THE PRAGMATIC & IDEAL CHARACTERISTICS

ĐẶC TÍNH THỰC DỤNG & LÝ TƯỞNG
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Định nghĩa xuôi, tức định nghĩa theo chất lượng..
Thì Thực Dụng là Gần, còn Lý Tưởng là Xa?
Ta nói đến một Hoàn Cảnh cần đến một Nhu Cầu..
Không cần biết Phương Cách Nào, chỉ cần Nhanh Nhất?
Bạn thực hiện được không? Hay phải còn Bàn Bạc?
Mỗi Hoàn Cảnh sẽ cho Ta phải Ứng Xử thế nào?
Khi đạt được sự Hiệu Quả, cần phải rất nhanh..
Tôi nghĩ Dạng Hành Động Ấy, mang phần Chất Lượng?
Và Thiên Hạ bảo, Hành Động ấy mang Tính Thực Dụng?
Chứ không cần Lý Thuyết, Lý Tưởng làm chi..
Đặc Tính Thực Dụng, Người Mỹ rất tinh khôn?
Đa Phần Họ đạt đến Thành Công do Thực Dụng?
Đối Diện với Hoàn Cảnh ôn hòa hay sóng gió..
Họ biết Lúc Nhẩy Vào và cả Lúc Nhẩy Ra?
Trường Hợp của LBSV và cả của Việt Nam…
Cũng tương tự như lúc Họ Nhẩy Vào 2-3 Thế Chiến?
Trong Lối Giáo Dục Nhà Trường của Người Mỹ..
Họ Thi Đua nhiều qua những Sinh Hoạt Thể Thao?
Tính Thực Dụng chính là Phải Đạt Điểm Cao?
Sự Thành Công luôn mở ra Nhiều Cơ Hội?
Trong khi các Bạn còn đang Ngồi Tính Toán…
Thì Đa Phần Người Mỹ đã có Giải Pháp rồi?
Có vài lần Tôi tự hỏi, tìm Lý Lẽ Tại Sao?
Tìm Hiểu Sự Kiện, vì Họ nhắm vào duy trì Quyền Lợi..
Ví Dụ như các Khế Ước trong Ngành Bảo Hiểm…
Họ Thuyết Phục Bạn thế nào? và Xoay Sở ra sao?
Họ chiều đãi Bạn để chấp thuận Khế Ước cho mau..
Sau này, Bạn có thể Nhận Ra rằng Mình hố?
Luật Pháp khi đã đặt bút ký, thì <Bút Sa, Gà Chết>?
Khi Mua Bán Gì, Bạn nên cẩn thận, Nhà-Xe..
Cả những Khế Ước Bảo Hiểm Nhân Thọ, Nhà, Xe..
Môn Tiếp Thị của Họ luôn luôn được Huấn Luyện..
Không có nghĩa là Họ Đánh Lừa Ai cả..
Song đó là Dạng Thuận Mua, Vừa Bán mà thôi!
Ngay trong đời Kinh Nghiệm, chính Tôi..
Đã phải Mua 3 lần Nhà, Xe, mà Vẫn Lỗ..
Khi Bạn Nghe Chuyên Viên Tiếp Thị thuyết phục..
Lý Tưởng cùng mình, Bạn thấy cả một Tương Lai..
Song vừa mua vào một Địa Ốc, dài hạn nhiều năm..
Thì Bạn đã lỗ, vì Cộng Tiền Lời, lên gấp 2-3 Căn Nhà đẹp!
Cũng vậy, Ta có thể hỏi, Tại Sao là Người Mỹ..
Có Óc Thực Dụng tài tình, đã Nắm Cả Bàn Dân?
Trong khi Bạn Lý Tưởng hỏi, Xã Hội Định Hướng về Đâu?
Thì Người Mỹ đã Cống Hiến Bạn rất Nhiều Biện Pháp?
Kinh Nghiệm nhiều Nước, như LBSV, TQCS và cả VNCH nữa..
Bạn có ngờ Nước Mỹ chẳng mất mát gì?
Mà Họ vẫn có thể làm Cố Vấn của Chúng Ta?
Phải chăng Họ có Óc Lý Tưởng hay Thực Dụng?
Trường hợp Hậu TCII, Tây Đức và Nhật Bản..
Họ Hòa Giải ôn hòa Kẻ Ngã Ngựa, tạo Đồng Minh?
Óc Thực Dụng Người Mỹ đã tạo Sự Thành Công?
Trong đó cũng bao hàm phần nào là Lý Tưởng?
Tôi phiếm luận thôi, như Hiện Nay Anh THCS..
Bắt chước nhiều Người Mỹ Thực Dụng trước đây?
Họ Thả Mồi và Bắt Bóng.. có thật không đây?
Hay là Họ đang vươn lên, Trong Kiêu Ngạo?

Trọng Thùy Sơn – 4/2015
THE PRAGMATIC & IDEAL CHARACTERISTICS
(Chattering & Social Poem)

Normal Definition is “which defined quality” ..Pragmatism shall be nearby, Ideal is probably far?I We mention to a Circumstance which requires a Need ..No matter what way, just Fastest? Can You make it? Or should You also discuss? Circumstances will I have to Conduct how? When achieving Effect, it needs very fast ..I think that action type, bearing a portion of Quality? And we can say without Theory, and that Action is realistic? We do not need Theory,

Features in Action, Americans are very astute? The Most Successful, They reached by Action? Facing the Climate peaceful or turbulent, they know time to jump in and jump out in all times? Like in the Cases of the Soviet Union and Vietnam …Similarly, when they jump into the 2-3 World Wars? In the School of Education of Americans ..They apply Rivals much through their Sports Activities?Pragmatism is must score? Success always open up opportunities? While you’re sitting there Computation …While most Americans have already Solution?

There are few times, I wonder and find reasons why? Learning Events, as they aim to maintain Benefits ..Such as the insurance Policies, how they convince you and managed alike? They feast you for approval Agreements .. After this, you may realize you pit? Law when signed, then <Pen when recorded, Chicken Dead – Vietnamese: Bút Sa, Gà Chết>? They realize how to Sell ​​What You Buy, You should be careful, particularly your Home & Car ..Most of the Insurance Policies, Life, House, Car ..Their Marketing of Coaching have been well trained always ..It does not mean they fool whoever ..But that is the type Of Agreed Purchase or Sale in Business.

Even in my Experience, for example, I have bought my house & my car 3 times; but still made loss..
When You Hear Marketing Specialist convincing ..Ideal is raised with me, You could see a bright Future ..But just buying an Estate, for long years ..Then , you have lost, because, with the Home Interest, 2-3 times higher than Based Price of the beautiful house! Also, I may ask, why are Americans are pragmatic genius, having gained the whole world? Ideally, while you ask, what about Our Social Orientation?T hen Americans have devoted so many solutions? Experience a lot in many countries,, such as the USSR, and Red China and, South Vietnamese, more and more .. You can expect nothing to lose by America? But they can still Advise Us? Do they have An Ideal Brain or A Brain of Pragmatic in Action? Where? In the Post WWII, West Germany and Japan ..They did compromise peacefully the Loosers and , creating their New Allies? Pragmatic Americans created Success? Is It also covering the part of the Ideal? I chatter alone, as our Present Period, Red China Is Immitating Americans, isn’t it? They bait and catch .. is not this true? Or are they rising their Pride?

Vanson Tran – 4/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: