cảm Hứng không < hợp Lòng, gượng Ý>?
Tôi nghĩ đến <Bố Mẹ Tôi>, nếu mỗi người <Nhường Một Tí>,
Có lẽ Gia-Đình Tôi đã xum-họp yên vui?
Cho đến nay, đàn Con Cháu của tôi,
Chúng lạc lõng Chốn Quê Người, Đất Khách!
Tình Tự trong tôi có phải Tình Dân-Tộc?
Hay chỉ là Kẻ Bụi Đời mang <Giòng Máu Việt Nam>?
Về Quê ư?  Tôi không cảm thấy hân-hoan!
Ở Hải-Ngoại, Tôi càng cô đơn, lạc lõng!
Đọc mấy trang Việt Nam, Tôi tham khảo,
Rất tiếc thay, Tình Hoà-Giải của Non Sông!
Cả hai thành-phần Lãnh-Tụ, miền Bắc, miền Nam,
Còn Giải Pháp nào hay, để giúp <Dân Việt Nam Tỵ-Nạn>?
 Ta không thể để <Tâm Lý Điên Lịch Sử> kéo dài chế-ngự?
Căn <Bệnh Tâm-Thần> này không do Lỗi của Chúng-Ta?
Một Thế-Giới mà Tình Người hỗn-độn vừa qua!
Đã tạo nên cho <Gia Tộc Chúng Ta> nhiều Tan Nát?
Hãy Thương Nhau, Gia Đình cùng Tổ Quốc!
Hãy Ngồi Với Nhau, Tay xiết chặt Vòng-Tay!
Niềm Vui Chung sẽ phải tới một ngày!
Cùng chia-xẻ những khó khăn trong Dòng Sống!
Hãy Tin Yêu về một Ngày Mai hạnh-phúc!
Đồng Bào ơi! Dân Tộc Việt, khắp Địa-Cầu!
Hãy mừng vui, và Ôm Chặt lấy nhau!
Ước Mơ một Việt Nam đầy Tươi Sáng!

Trọng Thùy Sơn
9/2009

* * *

Translation:

Review The Paris Accord 1972 &
The Smart Leaders Of Vietnam

(Palavering, Social Poem)

When Secretary Kissinger <Had Under Table Talked> with Red China,
Both Leaders of Vietnam, the North & the 
South were still tempered and did not know <How To Compromise> each other,
Similarly, a love Couple is being angry to each other,
May they be divorced or possibly violent to each other?
In this Psycho Moment, they feel very hard to Compromise?
Therefore, Vietnam has missed a Golden Opportunity,
They did not Compromise each other, but use their Violence,
Then, with Bad Characters, they planned to damage each other,
Therefore their Psychology is more in tension in the following phases,
Between the Two Vietnamese Parts, Nationalists & Communists,
Until now, Majority of Vietnamese Communist 
Refugees are still frustrated & against Communism,
Thousands of Yellow Flags are protesting Communist Vietnam,
Anytime when VN Communist Leaders visit here,
If this Psycho Mental Disease exits longer, our People will be hurt,
So, why don’t we think of our Ancestor’s Proverb, <Compromise Brings Peace>?
Is It still a Valuable Basic Lesson for the Leading Class of our Country?
It will promote our Character in Doing Things?
Our People’s Culture has been famous in its Cultural Adaptation?
However, we must be patient to Improve & Learn more?
Several times, I’ve been regretting for <Ex Pres. Thieu of the South>,
He was not flexible and delicate enough to accept a Wise Compromise,
For the very experience Leaders of the North,
They did not know how to be generous and gave in intelligently?
Being like a Street Child, I left Vietnam,
I have been wandering out of my family with a thoughtful hard life!
Where will I come to find my Dad’s Love?
Where will I go to embrace my sweet & lovely Mother?
Without family, without country, without home!
Several melancholic nights have past & I have missed my Old Country!
Recently, my ex South Vietnam Leader, has Mr. Nguyen Cao Ky been ashamed when 
coming back our Country with a lot of Disagreed Opinions?
Did Mr. Phạm Duy, a Music Talent, feel happy or not 
when returning Vietnam to show his works?
I have consistently thought of my Dad & Mom and asking why They did not give in a little?
My Family would be united in peace with happiness?
Now, my Children and Grandchildren are loosing overseas,
Is my Deep Thought my Country Love?
Am I just a Street Boy, a Wander with Vietnamese Blood?
Coming my Country, I don’t feel happy!
Living overseas, I feel lonelier!
Reading some Vietnam Pages that I referred,
I feet very regrettable for my Country’s Compromise!
Do Side Leaders, the North & the South still have other? 
Solutions to help our Vietnamese Communist Refugees?
We must get ridge of <Our Historical Crazy Disease> which has been dominating us,
 This Disease has not created by our People,
Particularly, our Confused World in history caused it!
It also caused Several Tragedies for our Family as well?
Love Each Other; Love our Family and our Country!
Sit Together; shake hands to make a Warm Circle!
Share and share our Hardship in our Life Stream!
Trust and Love our Future Day of Happiness!
My dear Folks, My Vietnamese People all over the World!
Be Merry and Embrace Each Other!
Together, we Dream of Brighter Vietnam!

Vanson Tran
9/2009

Tham Khảo/References:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2009/07/090703_buidiem_part2.shtml
http://www.worldvision.org.vn/worldvision/index.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: