UNDERSTANDING THE TWO DREAMS Of Pres Xi Jiping, RED CHINA & Pres. Putin, RUSSIA?

TÌM HIỂU GIẤC MƠ  CT TẬP CẬN BÌNH, TQCS & TT PUTIN, LB NGA?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội) 

Hình như sau Sự Sụp Đổ của Khối LBSV…

Ý Hệ Cộng Sản mất Hướng Đi Chính của Cuộc Đời?

Đọc nhiều những Bình Luận của Nhiều Nơi…

Độc Giả nói, Còn Giấc Mơ, của 2 SC Nga và THCS?

Mô Hình Xã Hội nào, 2 Giấc Mơ này nhắm tới?

Trong khi Họ đều đả phá Giá Trị Văn Hóa Tây Phương..

Trong Hiện Tình, THCS chưa thống nhất được mọi Sắc Dân..

Trong Nước vẫn nhiều Nhóm Dân Đòi Độc Lập…

Văn Hóa Hồng Kong, Đài Loan và trong Lục Địa..

Nhiều Thập Niên rồi, xem ra, chưa Liên Kết Đồng Tâm?

Giống Như Chúng Ta đang thưởng thức những Món Ngon..

Ngay Lục Địa Dân Chúng cũng đang nhiều Khuynh Hướng?

Một Giấc Mơ Non Sông, phải chăng Cần Tình Tự?

Vì đó là những Gia Vị Chính mà Quần Chúng ước mơ?

Hiện Tại, Quyền Lực TQCS chưa đủ Gia Vị Dân Chúng ưa?

Cho nên, Giấc Mơ của Trung Hoa, khó lòng hình thành được?

Bách Phân (%) bao nhiêu đã Đồng Mầu cùng CT Tập?

Chưa kể, Nền Văn Hóa TQCS, đang lạc lõng Con Đường?

Dân Số Tầu, trên 1 tỷ, sống rải rác, lưu vong..

Và khuynh hướng, đã không còn đoàn kết?

Dạng Hội Nhập của Nhóm Di Dân xa xứ,

Khuynh hướng thường, chấp nhận Tân Quê Hương?

Và Văn Hóa Thích Ứng đã vẽ một Hướng Đường..

Khó Trở Lại Nguồn Xưa mà Ái Quốc?

Giấc Mộng LB Nga của TT Putin cũng thế..

Sát Nhập Crimea rồi, một Giải Miền Đông?

Tuy Ngôn Ngữ Nga có mang đến Cảm Thông..

Song Nền Nếp, Thói Quen, và Môi Trường Văn Hóa,

Có Sức Hút làm Người Di Dân khi Hội Nhập..

Họ đồng tâm cùng Tiến Hóa một Cuộc Đời..

Mặc dù Dạng Chính Trị có sức hút Tuyên Truyền…

Song Thực Tế… không lâu.. đều Rã Đám?

Kinh Nghiệm Cũ sự Sụp Đổ của Liên Bang Sô Viết,

Không Ai Ngờ, nay là Các Nước rất Phát Triển, Vui Mừng?

Dân Chúng, Tâm Hồn, thoải mái Lựa Chọn Tự Do..

Chính là Giấc Mơ của TT Putin, đang <Xây Lâu Đài Trên Bãi Cát?>

Cũng vậy, Nền Văn Hóa của Trung Hoa Lục Địa..

Muốn Trở Thành Một Mối, phải mất Thời Gian?

Nhất là Thuyết Phục được Mọi Nhóm, Các Sắc Dân..

Thiết tưởng Tư Duy phải rất cao, các Nhà Lãnh Đạo?

Tôi nghĩ đến Khả Năng Chính Danh trong Nền Văn Minh, Văn Hóa..

Đạt được Nền Tảng này, Nhà Lãnh Đạo phải chắc chắn Hướng Đi?

Hiện Nay, Định Hướng vào Thị Trường Kinh Tế Tây Phương?

Ít Nhiều đã, Pha Sắc Mầu Văn Hóa?

Mặc Quần Jean, Tuổi Trẻ ưa Tự Do & Dân Chủ?

Văn Hóa Toàn Cầu như có Sức Hút lúc Giao Lưu?

Cho nên, tôi nghĩ rằng:  Cả Hai Giấc Mơ..

LB Nga và TQCS đều đang Phá Tan Nền Văn Hóa Riêng Của Họ?

Nếu không, hãy Phân Tích sâu xa, và Bình Lượng?

Cái Vốn Khổng Lồ bằng Surplus, trong Kinh Tế sẽ mất dần?

Lý Do, Người Dân TQ Lục Địa đã Đói Nghèo?

Nay Rất Cần Ăn No, dựng xây, Hạ Tầng Cơ Sở?

Sau đó, Họ cần Nâng Cao Chất Lượng Nền Văn Hóa?

Và Sự Bình Yên trong Cuộc Sống Thái Hòa?

Nếu Các Lãnh Tụ Chính Trị mà Guậy Họ, Họ buộc phải Theo?

Song không hẳn là vì Tình Thần Ái Quốc?

Một khi Đầu Vào đầu tư bằng Vật Chất?

Thì Đầu Kia khó thể có Kết Quả Tinh Thần?

Đó là Luật Nhân Quả của Con Người và cả Thiên Nhiên?

Xin Các Lãnh Tụ Xã Hội, chớ có Giấc Mơ Không Rõ Nét?

Còn cứ Thích Ứng vào Sinh Hoạt Toàn Cầu Kinh Tế..

Chóng hay Chầy, Hạ Tầng Cơ Sở của Thế Giới sẽ giống nhau?

 

Trọng Thùy Sơn – 3/2015

 

VÀI NGUỒN THAM KHẢO:

www.theskepticalpsychic.com/Prophecies—Predictions.html

www.hogueprophecy.com/…/putin-euro-zone-crisis-the-prophecy-of-ed

www.revelation13.net/

https://futuristrendcast.wordpress.com/…/prophecies-and-predictions-abo

https://futuristrendcast.wordpress.com/…/who-is-really-vladimir-putin-thi

www.forbes.com/sites/nathanvardi/2014/…/vladimir-putin-is-kapu

www.thedailybeast.com/…/is-this-the-end-of-putin-s-new

www.commondreams.org/…/putin-heads-u

http://www.bbc.com/…/world-asia-china-3054&#8230;

Xi Jinping’s Chinese Dream – NYTimes.com

Chinese dream – chinadaily.com.cn

www.chinadaily.com.cn/china/Chinese-dream.ht

 UNDERSTANDING THE TWO DREAMS Of Pres Xi Jinping, RED CHINA & Pres. Putin, RUSSIA?

(Chattering, Social Poem)

 Apparently, after the collapse of the Soviet Union Block. The Ideoly of Communists lost the Guide for  Their System of Life? Read more comments in many places, Readers say, there are two Dreams, Russia and the Red China. What Social Model, do these two Dreams going to while they were out of Western Cultural Values? In the present situation, Red China has not gained its whole Ethnic Unity People.Economically & socially,  they are In still poor and hungry. Internally, several Groups of People are still reclaiming their Independence Status. Such as the particular Cultures of Hong Kong, Taiwan and the mainland Ethnics as well. Many decades ago, watch out, these cultural elements have not linked anything to Cultural Harmony? Just as we’re enjoying delicious dishes, even the Continent Population are also much Inclined? A Charactered  Dream for a Fatherland, would be an affordable & needy Love? Because that’s where the mass spice dream? Currently, the Red China Power seems having  insufficient Spices for  People they  prefer? So, the Dream of China, can hardly be formed? The Percentabe of Distribution (%) How much did the People found in Mr. President Xi Jingping’s bloodstream or ideology? Furtherly, we do not mention, Red China’s Culture has been lost its Path for long? Population, over 1 billion, have been scattered, exiled and separated. Their trends have not united together.  In reality, there have been an Integration of Immigrant Groups in exile due to their tendency to accept the New Liberty and their New Cultural Adaptation and with Differences.  Back to the Past, they are in  trouble to recover their Original Source of  Patriotism?

 Now, the Dream Of Russia, President Putin is also similar, even their Annexation of Crimea, an Eastern Separate Regions, even Russian Language brings certain sympathy. However; Foundation of Culture, such as their Habits, Cultural Familiar Activities and Environments, etc.. are more attractive as when being familiar with Immigrant Integration.  I think they accept the Evolution, concentric with a Life here. Although political parties’  attraction in Propaganda; however, in Reality, not very long, they will return back.  The Old Experience Of Soviet Union Collapse has shown this character. No one doubts, today they become very Developing Countries, Joyful, the People, their Mental Mood is  comfortable with  Freedom of Choice; Therefore, Pres Putin’s Dreamtin, is <Built On A Sand Castle?>.

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: