THE POSITION OF THE SUPER POWERS AND AMBITION WILL CREATE WWIII

CÁC TƯ THẾ SIÊU CƯỜNG & THAM VỌNG SẼ TẠO TCIII

(Tùy Bút Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)  – Phần 1/2

 Một Số Siêu Cường Đang Say Mê Leo Đỉnh Danh Vọng:

 Nổi bật trong Thời Sự, THCS, Tân LB Nga và LL Hồi Giáo Nhà Nước Trung Đông, Bắc Phi, cộng IRAN vừa được Mỹ & Tây Phương bỏ Cấm Vận, có thể là những Nguồn Chính phát động Thế Chiến III, vì qua những Thái Độ, Hành Động (Tri Hành) của các Siêu Đại Cường này. Kỳ dư các Nước bao quanh sẽ vì mối Liên Minh sinh động và đứng về Phe này hay Phe kia, hoặc Liên Kết tạm thời hoặc vĩnh viễn trong Cuộc TC III này.  Có những câu hỏi:  Thế còn Australia, Canada, Bắc Hàn CS, Ấn Độ, Brasil, Venezuala, và mấy Nước tương đối mạnh trên Trường Quốc Tế khác thì sao?  Theo chúng tôi thì Họ không thể là những Người Đánh Cờ được, mà là Kẻ Bàng Quan rồi Liên Kết, đứng về Phe này hay Phe kia mà thôi.

 SC Tân Đế Quốc Nga:

Xem ra tính đến Hôm Nay, TT Putin Nga có vẻ đắc thắng chiếm được  Cảng Crimea và một số Tỉnh Miền Đông Ukraine, mà Mỹ & Liên Âu, dù muốn tích cực bảo vệ Ukraine vẫn còn do dự, trông chờ một số Biến Số trong Khu Vực. Tuy nhiên, tham vọng của Ông có lẽ sẽ chưa dừng ở đây, chỉ vì chưa đủ Lực để phát huy một Cuộc Chiến Chiếm Đóng hết các Vùng mà Tân Đế Quốc Nga phải xâm chiếm.  Có lẽ, Tham Vọng làm TT Putin chưa vẻ xong một Giấc Mơ trọn vẹn, đủ Tài Năng và Năng Lực trong Khu Vực này, nhất là NATO + Mỹ là một cản trở mà TT Putin vẫn e ngại?  Cứ nhìn qua những Chuyến Đi Liên kết bên Hải Ngoại của Nga, chúng ta vẫn có thể tìm ra, những Yếu Số chưa hội đủ của Nga để phát động Cuộc Chiến Tranh xâm chiếm lãnh thổ và tạo dựng lại Thời Vàng Son như LBSV xưa kia.  Một mặt Ông đang thuyết phục các Lãnh Tụ Cựu Liên Minh vùng Baltic, Bắc Nam Á, và xen cả vào Trung Đông, như Syria, Ai Cập, Iran, vv.. song dạng Văn Hóa và Mâu Thuẫn Tôn Giáo cũng như Chủng Tộc Miền này khá phức tạp, như đã thấy Mỹ phải nhả Miền Xứ Nước Vàng, bỏ của chạy lấy người? nếu không là quá đáng?  Do đó Tiềm Năng phát động Chiến Tranh chưa thể nào tiến hành được, ít nhất là 1-2 thập niên, nếu vẫn còn duy trì Chí Lớn Tham Vọng Xây Một Lâu Đài của Tân Đế Quốc Nga?  Chúng ta tạm gác SC Tân Đế Quốc Nga, và thử nhìn vào SC Trung Hoa Hậu Cộng Sản xem sao.

 SC Trung Hoa Hậu Cộng Sản:

Phải nói, tập đoàn Lãnh Đạo Trung Hoa Hậu Cộng Sản, quả có cố gắng xây dựng Nền Kinh Tế tiến lên thế số 2 hiện đại, song những Hành Vi của TQCS gần đây cho thấy lãnh vực Lập Chí (Tri) và lãnh vực Hành Động (Hành) của Nhóm Chỉ Huy Tóp Bu chưa được thông suốt Tình Hình Văn Hóa Toàn Cầu, mà ngay cả Đất Nước mình cũng vậy.  Sự Phân Hóa và Kỳ Thị Chủng Tộc và Tôn Giáo, cũng như Nhân Quyền của Trung Hoa Lục Địa còn đang rối bời, như một Dân Tộc Tây Tạng, Tân Cương (Người Uyghur Hồi Giáo gốc Trung Đông), Dân TH Quốc Gia của cựu TT Tưởng Giới Thạch, nơi Đảo Quốc Đài Loan, hay Dân Chúng Hồng Kong, vẫn Chưa Thu về Một Mối, nhất là Giới Trí Thức của các Miền này hầu như coi thường thiếu mến mộ Tài Đức của Nhóm Lãnh Đạo Hậu Cộng Sản TH.  Về phương diện Kinh Tế và Xã Hội, Hố Ngăn Cách Giầu Nghèo và trên 60 % Dân Số còn ở Mức Nghèo Khổ, thất học.  Trong khi, CQCS không chủ trương đưa Nền Văn Hóa Trung Hoa đã có nhiều Chất Lượng chìm lắng vì Thời Cuộc đã lâu, khiến Người Dân Trung Hoa không biết đâu là Tiêu Chuẩn Sống Đẹp, Sống Hãnh Diện với Giống Giòng và Xây Dựng Tích Cực cho Non Sông, Đất Nước, mà Họ thường có Khuynh Hướng Thoát ra Vùng Đất phức tạp và đen tối này, sống bên ngoài Hải Ngoại hoặc các Cộng Đồng TH Hải Ngoại khác, vv..  Như vậy, chúng ta nhận thấy hầu như Họ thiếu Chính Danh và Đi vào Hướng Chính Nghĩa? Họ quyết tâm duy trì một Ý Thức Hệ không phù hợp với Thời Đại và Dân Tộc, với Khát Vọng thực sự của Toàn Dân Trung Hoa nói chung.  Cho nên dù Họ muốn Chèn Ép các Tiểu Quốc trong Vùng Châu Á và nhất là Đông Nam Á, Họ sẽ phải đụng độ một số Quyền Lợi Chung và cả Quyền Lợi của các SC Buôn Bán trong Vùng nữa.  Tuy THHCS có nhiều Tham Vọng, nhưng Lực Bất Tòng Tâm nhất là Vấn Đề Nhân Sự và Cán Bộ Yêu Nước, thành phần Trí Thức, vv… Họ sẽ khó có thể Thực Hiện được Dự Án Bành Trướng Quyền Lực & Quyền Lợi của Siêu Cường, dù tham vọng.  Chúng tôi nghì, THHCS phải mất từ 2-4 thập niên nữa mới hy vọng Tạo Dựng được Một Sự Nghiệp Văn Hóa vững bền.  Nếu không sẽ như Nhà Tần với Hoàng Đế Tần Thủy Hoàng, làm Tan Vỡ những Công Trình của minh mà thôi.

 Hoa Kỳ, Liên Âu & TC NATO:

 Trong quá trình lịch sử, Hoa Kỳ đã và đang đóng Vai Trò gì?  Tạo nên Bạn Hữu Quốc Tế cũng có, và cũng tạo nên nhiều Quốc Gia thù địch, do những Chính Sách và Đường Lối Giao Lưu của mình?  Tuy nhiên, trong Lối Tri Hành đó, Hoa Kỳ và Liên Âu đều vẫn giữ Thế Liên Minh, để ảnh hưởng Lối Suy Nghĩ và Hành Vi của Toàn Thế Giới, cũng nhờ Thế Thượng Phong và Tài Nguyên dồi dào sau Thế Chiến II và Chiến Tranh Lạnh.  Tóm lại, Dạng Văn Hóa trong Thế Cờ Thế Giới này, Hoa Kỳ và Liên Âu xem ra đã dựa vào Nền Tảng Biết Hòa Giải và Phát Huy Chính Đạo hơn Khối Cộng Sản, LBSV nay đã sụp đổ và Khối Cộng Sản hậu CT lạnh còn lại hiện nay. Sau 1945 trở đi, thì Sự Giao Lưu mang tính chất hòa giải này, đã tạo nên Dạng Toàn Cầu Hóa về Kinh Tế và Phát Triển Xã Hội cho CĐ Thế Giới noi chung, nhất là nhiệm kỳ của Tân TT Hoa Kỳ B. Obama, gốc Da Mầu? Một mặt Nền Kinh Tế Hoa Kỳ đã bắt đầu đeo một Gánh Nợ Công do CQ TT Bush Junior để lại, trong Cuộc Chiến Tranh Vịnh, đã lên đến 10 ức, và Toàn Dân Mỹ có thể phải trả nợ nhiều năm mới hết. Chính Sách Hòa Giải các Dân Tộc và Phát Triển Kinh Tế Xã Hội nhằm nâng cao Nhân Quyền và Lạc Phúc của mọi quốc gia là một Hướng Tiến Hóa rất ấn tượng, song cũng vì Quyền Lợi Kinh Tế, Thói Đời lại giúp các Tham Vọng của các Nhà Lãnh Đạo Độc Tài và Ích Kỷ, cạnh tranh nhau, chèn ép nhau, muốn vượt hơn nhau, nên đã tạo nên Cuộc Chiến Tranh Lạnh mới, như Chúng Ta thấy ngoài Hoa Kỳ & Liên Âu, còn có 3-4 Tân Siêu Cường đang nổi dậy khác như  Tân Đế Quốc TQCS, Tân Đế Quốc LB Nga, Tân ĐQ Hồi Giáo (có thể là ISIS hay IRAN), hoặc một số Đại Cường trong Liên Minh như Australia, Canada, India, Brazil, vv.. đang và sẽ  hình thành, trong Thế Tam Tứ  hay Ngũ Cường Chiến Quốc?  Chúng ta đành dựa vào yếu tố thời gian và những mối giao lưu hiện tại, hầu xem Tương Lai Địa Cầu sẽ ra sao?  (Còn Tiếp)

 Vanson Tran – 4/2015

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: