THE THREE POSTIONS OF OUR WORLD MODERN SUPERPOWERS ARE BEING OR HAS BEEN FORMED?

THẾ TAM QUỐC HIỆN ĐẠI ĐANG HAY ĐÃ HÌNH THÀNH?

(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

 Gần như Thế <Chiến Tranh Lạnh>  vẫn còn âm ỉ?

Đang hiện thành một Thế Tam Quốc dần dần?

Nhìn Dạng Văn Hóa, SC Hoa Kỳ kết hợp SC Liên Âu,

Vẫn tạo cho SC LB Nga và THCS khá nhiều Mặc Cảm?

Sau TC II, Ý Hệ CS của LBSV tuy hoàn toàn Sụp Đổ..

Và THCS, muốn Tiến-Hóa, vờ Làm Bạn với Hoa-Kỳ?

Thời TT Mỹ R. Regan, Ông luôn Bảo Trợ LB Nga..

Muốn Lôi Cuốn Nước Địch Thù thành Người Bạn?

Tại LĐ Trung Hoa, CT Đặng Tiểu Bình cũng vậy,

Song LB Nga và CSTH luôn tham vọng Vươn Lên?

TQCS chỉ cần Mỹ để Thích Ứng Hóa & Trau Dồi thôi,

Nền Văn Minh Kỹ Nghệ và cả Ngành Khoa Học…

Mục Đích Chính của TQCS là nhắm vào Siêu Cường Bá Chủ?

Khi Nền Kinh-Tế Lục Địa,  đã đạt đến mức Đại-Cường?

Miền Á Châu, trong khi SC Mỹ gần như Lãng Quên?

Nhật mặc cảm, vì Kinh Tế THCS đang Qua Mặt ?

TĐ Lãnh Đạo THCS mộng Bá Quyền sinh ra Chèn Ép?

Đã lộ dần, qua Tuyên Bố  <Chủ Quyền Vùng Lưỡi Bò> gom hết cả Biển Đông?

Nhiều Quần Đảo, Chủ Quyền của Nhật, của Phi và của Việt Nam?

Và một số Nước ASEAN, kể cả Con Đường Hàng Hải, Giao Thương Quốc Tế?

Lãnh Đạo LB Nga và cả CSTH,  đã đang gia tăng < Võ Trang Ngân Sách>..

Giấc Mộng TT Putin, muốn Tái Lập Tân Đế Quốc của mình?

LB Nga đã nhằm mở rộng Lãnh Thổ thêm, vào Geogia & cả Ukraina?

Như Crimea, Donbass và vài Tỉnh Miền Đông khác…

Chiếm Lãnh Thổ Tha Nhân không cần Biện Minh Công Chính?

Đương nhiên LB Nga đã Vi Phạm Luật Pháp Quốc Tế về Chủ Quyền?

Nhất là ác Trận Đánh vào Ukraine, có Quân Đội Nga?.

Nhưng TT V. Putin, vì CL Tuyên Truyền, Ông Ta luôn Chối Cãi..

Tình Hình Ukraine, đến Hôm Nay, đã 6000 người chết!

Thế Ba Siêu Cường, thật vậy, đang & sẽ hình thành…

Song song với Thế Nhà Nước <Hồi-Giáo Quá-Khích> đang lên?

Sẽ khiến Nhân Loại  trong 5 Châu Lục nhiều Khốn Đốn!

Người Ta hi vọng rằng, trong Trung Hoa Lục Địa..

Không hẳn Toàn Dân Trung-Hoa đồng hướng với <Lãnh Đạo Tập Đoàn>?

Và ngay cả Dân Chúng trong Tân Đế Quốc LB Nga,

Cũng vậy,  chưa Thống-Nhất hẳn, một Đa-Số vẫn ảnh hưởng SC Liên-Âu, Mỹ…

 Chính Họ là Những Lực Cản, ngoài ra còn <Lý Do Toàn Cầu Văn Hóa>?

Văn Hóa Giao Lưu này, sẽ do Sự Chọn Lựa của Người Dân?

Dù rằng, vừa mới đây, Cựu PTT Boris Memtsov, Phe Đối Lập Nga,

Bị Ám Sát, ngay  bên cạnh Điện Kremlin, trên chiếc Cầu nhỏ!

Tuy vậy, một Đời Sống Kinh Tế ổn định, Xã Hội Thành Bình đều là Lý Tưởng?

Của Người Dân LB Nga và cả TQCS, các Nước CS Miền Á Châu..

Như Chúng Ta đã thấy hàng triệu những Đại Gia Nga, và Lục Địa Trung Hoa..

Đều Thích Sống và cho Con Em học hành bên Úc, Âu Châu & Mỹ?

Tâm Tư Người Dân Tầu hay  Nga, Họ ngày đêm suy nghĩ?

Nên chọn Nền Văn Hóa nào mà Tiến Hóa, Thăng Hoa?

Không cần đoán, Độc Giả chỉ theo dõi, những Quyết Định của các Đại Gia..

Có thể Tiên Đoán Tương Lai Thế Siêu Cường nào bền vững?

Lãnh Tụ TQCS & LB Nga, vì Hư Danh Dệt Mộng <Hoàn Cầu Bá Chủ>…

Chỉ tạo nên Dạng Kém Đạo Đức, Chất Lượng sẽ Suy Đồi?

Chúng tôi kêu gọi Sự Phản Tỉnh của các Lãnh Đạo Siêu Cường..

<Hãy Hướng Tư Duy vào> sự Dựng Xây Quê Hương Mình và CĐ Thế Giới..

Nếu các Lãnh Vị bớt đi Tham Vọng và chân thành Cộng Tác..

Thế Giới Người trong 5 Châu Lục sẽ hy vọng Thái Hòa?

Nhưng tạo Cạnh Tranh, Chèn Ép, Bạo Động, Áp Lực nhau…

Thế Chiến Thứ III, như Ngọn Sóng Thần, sẽ tràn vào Hủy Diệt?

 Trọng Thùy Sơn  – 3/2015

 VÀI NGUỒN THAM KHẢO:

http://en.wikipedia.org/wiki/2014%E2%80%9315_Russian_military_intervention_in_Ukraine

http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Dream

http://www.harvard-yenching.org/sites/harvard-yenching.org/files/featurefiles/Zhao%20Tingyang_The%20China%20Dream%20in%20question.pdf

www.valuewalk.com/2014/10/world-war-3-us-vs-russia-china/

 TRANSLATION:

 THE THREE POSTIONS OF OUR  WORLD MODERN SUPERPOWERS

ARE BEING OR HAS BEEN FORMED?

(Pavalering Social Events Poem)

 

Nearly <The World Cold War> is still smoldering?

 Gradually, Showing a World Of The Three Kingdoms?

Looking into the Cultural Body of Superpowers USA and EU, Russia has created many Stigma? After The WWII, USSR’s Ideology System was totally collapsed. And secondary, Russia wanted to be its Economy  developed, while assuming doing Business with United-States of America? In the Period of US President R. Reagan, he always supported and sponsored Russia; because He wanted a charismatic rival kingdom to become a Good Friend?

 In China Continent, Ex Pres Deng Xiao Ping, was too. But, basically, both Russia and Red China are always ambitious for their Reaching Up? Red China, just adapting to the US and to cultivating its Civilization’s Techniques and Sciences The main purpose of Red China is the Champ Position of the Superpowers? When the International Economy in its Continent, has reached the Great-strength?

In South Asia, while  Superpower USA has almost forgotten? Japanese guilt, because Red China passed over to be classified as the Secondary?

  The Leaders Group of Red China dreams of their  Hegemony  as a new-born Insert Injection? Revealed gradually, through the Statement <Sovereignty U-shaped Region> and nearly all of the South China Sea?Many Islands, Sovereignty of Japan, of Philippines, of Vietnam, and some ASEAN Countries, including The International Trade Marine Road? Russia and Red China have been increasing their Army Budget. Particularly Russia, President Putin Dreams of His New Empire Restoration,  wants to realize by The Russia  Plan to  expand this further Territory, in Ukraine and GA? As Crimea, Donbass Eastern Province and several others, probably …Russia’s Occupied Territories without justification Could be considered Not Righteous?

 Of course Russia has Violated of International Laws, the Sovereignty? The Evil Battles, especially in Ukraine, with Russian Army ? But President V. Putin, because of his Propaganda Strategoes, always denied. The situation in Ukraine, until today, has 6000 people died! The three superpowers, indeed, is and will form, along with The ISIS State <The Muslim Terrorists > is being built up? Mankind in these 5 Continents will be more miserable! I hope that people in mainland China, Not All People are getting along with the direction of their <Communist Leadership Group>? And, even the people in the New Russian Empire, too, not necessarily get along with Pres. V. Putin as well. First, a Large Number is influenced by the Culture of European Union, and the United States They are the critical points in time, in addition to <Reason of Global Culture>? This Culture Making  will be the choice of the people? Although, recently, former PM Memtsov Boris, the Russian opposition, has been a

Assassinated, right next to the Kremlin, on a small bridge! However, Majority still aim at  a stable economic life, a peaceful  social welfare? The Population of the Russian Federation and the Red China, in the South Asian Communist Countries are the same.

 As we have seen millions of Russian Students, and in the students of the Mainland China, like all living and sending their Children to study in Australia, Europe and the US? We should understand the Mind of the People or the Russian & Red Chinae,  day and night, what are they thinking? Which Culture should choose and which will be better Evolution,and  Sublimation?

No need to guess, just tracking Readers, the Decision of the Universal Rich People in these two countries, we can predict the future of sustainable public superpower?

 Leaders of Red China & Russia, because of their Unrealistic Dreams, will cause more Bad Social Influences to our Globe, more or less, just making less Moral Behaviors and the Social Morality will recreive more bad Qualities. We call on our World Leaders, specially the Superpowers, think tank seriously to consider intelligently the World Social Issues.

  Let’s Guide Thinking in the Liberty Building of our  World Community.  If You are less ambitious and sincere in the Partnership of Our Better Globe, the World in 5 Continents would be hopeful and peaceful? But, if Creating Competitions, pinched Violences, and Pressure together. The World War III, as Flame Tsunami, will spill into our Whole Destruction sooner?

 Trong Thuy Son – 3/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: